Evropska komisija sprejela pravila za pridobivanje vodika iz obnovljivih virov energije

0

Evropska komisija je sprejela dva delegirana akta, s katerima se določajo podrobnejša pravila glede pridobivanja vodika iz obnovljivih virov energije znotraj EU. Pripomogla naj bi k uresničevanju leta 2020 sprejete strategije o vodiku, s katero so zasnovali vizijo za oblikovanje evropskega vodikovega ekosistema, so sporočili iz komisije.

Omenjena akta, sprejem katerih predvideva direktiva o energiji iz obnovljivih virov energije, sta del širšega regulatornega okvira EU za vodik, ki med drugim vključuje naložbe v energetsko infrastrukturo, pravila o državni pomoči in zakonodajne cilje glede proizvodnje vodika za industrijo in prometni sektor.

Kot so pojasnili v komisiji, bodo z njima zagotovili, da bodo vsa goriva nebiološkega izvora (znana tudi kot RFNBO goriva – angl. Renewable Fuels of Non-Biological Origins) pridobljena iz obnovljivih virov energije, in da se bo lahko proizvodnja vodika upoštevala pri doseganju ciljev posameznih držav članic na področju obnovljivih virov energije.

EU si namreč v skladu z načrtom REPowerEU prizadeva, da bi do leta 2030 dosegla deset milijonov ton domače proizvodnje vodika iz obnovljivih virov energije in enako količino uvoženega vodika. Domača proizvodnja naj bi po navedbi komisije pokrila 14 odstotkov celotne porabe električne energije v EU.

Kot ocenjujejo pri komisiji, bo začetno povpraševanje po električni energiji iz vodika zanemarljivo, z množično uvedbo elektrolizatorjev do leta 2030 pa se bo povečalo.

Prvi delegirani akt med drugim vsebuje pogoje, na podlagi katerih se vodik, goriva na osnovi vodika in drugi nosilci energije lahko štejejo za RFNBO. Obenem uvaja tudi merila za proizvodnjo vodika samo tedaj in tam, kjer je na voljo dovolj obnovljive energije.

Zahteve za proizvodnjo vodika iz obnovljivih virov energije bodo, kot so še izpostavili v komisiji, veljale tako za domače proizvajalce kot tudi za proizvajalce iz tretjih držav, ki želijo vodik iz obnovljivih virov energije uvažati v EU. Posebna shema certificiranja pa bo zagotovila, da bodo lahko proizvajalci ne glede na to, ali so iz EU ali tretjih držav, na preprost in enostaven način dokazali skladnost s pravili EU in trgovali z vodikom na enotnem trgu.

Z drugim aktom pa komisija določa metodologijo za izračun emisij toplogrednih plinov za RFNBO. Ta upošteva emisije toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu goriv, vključno z emisijami na začetku proizvodnje, iz predelave in tudi tistimi, ki so povezane s transportom teh goriv do končnega potrošnika. Metodologija pojasnjuje tudi, kako izračunati emisije toplogrednih plinov obnovljivega vodika ali njegovih derivatov, če se soproizvajajo v obratu, ki proizvaja fosilna goriva.

Da bi upoštevali obstoječe naložbene zaveze in omogočili, da se sektorji prilagodijo novemu zakonodajnemu okviru, bodo pravila uvedena postopoma in zasnovana tako, da bodo sčasoma postajala strožja, so navedli pri komisiji.

Po današnjem sprejetju bosta dokumenta posredovana Evropskemu parlamentu in Svetu EU, ki imata dva meseca časa za njuno potrditev ali zavrnitev, vsebine aktov pa ne moreta spreminjati.

Omenjena akta bosta omogočila uresničevanje leta 2020 sprejete vodikove strategije, ki določa vizijo za oblikovanje evropskega vodikovega ekosistema vse od raziskav in inovacij do proizvodnje, infrastrukture ter razvoja mednarodnih trgov. V skladu s tem gredo pričakovanja komisije v smer, da bo imel vodik pomembno vlogo pri razogljičenju industrije in težkega prometa.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen