Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS lani zabeležila skoraj 4800 odzivov

0

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je danes obravnaval letno poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev zavoda za lani, ko so zabeležili rekordnih 4757 odzivov. Veliko je k tej številki prispevalo supervolilno leto, je povedala varuhinja Marica Uršič Zupan.

Največ odzivov občinstva je bilo na oddaje in vsebine, povezane s parlamentarnimi volitvami in referendumom o noveli zakona o RTVS. Prav tako so številne odzive občinstva sprožile spremembe programske sheme na Televiziji Slovenija. Samo odzivov zaradi ukinitve televizijske oddaje Studio City z voditeljem Marcelom Štefančičem je bilo skupno več kot 700. Nenazadnje je veliko kritičnih odzivov prišlo na račun predvajanja oglasov, zlasti TV-prodaje.

Odziv vodstva zavoda na poročilo bo programski svet obravnaval na prihodnji seji.

Pri obravnavi poročila so člani programskega sveta Robert Pajek, Sašo Hribar in Gregor Drnovšek, ki so predstavniki zaposlenih v programskem svetu, ter predstavnica sveta delavcev zavoda Ksenija Horvat zaradi nezadovoljstva z vodenjem seje zapustili sejno sobo. Predsednik programskega sveta Peter Gregorčič je Horvatovi namreč vzel besedo, ko ga je prosila, naj jo zaščiti pred “agresivnimi izjavami” v. d. generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha, ki so bile po njenih navedbah “uperjene” proti njej.

Grah Whatmough je v povezavi s pravico sveta delavcev, da se izreče o določenem gradivu, dejal, da to ne pomeni, da mora vodstvo to gradivo izročiti svetu delavcev. Pač pa se gradivo vroči skupaj z vabilom na sejo, kar je stvar programskega sveta, je poudaril. Če se želi svet delavcev opredeliti do nekega gradiva, to po njegovih navedbah stori tako, da v skladu s svojim poslovnikom ob prejetju vabila na sejo programskega sveta uvrsti točko po lastni presoji bodisi na dopisno, bodisi na redno, bodisi na izredno sejo.

Tako Horvatovo kot Pajka, ki je tudi predsednik sveta delavcev, je prosil, naj “prenehata z insinuacijami o nezakonitostih”, ker bo v nasprotnem primeru sprožil ustrezne postopke.

Programski svet se je na današnji seji seznanil tudi s poročilom zavoda za lani. Prihodkov je bilo skoraj 137,9 milijona evrov ali 96.000 evrov več od odhodkov. Stroški dela redno zaposlenih so bili 78,5 milijona evrov ali 3,4 odstotka manj od realizacije leta 2021. Zadnji dan leta 2022 je bilo zaposlenih 2126 ljudi ali 75 manj kot leto prej.

Prihodki od delnic Eutelsat Communications so predstavljali 1,8 milijona evrov. Od prodaje 118.000 delnic so dobili 1,15 milijona evrov, skoraj 164.000 evrov pa obsega vračilo previsoko obračunanega davčnega odtegljaja iz preteklih let.

Nenazadnje so na seji sprejeli pregled dela programskega sveta in njegovih delovnih teles v lanskem letu.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen