[IZJAVA ZA JAVNOST] mag. Dejan Kaloh: Bistvene ugotovitve “Medvedove” preiskovalne komisije so neutemeljene, zavajajoče in škodljive

2

Danes 18.1.2022 je Dejan Kaloh, član Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov, podal izjavo – ločeno mnenje ob vmesnem poročilu komisije. V svoji izjavi je ovrgel bistvene ugotovitve komisije.

Kaloh je bistvene ugotovitve v vmesnem poročilu preiskovalne komisije ocenil kot “neutemeljene, zavajajoče in škodljive in so odraz diametralno nasprotnega interesa opozicije, ki z vsemi sredstvi, nenehno in usklajeno škoduje aktualni vladi ter s tem posredno tudi državi.”

Kot je povedal poslanec, je sama komisija že od same ustanovitve naprej predvsem v funkciji klasičnega opozicijsko-pozicijskega boja, kjer je na eni strani napadalna in nekonstruktivna opozicija, na drugi strani pa Vlado Republike Slovenije, ki v izjemno težkih zdravstvenih razmerah zaradi pandemije Covida-19, dela dobro in uspešno za dobrobit slovenskih državljanov in državljank oziroma države kot celote.

Poslanec je razložil, da so v vmesnem poročilu povsem umanjkali opisi zakonskih okvirjev, ki opredeljujejo pridobitev in prenehanje položaja direktorjev organov v sestavi ministrstev, pravice in obveznosti javnih uslužbencev, organizacijo, delovanja in vodenje policije ter posebnosti delovnopravnih razmerij zaposlenih v policiji ter njihove pravice in obveznosti.

Nato se je dotaknil očitkov o premestitvah kadrov na druga delovna mesta, ob čemer je razložil, da so bile vse premestitve skladne s predpisi, kot je priča na zaslišanju zatrdil tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj in dodal da se je pri teh premestitvah zasledovala večja učinkovitost dela. V isti sapi je spregovoril tudi o vodenju in delu ministrstva za notranje zadeve. Kot je razložil, to poteka izključno po relevantnih zakonskih določbah oziroma zakonito in strokovno.

“Postopanja in ravnanja notranjega ministra Aleša Hojsa so absolutno skladna z izrečeno prisego pred državnim zborom, da bo spoštoval ustavni red, da bo ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Ob tem velja spomniti, da so vse aktivnosti in ukrepi Ministrstva za notranje zadeve in Policije sledljivi in preverljivi ter vseskozi podvrženi notranjemu in zunanjemu nadzoru,” je povedal poslanec Kaloh. 

Nato je nadaljeval: “Zaključki in trditve v predmetnem Vmesnem poročilu preiskovalne komisije, da so se z imenovanjem nove vlade v policiji začele izvajati sistematične kadrovske čistke in spreminjanje organizacijske strukture, katerih namen je vzpostavitev policijskega sistema, ki bo deloval po diktatu politike, predvsem največje koalicijske stranke SDS, so pravno nevzdržne, nekorektne, žaljive in so potrebne odločne obsodbe tako politične kot tudi strokovne javnosti.”

O odstavljenih uslužbencih je povedal naslednje: “Deklariranje odstavljenih javnih uslužbencev kot nenadomestljivih in etiketiranje njihovih naslednikov s simpatizerji vladajoče politike ter poimenovanje izjav določenih prič kot »cvetober domislic«, kakor tudi za lase privlečeni zaključki brez kakršnekoli pravne osnove, potrjuje uvodno tezo o cilju in namenu predmetne preiskave, da se z vsemi možnimi načini in razpoložljivimi sredstvi škoduje aktualni vladi, ki ima zaradi svojega učinkovitega delovanja in merljive uspešnosti realno osnovo, da nadaljuje svoje uspešno delo tudi po prihajajočih parlamentarnih volitvah. “

Po poslančevem mnenju je potrebno pri vrednotenju vmesnega poročila upoštevati dejstvo, da je od 20 zaslišanih prič kar 17 prič ovrglo oz. ni potrdilo suma političnega vmešavanja v delo policije. Tri priče, ki pa so govorile o tovrstnem vmešavanju pa za svoje trditve niso mogle svojih izpovedi potrditi nobenimi dokazi. Omenjene tri priče prav tako niso bile “preizkušene”, torej njihova pričevanja niso bila podvržena preverjanju z vprašanji, ki se nanašajo izvor informacij, ali če se izjave sploh ujemajo z dejanskimi dejstvi. Povedal je še, da je bil tudi vrstni red zaslišanja prič takšne, da bi bilo moč sklepati, da cilj komisije ni ugotavljanje dejanskih dejstev, temveč očrnitev in boj zoper ministra Aleša Hoja. 

Spregovoril je še o napačnih navedbah, da naj bi vlada ustanovila delovno komisijo za nezakonite migracije zgolj za to, da bi lahko premestila “moteče” policiste. Kot je povedal poslanec, je policija lani obravnavala 10.067 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za dobrih 31 odstotkov manj kot leta 2020, ko je teh bilo 14.635, kar dokazuje, da je ustanovitev te delovne komisije bila smotrna in potrebna in nikakor ne drži, da je predmetna delovna skupina sama sebi v namen.

“Slednje tudi dejansko in s številkami podprto pomeni, da je zapisana trditev v vmesnem poročilu preiskovalne komisije o »motečih« policistih v omenjeni vladni skupini za nezakonite migracije, brez osnove in jo je možno označiti kot zavajajočo in zlonamerno.”

Poslanec je zaključil z mislijo o nesmiselnem problematiziranju notranjih nadzorov dela Nacionalnega preiskovalnega urada. Notranji nadzori so namreč pomemben del zagotavljanja kakovosti dela policije. 

Ob zaključku je še strnil misli: “Podlaga za ocene oziroma zaključke Vmesnega poročila bazira izključno na subjektivni oceni določenih prič, ki jim je zaradi zakonite razrešitve prenehalo direktorovanje oz. položaj upravnega menedžerja, iz njihovega pričevanja pa je bilo zaznati dobršno mero užaljenosti.”

Št. komentarjev: 2
  1. Pubec pravi

    Veliki pravni strokovnjak bi se res moral zamisliti nad svojimi trditvami v člankih

  2. Samko pravi

    Medved je pač medved, LMŠ pajac.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen