Vlada s policijo in vojsko VS Andrej Šiško z Vardo

Policija, vojska in varda

3

Piše: Davorin Kopše

Jasno je, da imamo problem z nezakonitimi množičnimi migracijami, ki jim kar ni videti konca. Jasno je tudi, da se vlada s policijo in vojsko s tem problemom zelo neodločno in zato neorganizirano in posledično neuspešno »spopada«. Vehemenca in bojazen pred etiketo nesposobnosti pa ji preprečuje, da bi se povezala z ljudmi ob meji in skupinami, ki so se prav zaradi neučinkovitosti vlade začeli samoorganizirati in izvajati aktivnosti samozaščitnega delovanja. Zgodile so se varde in vaške straže.

Namesto dodelitve pooblastil SV in sodelovanja z vsemi, ki so pripravljeni sodelovati, poskuša oblast prepovedati neformalne skupine civilne družbe, ki poskušajo zapolniti vrzel. Te skupine so se začele pojavljati prav zaradi aktualne oblasti, ki kaže razparane šive tudi na mnogih drugih področjih.

Policija na meji

Za nadzor in varovanje meje je pristojna policija. Tako v 4. členu določa zakon o nadzoru varovanja meje. Da bi razumeli kako oziroma na kakšen način naj mejo varuje pa je seznanitev le s tem členom odločno premalo.

Za boljše razumevanje predpisov in načina izvajanja varovanja državne meje je priporočljiva seznanitev z vsaj dvema osnovnima zakona, ki urejata to področje in določana načine in metode dela policije:

–      Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2)
–      Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)

Iz določil teh dveh aktov lahko brez večjega napora razberemo kako naj policija zagotavlja svoje zgoraj omenjeno poslanstvo, ki se nanaša na varovanje meje. Ob prebiranju zakonodaje o delu policije in njenih pooblastilih bodimo pozorni na besedo sodelovanje, ki je v teh materialih ena najpogostejših, če ne najpogosteje uporabljena beseda. Glede na ravnanja in odnos do tega vprašanja bi lahko trdili, da so na Gregorčičevi (vlada), na Štefanovi (Ministrstvo za notranje zadeve) in na Vojkovi (Ministrstvo za obrambo) prebrali zgolj kratek 4. člen zgoraj omenjenega zakona o nadzoru državne meje, ki se glasi: »Za nadzor državne meje je pristojna policija«.

Policija lahko pri varovanju meje opozarja (table in druga signalizacija) ali/in uporablja tehnična sredstva (senzorji, fotoaparati, kamere, prepoznavanje oseb, prepoznavanje identitete, prepoznavanje vozil, ovire in drugo).

Policija svoje delo opravlja tudi neposredno – fizično. Pomeni, da je prisotna na licu mesta in s svojimi razpoložljivimi kadrovskimi viri tudi fizično varuje mejo. Pri tem lahko, kot to določa zakon o nalogah in pooblastilih policije (III. Poglavje), uporabi tudi silo in druga prisilna sredstva, s ciljem uveljavitve zakonitega stanja, kar na meji pomeni predvsem odvračanje nepoklicanih oseb od meje in s tem preprečevanje nezakonitih prihajanj v državo.

Da bi policija uspešno vzpostavljala in vzdrževala varnost in red, mora vzpostaviti in vzdrževati stalne stike z ljudmi, organizacijami, skupinami, zavodi, društvi ipd. V tem smislu je pomembno določilo 34. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki daje napotke o načinu sodelovanja policije pri zbiranju obvestil.

Vojska na meji

Vojska v naši ureditvi pri varovanju državnih meja nima naravne vloge, saj je za to, kot navajam že zgoraj, primarno zadolžena policija. Razmere sredi migrantske krize so pokazale na nujnost, da se v varovanje južne meje vključi tudi Slovenska vojska.

Že leta 2015, ko je izbruhnila migrantska kriza, je bil v Državnem zboru sprejet ukrep dodelitve pooblastil Slovenski vojski za ukrepanje. V ta namen so bila izglasovana dopolnila zakona o obrambi, kjer je dobila vojska dodatna pooblastila za varovanje državne meje in ukrepanje, vendar pa dopolnila ob sprejetju niso stopila v veljavo. Dopolnitev oziroma dodatna pooblastila vojski čakajo na dodaten ukrep oziroma odločitev državnega zbora, ki lahko izglasuje uveljavitev 37.a člena zakona o obrambi, ki določa izjemna pooblastila vojske. Zakon pravi, da to državni zbor stori, če tako narekujejo varnostne razmere. Ta dopolnitev opredeljuje naslednja, glede na policijska, še vedno zelo omejena pooblastila vojski:

 • opozarjanje;
 • napotitve;
 • začasno omejevanje gibanja oseb in
 • sodelovanje pri obvladovanju skupin in množic.

Navedena pooblastila lahko SV izvaja pod pogoji, ki veljajo tudi za policijo. Prav tako morajo v primeru izvajanja pooblastil o vsakem primeru posebej obveščati policijo. V zakonu je tudi določilo, ki določa, da mora Državni zbor določiti tudi rok v katerem lahko pripadniki SV izvajajo zgoraj navedena pooblastila, čas pa mora biti omejen na največ tri mesece, lahko pa se pod istimi pogoji tudi podaljšuje.

Štajerska in druge Varde na meji

O tem kaj pomeni beseda varda obstajajo različne razlage. Varda naj bi po pojasnilu vodje Varde Andreja Šiška pomenila straža. Za potrebe tega prispevka bom ostal pri tej trditvi. Dejstvo je namreč, da skupine, ki so se v Sloveniji poimenovali Varda dejansko opravljajo nekatere naloge, ki bi jim lahko rekli varovanje, kar je v osnovi tudi naloga straže oziroma fizičnega varovanja česarkoli že.

Vsekakor se je Varda ustanovila spontano in ima vse več privržencev, članov in simpatizerjev. Glavno vprašanje je zakaj se je to zgodilo. Odgovor je ker se ukvarja z zelo aktualnim vprašanjem kako zavarovati državno mejo s Hrvaško preko katere dnevno na nezakonit način prihajajo nepovabljeni in z našo državno ureditvijo nekompatibilni ter nezaželeni. Nekompatibilni so tudi z našimi čustvi in željami, zato ljudje gojijo vse več simpatij s tistimi, ki želijo tako ali drugače odbiti vse te napade prišlekov. Za ta namen se Varda zbira in kot rečeno tudi vse bolj krepi tako po obsegu kot po priljubljenosti. Varda izvaja urjenja v postrojitvi in enotnem delovanju na podoben način kot to počnejo vojske. Prav tako se z različnimi replikami orožja uri v načinu rokovanja z orožjem. Sami pravijo, da to izvajajo zato, da bi znali uporabiti orožje, če bi bilo treba.

Kaj je torej v obravnavanem kontekstu pri branjenju državne meje in s tem države bistveno?

Vlada se mora nehati obnašati kot diktator, ki vse ve in vse sama zmore, realizacija pa ji potem polzi iz rok. V večini primerov, ki se nanašajo na državna vprašanja, kar obramba meje  nedvomno je, je sodelovanje vseh akterjev. Vseh, ki to želijo in pri tem nimajo v mislih kršenja zakonov. Varda je motivirana, dela zastonj in ima cilje, ki bi jih morala imeti tudi vlada. Torej je v osnovi kompatibilna s sistemom in smermi, ki so nujne za uspešno odvračanje vsiljivcev, ki hočejo v našo državo izven mejnih prehodov, kar nikoli v zgodovini ni bilo niti sprejemljivo, niti zakonito.

Obe zadnji vladi od izbruha migrantske krize 2015 sta glede reševanja tega vprašanja padli na izpitu, saj nista uspeli pri izzivu zajezitve migrantskih poti v in skozi državo, res pa je, da si morda tega do zdaj niti nista želeli in je pasivnost način delovanja, ampak to je že druga zgodba. Ob razmišljanju o tej temi se vsakič spomnim predvolilne zaveze Slovenske demokratske stranke leta 2018, ki je zatrdila, da bo v primeru vodenja slovenske vlade zavarovala Slovenijo, kar je tudi edino sprejemljivo – to se od vlade pričakuje.

Ravno te dni smo lahko prebrali novico iz Hrvaške, ki bo vojaški proračun povečala za 40%. Ob tem dvomim, da ima Hrvaška boljši dostop kot Slovenija do informacij o potencialni in dejanski ogroženosti države na kakršenkoli način. Iz Hrvaške prihajajo tudi vesti o fizičnih spopadih med migranti in policijo, pri čemer je bilo s strani policije poleg fizične sile že uporabljeno tudi strelno orožje. Vedeti moramo, da ta val skupaj z migrantskim nezadržno prihaja tudi k nam. Pravzaprav je tudi to že pljusknilo čez mejo, saj smo že doživeli napad na policista s smrtnim izidom, ugrabitev, posilstva, odvzeme in tatvine osebnih avtomobilov, vdiranja na dvorišča, vlome v vikende ipd. Zavedati se je treba, da je varnost predpogoj za ustvarjanje in splošen razvoj države. V to je treba vlagati in varnost ves čas vzdrževati z ukrepanjem. Tega refleksa aktualna slovenska vladna koalicija žal nima.

Karkoli si torej mislimo o vardi in njenem vodji Andreju Šišku je bistven njihov namen in način delovanja, ki vsekakor ni nezakonit, zato bi lahko bila varda pomemben element pri zagotavljanju ustreznega ali vsaj boljšega varnostnega stanja na meji. Vlada žal z vsemi svojimi strokovnimi službami vred ne prepozna te možnosti in priložnosti. Nasprotno, odločili so se za spremembo zakonodaje, ki naj bi prepovedala delovanje tovrstnih skupin. Neumno, res neumno! V ta namen so sklicali celo okrnjen svet za nacionalno varnost, ki je razpravljal o vardi namesto o nevarnosti, ki jih prinašajo množice za naše razmere neciviliziranih invazij.

Ob vsem tem moram jasno povedati, da policiji ne odrekam pristojnosti in obveznosti, da redno nadzira delo neformalnih skupin in njihovo gibanje ter ob kršitvah zakona tudi odločno in zakonito ukrepa. To je pravzaprav njeno delo v odnosu do vseh ljudi. Sodelovanje z vardo bi pravzaprav zagotavljalo tudi nadzor nad njenim delovanjem.

Ko gledam to vlado, predvsem pa resorja zadolžena za notranje zadeve in obrambo se mi zdi, da manjka le še razglasitev izrednega stanja ob meji in prepoved gibanja, kar bo prizadelo vse, razen nezakonitih migrantov, ki se požvižgajo na zakone in morebitne odredbe. Oni prihajajo, da bi vzpostavili svoje zakone – šeriat (islamsko pravo, temelječe na koranu).

Za nameček pa smo namesto optimizma in resnega pristopa k delu od Šarca te dni slišali, da smo na dolgi rok vsi mrtvi. Tega od nekoga, ki se ima za predsednika vlade pač ne bi pričakoval. V bistvu je to najbolj črn šarcizem doslej, ki ga žal nihče podrobno ne analizira.

Št. komentarjev: 3
 1. Johan pravi

  Kopše, zopet pišete enostransko( kot vedno) o tem, da je Šarec neoptimistično ” izjavil”, da smo na dolgi rok vsi mrtvi, ne napišete pa, da je to bil odgovor vašemu ” svetlemu , ljubljenemu vodji” , ki je govoril o mrtvi vladi, koaliciji ali temu podobno. Zanimivo njegov pesimizem pa vas ne moti?

  1. Re gornjemu pravi

   Omenjeni šarcizem , je pač odgovor janšizmu, ki ga je izrekel pred tem ” ljubljeni vodja”

 2. haapy yack pravi

  hoj
  Okoli kučni domobrani/domobrani na meji.
  boditevcvetju

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen