Novi okoljski zakon finančno razbremenjuje gospodinjstva

0

Predlagani novi zakon o varstvu okolja bo, če bo potrjen, finančno razbremenil gospodinjstva, je danes ocenil okoljski minister Andrej Vizjak. Proizvajalci bodo namreč morali v celoti prevzeti finančno odgovornost za odpadno embalažo, tudi za njen odvoz od gospodinjstev. Pri rešitvi ene organizacije bo vztrajal kljub lobističnim pritiskom.

Vizjak je na spletni novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi predloga zakona o varstvu okolja, med drugim izpostavil več načrtovanih novosti na področju ravnanja z odpadki. Po novem bi morali biti zbiralci in obdelovalci odpadkov, razen izvajalci javne službe, lastniki nepremičnin in premičnin, ki jih potrebujejo za izvajanje te dejavnosti. V primeru, da bodo ravnali neustrezno, bo tako država imela možnost poseči v njihovo premoženje, je poudaril minister.

Omejeno je prekomerno veriženje predajanja odpadkov med zbiralci, določena pa je odgovornost vseh vpletenih v primeru odmetavanja odpadkov v naravo. Prav tako je v predlogu določena obveznost zavarovanja odgovornosti za nastanek okoljske škode zaradi povzročitve nenadnega onesnaženja, v zakonu pa so tudi merila za prenehanje statusa odpadka, s čimer bo lahko bolj zaživelo krožno gospodarstvo, je Vizjak izpostavil nekaj poudarkov.

“Dosedanja ureditev na področju odpadkov je bila podnormirana, imeli smo kar nekaj težav,” je spomnil okoljski minister. Med drugim je na področje odpadne komunalne embalaže že dvakrat morala poseči država, ki je prek interventnih zakonov za odvoz nakopičene embalaže plačala več kot 12 milijonov evrov.

Pri odpadkih, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, so se na ministrstvu odločili za rešitev ene organizacije za posamezen masni tok. Taka rešitev v Sloveniji že uspešno deluje pri odpadnih gumah, vozilih in fitofarmacevtskih sredstvih. “To je pomembna novost, ki ta trenutek zbuja največ nemira v gospodarstvu in v nevladnem sektorju. V tem delu smo v celoti usklajeni z nevladnim sektorjem,” je zatrdil Vizjak.

“Ta zakon in proizvajalčeva razširjena odgovornost prinaša razbremenitev cene komunalnih storitev za gospodinjstva. Vanjo ne bo več vključen odvoz embalaže od gospodinjstev in z ekoloških otokov, to mora prevzeti proizvajalec,” je dodal Vizjak. “To bo izključeno iz elaboratov izračuna cen komunalnih storitev,” je še izpostavil, posledično pa bo položnica za komunalne storitve nižja.

“Sam in moji ministrski kolegi smo soočeni z določenimi lobističnimi aktivnostmi, da ohranimo status quo, da ohranimo neurejeno stanje zlasti na področju ravnanja z embalažo. To je več kot očitno v interesu nekaterih elementov tako imenovane smetarske mafije,” je dodal Vizjak.

Izrazil je veselje, da je koncept ene organizacije enotno podprla vlada, pričakuje pa še nekaj poskusov njegove rušitve v parlamentarni obravnavi. “Vse to so manevri, ki govorijo, da ta ureditev ne ustreza določenim subjektom. Prepričan pa sem, da ustreza okolju in davkoplačevalcem. Ta rešitev je dobra, zato stojim za njo in bom vztrajal pri njej,” je dejal Vizjak.

Med nekaterimi drugimi novostmi iz zakona je izpostavil še urejenost ukrepanja v primeru čezmerne obremenitve okolja zaradi odstopa od pravil ravnanja. Tak primer je denimo odlaganje komunalnega blata na vodovarstvenih območjih, ukrepanje pa bo potekalo po sistemu, ki velja v primeru okoljske nesreče. Prenovljena pa je tudi ureditev postopka presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega dovoljenja; med drugim je natančneje določena vloga mnenjedajalcev in javnosti v tem postopku.

Na ministrstvu za okolje pričakujejo, da bo zakon sprejet do februarja prihodnjega leta, posamezne določbe pa bi v veljavo stopile različno, proizvajalčeva razširjena odgovornost bi denimo morala v celoti zaživeti z letom 2023.

Okoljski minister je odgovoril tudi na vprašanje, ali bo na poziv prvaka NSi Mateja Tonina odstopil še pred obravnavo interpelacije proti njemu v državnem zboru. Poudaril je, da je v državni zbor že poslal odgovor na interpelacijo, za katerega je prepričan, da bo prepričal poslance, tudi glede namenov njegovega delovanja v aferi s posnetki njegovih pogovorov z Bojanom Petanom.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen