Združenje bank: Sodba vrhovnega sodišča glede švicarskih frankov potrjuje, da zakonsko urejanje ni primerno

0

Sodba vrhovnega sodišča, s katero je potrdilo ničnost posojilne pogodbe v švicarskih frankih, po mnenju Združenja bank Slovenije potrjuje stališče, da je treba v zadevah kreditojemalcev v frankih primere presojati posamično in da zakonsko urejanje ni primerno. Kot so izpostavili, sodna praksa vrhovnega sodišča ostaja ustaljena in enotna.

Vrhovno sodišče je decembra zavrnilo s strani ene od bank zahtevano revizijo sodbe višjega sodišča in s tem potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča v prid dveh tožnikov, ki sta najela kredit v švicarskih frankih. Gre za prvega v vrsti sporov med posojilojemalci v frankih in bankami, ko je vrhovno sodišče odločilo v prid kreditojemalca.

A kot so izpostavili v Združenju bank Slovenije, je sodna praksa vrhovnega sodišča v zvezi s kreditnimi pogodbami, vezanimi na švicarske franke, ustaljena in enotna. Za presojo je namreč vrhovno sodišče po pojasnilih združenja uporabilo enaka merila kot v predhodnih odločitvah, v katerih je ugotovilo, da kreditne pogodbe, vezane na švicarske franke, niso nične. In sicer je najprej presojalo, ali je banka ustrezno izpolnila pojasnilno obveznost, ter v primeru, da morebiti ni, ali je ravnala v dobri veri, nato pa je presojalo še obstoj morebitnega znatnega neravnotežja med pravicami in obveznostmi strank.

Po pojasnilih združenja bank je šlo v konkretni zadevi za bistveno drugačno dejansko stanje od primerov v predhodni sodni praksi vrhovnega sodišča, zato je bil posledično dopusten odstop od sodne prakse po precedenčni tehniki razlikovanja.

“Sodba vrhovnega sodišča tako ponovno potrjuje stališče, da je treba v zadevah kreditojemalcev v švicarskih frankih primere presojati posamično in da zakonsko urejanje ni primerno,” so poudarili.

“Gre le za posamičen primer, sicer pa ostaja sodna praksa vrhovnega sodišča nespremenjena,” so ponovili v združenju bank in dodali, da temu pritrjuje tudi nadaljnja praksa prvostopenjskih sodišč.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen