Prihodnji teden v parlamentu: Pred člani odbora DZ za infrastrukturo prenovljeni energetski zakon, pred poslanci pa tudi dva predloga za razpis posvetovalnega referenduma

0

Člani odbora DZ za infrastrukturo bodo v sredo obravnavali predlog prenovljenega energetskega zakona, ki prinaša niz novih rešitev na področju zelenega prehoda in energetske oskrbe. Na petkovi komisiji DZ za peticije pa bodo poslanci obravnavali peticijo proti postavitvi azilnega doma na območju mejnega prehoda Središče ob Dravi.

V sredo nadaljevanje obravnave predloga prenovljenega energetskega zakona

Pred člani odbora DZ za infrastrukturo bo v sredo druga obravnava predloga prenovljenega energetskega zakona, ki prinaša niz novih rešitev na področju zelenega prehoda in energetske oskrbe. Prva obravnava zakona se je zaradi neuspešnega predloga poslancev NSi za razpis posvetovalnega referenduma zamaknila za dva meseca.

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je ta teden zavrnil še predlog NSi za sklic javne predstavitve mnenj o predlogu novega energetskega zakona.

Prenova zakona regulativo prilagaja zelenemu prehodu v energetiki, prinaša pa tudi sistemske rešitve na področju zagotavljanje energetske oskrbe in spopada z epizodami energetske krize in draginje.

A nekatera določila so sprožila oster odziv v delu javnosti in opoziciji, denimo predlagana prepoved vgradnje kotlov na plin v novih stanovanjskih stavbah in kotlov na lesno biomaso v novih stanovanjskih stavbah v strnjenih naseljih.

Vlada in koalicija sta že obljubili prilagoditve besedila na čelu z umikom določil o prepovedih vgradnje kotlov na lesno biomaso.

V NSi, kjer so pripravili svoje predloge dopolnil, so napovedali, da bodo v primeru, če koalicija iz zakona ne odstrani določb v zvezi s prepovedjo ogrevanja z lesno biomaso, nadaljevali z referendumskimi aktivnostmi.

Pred matičnima odboroma predloga za razpis posvetovalnega referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in kulturnih pravic pripadnikov nekdanje SFRJ

V torek bodo člani odbora za zdravstvo obravnavali predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga v DZ vložili poslanci koalicije, potem ko je DZ zavrnil predlog zakona o tej pravici, ki so ga pripravili v društvu Srebrna nit in ga v DZ vložili s podpisi volivcev.

V koaliciji menijo, da gre pri tem za širše družbeno vprašanje. Opozorili so, da po obstoječi pravni ureditvi neznosno trpeči umirajoči, ki si želi lahke smrti, nima enake možnosti uresničevanja svojih vrednot kot oseba, ki ji življenjski nazor ali versko prepričanje nalaga prizadevanje za ohranjanje življenja tudi, ko je to neločljivo povezano s hudim trpljenjem in turobnimi obeti.

V sredo pa bo odbor za kulturo razpravljal o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, ki ga je vložila NSi.

V predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, ki ga je v DZ vložila koalicije, je namreč za NSi sporno določilo, s katerim bi otrokom pripadnikov narodov nekdanje SFRJ omogočili učenje maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah.

Koalicija je sicer z dopolnilom že črtala omenjen člen, a obravnave predloga zakona zaradi vloženega referendumskega predloga DZ še ni mogel izpeljati do konca.

Pred komisijo DZ za peticije 3500 podpisov proti postavitvi začasne izpostave azilnega doma v Središču ob Dravi

Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti bo v petek obravnavala peticijo proti postavitvi azilnega doma na območju mejnega prehoda Središče ob Dravi. Prebivalci Središča ob Dravi, Svetega Tomaža in Ormoža so zaradi nestrinjanja z vladno odločitvijo o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma zbrali 3500 podpisov občanov vseh treh občin, župana Ormoža Danijel Vrbnjak in Središča ob Dravi Toni Jelovica pa sta jo vložila na komisijo DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Občani so sicer že večkrat protestno zaprla ceste v središču občine, občini Središče ob Dravi in Brežice, kjer naj bi tudi postavili začasno izpostavo azilnega doma, pa sta zoper vlado že sprožili upravni spor. V njem občini predlagata, da upravno sodišče izda začasno odredbo, da se izvrševanje sklepa vlade o lokacijah azilnega doma začasno zadrži.

Na sejo so vabljeni župani vseh štirih občin, torej Središča ob Dravi, Svetega Tomaža, Ormoža in Brežic, med drugim pa tudi predstavniki vlade, urada predsednice republike, Varuha človekovih pravic in vrhovnega državnega tožilstva.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 9. 4.

14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qysoQE

16.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o prekrških; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qJH6lY

SREDA, 10. 4.

9.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog energetskega zakona; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qWWKHs

9.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/quc0rC

12.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o maturi; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qgyOiy

15.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v RS; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qgftDa

ČETRTEK, 11. 4.

9.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qiybpH

12.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024-2029; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q2iESK

13.00 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog novele poslovnika DZ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qBJzIn

15.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog o spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q6uY9E

PETEK, 12. 4.

9.00 seja preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, na kateri bodo zaslišali Tomaža Seljaka, Andreja Slaparja, Urbana Krajcarja in Denisa Manceviča; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qpLCjM

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga sklepa Sveta EU o podpisu, v imenu EU, okrepljenega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU na eni strani ter Kirgizijo na drugi strani; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qJ3Tnw

10.00 zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradivo za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 17. in 18. aprila v Bruslju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qbA1ck

14.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali peticijo proti postavitvi azilnega doma na območju mejnega prehoda Središče ob Dravi; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qpJ1Kc

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen