Prihodnji teden v parlamentu: Seje več delovnih teles, v petek se obeta izredna seja DZ

0

Prihodnji teden se bo sestala vrsta delovnih teles državnega zbora. Obeta pa se tudi izredna seja državnega zbora, na kateri naj bi poslanke in poslanci med drugim ponovno odločali o noveli zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, na katero je državni svet sprejel veto.

V petek se obeta izredna seja DZ

V prihodnjem tednu se obeta izredna seja državnega zbora. O njenem sklicu mora sicer odločiti še kolegij predsednice DZ. Kot pa je predvideno v gradivih za torkovo sejo kolegija, naj bi se poslanke in poslanci na izredni seji predvidoma sestali v petek.

Na seji naj bi ponovno odločali o noveli zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2023 in 2024, na katero je državni svet izglasoval veto. V koaliciji si želijo čim prejšnjega ponovnega glasovanja o zakonu, zato so predlagali uvrstitev te točke na izredno sejo. Ob tem predlagajo, da bi DZ na njej odločal še o predlogu novele zakona o delovnih razmerjih, ki jo je v imenu volivk in volivcev vložil Sindikat policistov Slovenije, ter o vladnem predlogu novele zakona o spodbujanju investicij.

Kot pojasnjujejo v zahtevi za izredno sejo, predlog novele zakona o delovnih razmerjih, ki je bil v zakonodajni postopek vložen še v času prejšnje vlade, “blokira” nekatere zakonodajne postopke zakonov o vprašanjih, ki jih je treba nasloviti prednostno. Z novelo zakona o spodbujanju investicij pa bi trajno uredili mehanizem priglasitve in pregleda neposrednih tujih naložb v Sloveniji, kar je bilo sicer doslej urejeno v enem od protikoronskih zakonov. Ker pa ta zakon s 30. junijem preneha veljati, bi pravočasen sprejem novele zagotovil nadaljevanje delovanja mehanizma, navajajo poslanci koalicije.

Na dnevni red seje naj bi uvrstili tudi “priporočilo vladi zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države v postopku gradnje povezovalnega kanala C0”. Izredno sejo s to točko so zahtevali poslanci SDS. O priporočilu, ki ga predlagajo, bo v četrtek najprej razpravljal parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor.

V DZ ponovno odločanje o noveli zakona o izvrševanju proračunov

Še pred plenarno sejo bo tudi odbor DZ za finance na nujni seji v sredo ponovno obravnaval novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, ki med drugim prinaša zimski dodatek za upokojence, obenem pa ne spreminja povprečnine za občine.

Slednje je prispevalo k odločitvi državnih svetnikov za veto, saj opozarjajo, da lani dogovorjena višina povprečnine za občine v luči inflacije ne zagotavlja kritja dejanskih stroškov občin. Svetniki se med drugim ne strinjajo z odločitvijo o znižanju proračunske rezerve. Glede dodatka za upokojence pa pozivajo, da se razširi krog upravičencev.

Da bo novela vnovič sprejeta, jo bo moralo ob ponovnem, predvidoma petkovem, glasovanju v DZ podpreti najmanj 46 poslank in poslancev.

Na odboru za izobraževanje o šolski prehrani

Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino se bo v sredo v drugi obravnavi opredelil do predlaganih sprememb zakonov o šolski prehrani in o osnovni šoli. Predloga je v DZ vložil Inštitut 8. marec, z njima pa želi zagotoviti brezplačno kosilo za vse učence. Na predlog koalicije je odbor v začetku maja o predlogih pripravil tudi javno predstavitev mnenj.

S spremembo zakona o osnovni šoli bi za vse šoloobvezne otroke kot pravico uvedli šolsko kosilo, z novelo zakona o šolski prehrani pa bi to pravico tehnično uredili in denimo prepovedali vključevanje zunanjih izvajalcev.

V zvezi s predlogom so se sicer pojavila nekatera vprašanja, na katera so iskali odgovore tudi z javno predstavitvijo mnenj, in sicer glede velikih količin zavržene hrane, finančnih posledic za širitev kuhinj in jedilnic ter o tem, kdo naj zagotovi sredstva in v kakšnem časovnem obdobju bo mogoče zagotoviti ustrezne zmogljivosti. Trenutna infrastruktura večine šol namreč ne omogoča pogojev za pripravo in postrežbo kosil prav vsem učencem.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 6. 6.

14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga sklepa Sveta EU o podpisu in začasni uporabi sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Madagaskarjem ter njegovega protokola o izvajanju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q1B9fW

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q1gDWF

15 minut po zaključku bo nujna seja odbora, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o delovnih razmerjih; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qEsKU7

14.00 kolegij predsednice DZ, na katerem naj bi se dogovorili o sklicu izredne seje DZ, ki bi bila v petek; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qcee6N

SREDA, 7. 6.

09.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o šolski prehrani, predlog spremembe zakona o osnovni šoli ter predlog novele odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q5d4bw

09.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj ter predlog novele zakona o sodnem registru; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qvfvTc

10 minut po končani seje bo nujna seja odbora, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o dopolnitvi zakona o sodniški službi; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qMiTp3

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog novele pomorskega zakonika, predlog resolucije o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 ter predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qBig1O

14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o javnih financah, poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2022 ter poročilo o delovanju fiskalnega sveta v letu 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q4yjUq

15 minut po zaključku nujna seja odbora, na kateri bodo po vetu DS ponovno obravnavali novelo zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qlm2ZW

ČETRTEK, 8. 6.

09.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali poročilo Računskega sodišča RS o delu za leto 2022 ter začeli s postopkom za izbiro revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q5731h

09.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog priporočila vladi “zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države” v postopku gradnje povezovalnega kanala C0; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qp2oNH

12.00 skupna seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino ter odbora DZ za gospodarstvo, na katerem bodo razpravljali o evropskem aktu o čipih in položaju slovenske industrije in znanosti na področju polprevodnikov; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCOZk5

14.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo razpravljali o uresničevanju pravic, ki izhajajo iz 62.a člena ustave glede uporabe in razvoja znakovnega jezika in jezika gluhoslepih; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qB9vdQ

PETEK, 9. 6.

09.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradivo za zasedanje Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, ki bo 12. in 13. v Luksemburgu, ter gradivo za zasedanje Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve, ki bo 16. Luksemburgu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qkry3u

LJUBLJANA – Predvidoma izredna seja DZ, na kateri naj bi med drugim ponovno odločali o noveli zakona o izvrševanju proračunov za letos in prihodnje leto.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen