Uresničevanje razvojnih načrtov Salonita Anhovo z izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn

0

Cementarna Salonit Anhovo in Interenergo sta podpisala pogodbo za izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn na industrijskem območju v Anhovem, ki bodo postopno pričele obratovati do jeseni 2022. Trenutno je v teku že izgradnja ene ene največjih sončnih elektrarn na strehi v Sloveniji, katere površina bo primerljiva z 1,5-kratno velikostjo nogometnega igrišča.

Trenutno v edini cementarni v Sloveniji že poteka gradnja sončne elektrarne na predhomogenizacijski hali Salonita Anhovo, katere neto površina bo znašala 11.180 m2. Ta bo letno proizvedla 2.120 MWh električne energije in bo začela obratovati spomladi 2022.

Poleg izgradnje še dodatnih elektrarn v Salonitu Anhovo načrtujejo tudi postavitev sončnih elektrarn na tleh – v kamnolomu in na območju stare cementarne, kjer trenutno še poteka urejanje območja. Ocenjujejo, da bodo imeli do leta 2024 postavljene preko 5 MW inštalirane moči iz sončne energije.

V Salonitu Anhovo verjamerjo, da strateška partnerstva, kot je sodelovanje s podjetjem Interenergo, vodijo k uresničevanju njihovih razvojnih načrtov, na podlagi katerih želijo do leta 2025 zagotoviti 40 odstotkov električne energije za proizvodni proces iz lastnih obnovljivih virov energije – sončnih elektrarn in električne energije iz odpadne toplote, kar bo predvidoma 50 GWh.

Salonit Anhovo in Interenergo sta h gradnji sončnih elektrarn pristopila v obliki energetskega pogodbeništva oz. partnerstva med porabnikom energije in ponudnikom energetskih storitev. Vso proizvedeno električno energijo iz sončne energije bo Salonit Anhovo neposredno odkupoval od Interenerga in v celoti uporabil v proizvodnem procesu, brez bremenitve prenosnega in distribucijskega omrežja.

Kot je ob podpisu pogodbe poudaril dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, je pomen sodelovanja bistven: »Veseli nas, da smo vzpostavili zanesljivo in kredibilno partnerstvo s podjetjem Interenergo, s katerim si na področju zelenega prehoda delimo skupne vrednote, cilje in vizije. Resničen preboj na področju čiste energije je namreč mogoč le ob sodelovanju različnih podjetij in sektorjev. Z uresničevanjem naših začrtanih razvojnih načrtov, na podlagi katerih si prizadevamo za prehod k ogljično nevtralni proizvodnji cementa, želimo izkazati odgovornost do okolja, v katerem delujemo.«

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen