Gen-I pred sodnim imenovanjem uprave; konec meseca skupščina o imenovanju vodstva

0

Gen-I je pred imenovanjem začasne uprave, kar bo storilo Okrožno sodišče v Krškem, ki ima na mizi tri predloge, podane s strani podjetij Gen Energija, Gen-EL in Gen-I. Prvi narok je sklican za petek, v Gen-I ta dan še ne pričakujejo odločitve, se je pa nadejajo hitro. Konec meseca bo sicer skupščina Gen-I, ki bo odločala o imenovanju vodstva.

“Namen naroka je utemeljitev podanih predlogov in predstavitev argumentov predlagateljev sodnega imenovanja uprave, zato predvidevamo, da v petek po izvedbi naroka sodišče še ne bo sprejelo odločitve. Se pa s tem končuje faza postopka, v kateri so imeli predlagatelji možnost utemeljevanja svojih predlogov, ponuditi dokaze za njihove navedbe ter se izjaviti o navedbah ostalih predlagatelj kot udeležencev postopka, kar pomeni, da bi lahko po tem naroku prišlo do odločitve precej hitro, mogoče že naslednji teden,” so za STA povedali v trgovcu z električno energijo in zemeljskim plinom, ki ga trenutno vodijo pooblaščenci.

Do sodnega imenovanja uprave prihaja po tem, ko skupščina Gen-I, v katerem si lastništvo na polovico delita Gen Energija in Gen-EL, 17. novembra lani ponovno ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave družbe, predsedniku uprave Robertu Golobu pa je tisti dan potekel mandat.

Na petkov narok sodnega imenovanja uprave Gen-I so vabljeni Gen Energija, Gen-EL naložbe in Gen-I, ki so tudi ločeno podali predlog za sodno imenovanje začasne uprave. Kot je konec novembra poročala POP TV, bi jo po dveh predlogih še naprej vodil Robert Golob, po enem pa Martin Novšak, ki je generalni direktor Gen Energije. Revija Reporter je danes na svoji spletni strani sicer poročala, da naj bi po neuradnih informacijah, ki jih širi generalni sekretar SDS Borut Dolanc, sodišče v petek za predsednika začasne uprave Gen-I imenovalo Novšaka.

“Podjetje Gen-I je izhodiščno podalo predlog začasne uprave, kot je bil predhodno pred skupščinama v novembru že predhodno usklajen med poslovodstvom Gen Energije in družbenikom Gen-EL. Predlog Gen-I glede predlagane sestave uprave v celoti sledi kontinuiteti uspešnega in strokovnega vodenja uspešnega podjetja,” so navedli v Gen-I.

Po njihovih pojasnilih sama narava postopka sodnega imenovanja poslovodstva sicer ne temelji na usklajevanju različnih predlogov upravičenih predlagateljev, temveč gre za začasno sodno intervencijo, kadar je ta nujna zaradi (trenutnega) neobstoja soglasja družbenikov.

“Sodišče ima pristojnost, da pri tem odloči po svojem prepričanju, kakšna odločitev predstavlja najboljšo možnost za družbo, ob upoštevanju interesa družbe kot celote, poznavanje področja dela ter predvsem potrebne reference izbranega kandidata. Nikakor ni namen in naloga sodišča ob takšnem nujnem začasnem imenovanju poslovodstva, da skozi postopke sodnega imenovanja skuša kakorkoli trajno sanirati nedosežen dogovor družbenikov na skupščini, temveč gre zgolj za začasno sanacijo stanja, ko družba nima poslovodstva,” so poudarili.

Takšno imenovanje po pojasnilih Gen-I učinkuje omejen čas, največ do uskladitve družbenikov glede bodoče sestave poslovodstva na seji skupščine družbenikov in njihovega imenovanja. “Torej je povsem jasno, da bo do uskladitve prej ali slej moralo priti. Nenazadnje je za 25. januar že sklicana nova skupščina Gen-I, na kateri je med ostalimi tudi točka o imenovanju poslovodstva,” so navedli.

Trenutno sicer vse redne poslovne dejavnosti družbe v okviru potrjenih letnih načrtov poslovanja potekajo dokaj nemoteno na podlagi podeljenih operativnih pooblastil, ki so bila še pred iztekom Golobovega mandata podeljena na nivo strokovnega vodstvenega kadra družbe.

“Dolgoročno takšno delovanje ni vzdržno, saj se s tem jemlje kredibilnost podjetja napram poslovnim partnerjem in finančnim institucijam, s katerimi Gen-I posluje na tujih trgih, kjer ustvarja skoraj 90 odstotkov vseh prihodkov. Prav zaradi izjemnega mednarodnega ugleda podjetja ima Gen-I tudi sedaj in v teh razmerah visokih in volatilnih cen električne energije odlično podporo partnerjev, kar družbi še vedno omogoča izjemno uspešno poslovanje,” so pojasnili in dodali: “Gen-I celo brez imenovanega poslovodstva ostaja daleč najbolj uspešno energetsko podjetje v Sloveniji.”

Gen-I, ki je v času energetske krize do poletja svojim gospodinjskim odjemalcem zamrznil cene električne energije in zemeljskega plina, bo namreč leto 2021 zaključil rekordno. Prvič v zgodovini podjetja bo ustvaril več kot tri milijarde prihodkov, načrtovani dobiček pa presegel za več kot štirikrat.

Tik pred sodnim imenovanjem začasnega vodstva Gen-I pa je prišlo do spremembe v lastništvu Gen-EL. Med lastniki ni več Elektra Ljubljana, njegov 25-odstotni delež je namreč prešel v roke Gen Energije, ki je na podlagi regulatornega soglasja Slovenskega državnega holdinga uveljavila predkupno pravico, razrešeni direktor Elektro Ljubljana Andrej Ribič pa je zaradi tega sprožil spor na sodišču. Ribič je namreč menil, da ni regulatornega pogoja, s katerim bi lahko Gen Energija uveljavila nakupno opcijo, nezadovoljen je bil tudi s kupnino, ki da je bila več milijonov nižja od dejanske vrednosti poslovnih deležev.

Okrožno sodišče v Krškem je konec decembra lani v sodni register vpisalo to spremembo, datum izstopa Elektra Ljubljana iz lastništva Gen-EL je 28. junij. Gen Energija ima tako zdaj v lasti 50 odstotkov Gen-EL, preostala polovica pa je v lasti Gen-I. Ta se sicer prodaja, konec lanskega leta se je iztekla prva faza, v kateri so pridobivali ponudbe s strani tujih potencialnih investitorjev, projekt naj bi se zaključil letos.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen