SDH bilančni dobiček 79 milijonov evrov namenja za obnovo po poplavah

0

Nadzorni svet SDH je na današnji seji potrdil predlog sklica redne letne skupščine SDH. Ob tem je podal soglasje k predlogu, da se bilančni dobiček za lani v višini 78,9 milijona evrov nakaže v državni proračun kot prihodek namenskega proračunskega sklada za obnovo po poplavah in plazovih.

Kot so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), je nadzorni svet potrdil revidirano letno poročilo družbe in skupine za lani ter podal pozitivno stališče k revizijskemu poročilu. Vladi je v vlogi skupščine predlagal, da na podlagi sprejetega letnega poročila in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu na skupščini sprejme sklep o podelitvi razrešnice vodstvu SDH za poslovno leto 2023.

Nadzorniki SDH so podali soglasje k odobritvi začasnega mirovanja terjatev do družb v skupini Cimos in sklenitvi pogodbe o tem. Cimos je v začetku leta upnikom, poleg SDH so to še nekatere banke, predlagal moratorij in podpis novega sporazuma o prestrukturiranju. Nadzorni svet SDH je danes podal tudi soglasje k dodatnemu financiranju in potrdil posojilno pogodbo za družbo Farme Ihan KPM.

V skladu z zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev se bo za financiranje obnove po poplavah kot eden od virov namenil tudi dobiček SDH. Vlada je statut SDH v skladu s tem novelirala marca. Ukrep bo veljal pet let, po oceni uprave SDH pa bi lahko v namenski proračunski sklad za obnovo vplačali okoli 100 milijonov evrov letno.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen