Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na prizadetost transportnega sektorja zaradi koronavirusa

0

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok je danes na videokonferenci prometnih ministrov EU opozoril na velike negativne finančne učinke koronavirusa na prometni sektor in na potrebo po finančni pomoči. EU je pozval h krepitvi usklajevanja tovornega prometa ter k skupnim rešitvam glede tehničnih pregledov in registracij vozil.

Državni sekretar Košorok, ki je na videokonferenci nadomeščal ministra Jerneja Vrtovca zaradi njegove udeležbe na seji vlade, je izpostavil prizadetost transportnega sektorja, piše v sporočilu za javnost, ki ga je po videokonferenci objavilo ministrstvo za infrastrukturo.

“Vsi preventivni ukrepi, ki smo jih morali sprejeti v boju proti koronavirusu, bodo imeli pomemben negativen finančni učinek na sektor, še posebej na javne cestne in železniške operaterje. Zato slovenska vlada že pripravlja finančno pomoč iz proračuna. Če se bo kriza nadaljevala, pa bo potrebna tudi dodatna EU pomoč in začasno večja prožnost državnih pomoči,” je poudaril.

Poleg tega je Košorok EU pozval h krepitvi vloge na področju usklajevanja tovornega prometa med članicami EU in državami schengenskega območja ter k pripravi mednarodnega protokola za organizacijo humanitarnih koridorjev v primeru poslabšanja razmer.

Slovenija je na videokonferenci predlagala tudi, naj se na ravni EU najde skupna rešitev za medsebojno priznavanje začasnih podaljšanj veljavnosti tehničnih pregledov in registracij motornih vozil ter kalibracij tahografov.

Prometni ministri unije so se danes sestali prvič po izbruhu novega koronavirusa. Izmenjali so informacije o dosedanjih ukrepih in se dogovorili o nadaljnjih skupnih korakih, s katerimi želijo ohraniti čim bolj nemoten pretok blaga in delovanje notranjega trga EU ob zagotovitvi varnosti in zdravja ljudi.

Košorok je ministrom predstavil slovenske ukrepe, na primer prepoved vseh mednarodnih potniških letov v državo in iz nje do 30. marca oziroma za tretje države do preklica, uvedbo zdravstvenega nadzora na meji z Italijo ter prepoved avtobusnega in železniškega potniškega prometa.

Ministri so poudarili potrebo po usklajenem pristopu na evropski ravni za reševanje in ublažitev posledic izbruha virusa ter razpravljali o možnih načinih pomoči transportnemu sektorju, na primer z davčnimi ukrepi, shemami za brezposelne in državnimi pomočmi.

Podprli so predlog komisije za začasno prekinitev pravila za izrabo slotov letalskih prevoznikov na letališčih EU. Ta je sicer predvidena za jesen, saj so sloti za pomladansko sezono, ki se začne konec marca, že dodeljeni.

Dogovorili so se za vzpostavitev enotne kontaktne točke na evropski ravni ter določili odgovorni nacionalni organ za posredovanje in izmenjavo vseh informacij in ukrepov na področju prometnega sektorja, tako da bodo informacije posodobljene in bodo izražale realno stanje po članicah.

Poudarili so, da je treba zagotoviti prožnost finančnih obveznosti za podjetja in transportne operaterje, tako da ne bodo trpeli prevelikih gospodarskih posledic zaradi koronavirusa.

Evropsko komisijo so pozvali k usklajenemu pristopu glede odstopanja od pravil o času vožnje, odmorih in času počitka za voznike, ki opravljajo prevoz blaga in potnikov po cesti, ter drugih odločitev za zaščito delavcev v prometnem sektorju. Pozvali so tudi k prožnosti pri pravilih o državnih pomočeh tudi na področju prometa.

Transport ljudi in blaga je ena najbolj prizadetih gospodarskih dejavnosti zaradi pandemije novega koronavirusa. Zmanjšana trgovina z blagom in storitvami, pomanjkanje materialov v dobavnih verigah, močan negativen vpliv na turizem, preventivni ukrepi prepovedi druženja in izolacije negativno vplivajo tudi na transport, še izpostavljajo v sporočilu za javnost.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen