Varuh ČP Svetina zaskrbljen zaradi vse bolj nedostopnega zdravstva in dolgih čakalnih dob

0

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na srečanju zastopnikov pacientovih pravic izrazil zaskrbljenost zaradi vse večje nedostopnosti zdravstvenih storitev, dolgih vrst in pomanjkanja kadra v zdravstvu. Večja digitalizacija zdravstvenih storitev ne pomeni tudi ustrezne skrbi za paciente še zlasti, če gre za starejše ali invalide, je opomnil.

Namestnica varuha Dijana Možina Zupanc, ki je v nadaljevanju vodila redno letno srečanje, je na kratko preletela glavne ugotovitve iz poročil zastopnikov. Pri tem je ocenila, da osebna srečanja z vodstvi bolnišnic, pogovori s svojci in mediacija prispevajo k hitrejšem reševanju težav pacientov, so zapisali pri Varuhu.

Zastopniki so ob tem poudarili, da je umestitev zastopništva pacientov v strategiji ministrstva za zdravje nejasna. Kot šibko so hkrati ocenili podporo njihovemu delu.

Sogovorniki so se strinjali, da bi bilo treba storiti vse za skrajšanje čakalnih dob. Prav tako so kot zelo pomembno izpostavili, da bi se v sistemu e-naročanja evidentirale realne čakalne dobe, medtem ko obstoječe stanje vnaša veliko negotovosti med uporabnike. Sistem je sicer še vedno poln napak in za ljudi zelo zapleten, so ocenili.

Poleg tega so menili, da je usmerjanje pacientov na samoplačniške storitve zunaj javne zdravstvene mreže nepotrebno.

Zastopniki so opomnili, da se je povečalo število neopredeljenih pacientov. Varuh pa je sporočil, da njihove pobude prihajajo tudi na njegov naslov. Pobudniki navajajo, da so bili v ambulante za neopredeljene predodeljeni brez predhodnega obvestila, da je njihov zdravnik prenehal delati, je povedala Možina Zupanc. Sogovorniki so se strinjali, da morajo takšne ambulante ostati zgolj prehodna rešitev.

V povezavi z nastajanjem novega zakona o dolgotrajni oskrbi je Varuh kritičen do postopka sprejemanja, saj je po njegovem mnenju časovnica sprejemanja ob vseh nedorečenostih preveč zgoščena, hitenje pa prinaša tveganje za nepremišljene rešitve.

Tako zastopniki kot Varuh ocenjujejo, da so koraki v smeri digitalizacije zdravstva premalo pripravljeni za ranljive. Nujno je sprejeti nacionalne standarde za kakovost programske opreme in standardizirati postopke ter uporabnike sistematično izobraževati o uporabi informacijskih tehnologij, so pozvali. Ob tem so ugotovili, da bi bilo treba opredeliti obseg osebnega stika, ki je nujen za ustrezno obravnavo pacienta.

Posebej so se ustavili pri pomanjkanju namestitvenih zmogljivosti za starejše po koncu bolnišničnega zdravljenja. Varuh Svetina že dlje časa opozarja odgovorne, da to vprašanje terja sistemsko rešitev, zato obžaluje, da posluha še ni.

O tem je Svetina med današnjim obiskom Onkološkega inštituta Ljubljana spregovoril tudi z njegovo strokovno direktorico Ireno Oblak. Ta je dejala, da bolniki po zdravljenju ostajajo v bolnišnici, ker potrebujejo dodatno pomoč oziroma nego, v okviru socialnovarstvenih ustanov pa zanje ni ustreznega mesta.

Varuh zato opozarja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za zdravje in za solidarno prihodnost, da je še posebej nujno, da v prehodnem obdobju do nove ureditve dolgotrajne oskrbe zagotovijo izvajanje pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva oz. določijo natančen protokol za nameščanje hudo bolnih in starejših v institucionalno varstvo, pomoč družini na domu oz. začasno nameščanje v negovalne bolnišnice oziroma oddelke.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen