Za plače javnega sektorja lani pet odstotkov sredstev več kot leto prej

0

Masa bruto plač v javnem sektorju se je lani glede na predhodno leto povečala za 5,1 odstotka. Povprečna plača se je v istem obdobju povečala za 3,35 odstotka, medtem ko se je število zaposlenih povečalo za 2,4 odstotka, kaže analiza plač v javnem sektorju za leto 2017, s katero se je odhajajoča vlada seznanila na zadnji dopisni seji.

Za bruto plače se je lani v javnem sektorju namenilo za 180,3 milijona evrov več kot leto prej. Pri neposrednih proračunskih uporabnikih se je plačna masa povečala za 4,4 odstotka, pri posrednih pa za 5,3 odstotka. Kot ugotavlja analiza, je na rast v letu 2017 med drugim vplivalo povečanje števila zaposlenih; na podlagi opravljenih ur jih je bilo 166.355, kar je 3717 več kot leta 2016.

Več pa se je za plače namenilo tudi zaradi napredovanj javnih uslužbencev, ki so učinkovala že v decembru 2016, in zaradi zaradi vrnitve plačne lestvice na raven pred znižanjem s 1. septembrom 2016. Prav tako je na rast mase bruto plač vplival dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja o odpravi plačnih anomalij za delovna mesta do vključno 26. plačnega razreda in za pooblaščene uradne osebe ter realizacija stavkovnega sporazuma z zdravniki.

Pri neposrednih proračunskih uporabnikih, ki v skupni plačni masi predstavljajo dobro četrtino, se je lani za bruto plače namenilo 957 milijonov evrov, kar je za približno 40 milijonov evrov več kot 2016. Tako v organih državne uprave kot v občinah je bila masa bruto plač višja za 4,5 odstotka. Najbolj se je povišala v vladnih službah (za dobrih sedem odstotkov), in sicer zaradi ustanovitve dveh novih služb. V 40 občinah pa se je masa bruto plač povečala za več kot deset odstotkov.

Masa bruto plač posrednih uporabnikov proračuna je bila v letu 2017 glede na leto pred tem višja za slabih 140 milijonov evrov (za 5,3 odstotka), skupaj so za plače namenili skoraj 2,8 milijarde evrov. Največje povišanje je bilo na področju malega gospodarstva in turizma (za 29 odstotkov), kjer se je tudi število zaposlenih najbolj povečalo (za 66 odstotkov).

Število zaposlenih na podlagi opravljenih ur se je v letu 2017 pri neposrednih proračunskih uporabnikih povečalo za 0,6 odstotka ter pri posrednih za 2,8 odstotka.

V primerjavi z letom 2016 so se izplačila za delovno uspešnost v celotnem javnem sektorju povišala za 6,6 odstotka oz. za 5,2 milijona evrov. Tako v letu 2016 kot v letu 2017 predstavljajo sredstva za delovno uspešnost dobra dva odstotka mase bruto plač.

Izplačila za dodatke so v letu 2017 znašala 305 milijonov evrov, kar je za 3,6 odstotka oz. za 10,7 milijona evrov več kot v letu 2016. Največji delež gre dodatku za delovno dobo (56,7 odstotka), brez upoštevanja tega dodatka pa imajo največji delež dodatek za nedeljsko delo (19,12 odstotka), dodatek za delo ponoči (13,10 odstotka), dodatek za izmensko delo (12,12 odstotka), dodatek za stalno pripravljenost (10,59 odstotka) ter položajni dodatek (10,13 odstotka).

V plačni podskupini D02, kamor sodijo predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji ter drugi strokovni delavci, je bilo izplačanih 32 vrst dodatkov. Zaposlenim v plačni podskupini E03 – medicinske sestre in babice – je bilo izplačanih 31 vrst dodatkov, policistom pa 27 vrst dodatkov.

Izplačila za dežurno delo so se v letu 2017 povečala za 27,2 odstotka (za 6,4 milijona evrov), izplačila za nadurno delo pa za sedem odstotkov (za 6,3 milijona evrov).

V obdobju od leta 1994 do leta 2017 se je sicer bruto plača na zaposlenega v dejavnostih javnih storitev realno povečala za 41,4 odstotka, v dejavnostih zasebnega sektorja pa za 54,2 odstotka.

Analiza se nanaša na maso bruto plač, ki so bile obračunane od januarja do decembra 2016 in 2017 v celotnem javnem sektorju, ter temelji na podatkih informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), kamor proračunski uporabniki v skladu s predpisano metodologijo posredujejo podatke. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen