10.223 obravnavanih vdorov na slovensko ozemlje: Število nezakonitih prehodov meje do konca avgusta višje kot v enakem obdobju lani

0

Policija je letos do konca avgusta obravnavala 10.223 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za 3,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V vseh poletnih mesecih je število naraščalo, v avgustu so jih obravnavali več kot 2600. Najpogosteje so obravnavali državljane Pakistana, Maroka in Afganistana.

Po podatkih policije so prva dva meseca beležili večje število nezakonitih prehodov kot v enakem obdobju lani, nato so na upad števila migrantov vplivale tudi razmere zaradi izbruha epidemije covida-19. Število nezakonitih prehodov se je nekoliko začelo povečevati maja, ko so jih obravnavali okoli 900. Potem pa je začelo strmo naraščati. V juniju so obravnavali 1807 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, v juliju 2432, v avgustu pa 2675. Policisti pričakujejo nadaljevanje takega trenda.

Namero zaprositi za mednarodno zaščito je v prvih osmih mesecih letošnjega leta izrazilo 2919 tujcev, med njimi največ Maročanov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je bilo izraženih namer za 13 odstotkov manj, kar policisti povezujejo s spremembami v strukturi prišlekov, predvsem z zmanjšanjem števila državljanov Alžirije, ki so se preusmerili drugam. Po nastanitvi v azilnih kapacitetah sicer tujci po navedbah policije največkrat nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo avgusta 2020 dejansko vloženih 500 prošenj za mednarodno zaščito, pri čemer so jih največ vložili državljani Maroka in Pakistana, sledijo državljani Afganistana. Rešenih je bilo 475 prošenj, priznanih je bilo deset statusov mednarodne zaščite, ustavljenih pa 430 postopkov. Drugi podrobnejši podatki o zavrnjenih in zavrženih prošnjah, zahtevah za ponovni postopek in podobno za avgust še niso znani. Zadnji kumulativni podatki, objavljeni za prvih sedem mesecev leta pa so kazali, da je bil priznan status 72 osebam, lani v celem letu pa 85. Rešenih zadev je bilo do vključno julija 1548, lani v celem letu pa 3838.

STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov ter številu prosilcev in oseb s priznano mednarodno zaščito in njihovi nastanitvi.

Število nezakonitih prehodov meje v prvih osmih mesecih 2020 in 2019 glede na državljanstvo

državljanstvo     število prehodov
            2020    2019
----------------------------------------
Pakistan        2813    2360
Maroko         2205    774
Afganistan       1821    1071
Bangladeš        776    685
Alžirija         577    1440
Hrvaška         403    217
Irak           332    562
Egipt          200    161
Sirija          171    469
Iran           163    504
ostali          762    1653
----------------------------------------
skupaj        10.223    9896

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v prvih osmih mesecih 2020 in 2019 po policijskih upravah

PU           število prehodov
            2020    2019
----------------------------------------
Ljubljana        3340    1983
Novo mesto       3044    2705
Koper          2726    3354
Maribor         509    1039
Murska Sobota      259    447
Nova Gorica       240    151
Celje           91    208
Kranj           14     9

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih osmih mesecih 2019 in 2020

          vrnjeni          vrnjeni
       slovenskim policistom   tujim varnostnim organom
država      2019   2020       2019   2020
----------------------------------------------------------------
Italija      207   682        58    19
Avstrija      62    98         9    6
Hrvaška      19    18       6457   6781
Madžarska      3    6         0    8
letališče     177    86        20    9
----------------------------------------------------------------
skupaj      468   890       6544   6823

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 16. 9. 2020

nastanitev          število
-------------------------------------
azilni dom            98
Kotnikova ulica, Ljubljana    43
Logatec              19
razseljeni            21
ostalo              88
-------------------------------------
skupaj              269

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 16. 9. 2020

nastanitev            število
-----------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana     13
integracijska hiša Maribor      23
stanovanja, ki jih določi vlada    8
azilni dom               0
Kotnikova ulica, Ljubljana       0
Logatec                0
dijaški domovi             7
zasebna nastanitev          591
tujina                144
-----------------------------------------
skupaj                786

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen