Državni svet mora dopolniti zahtevo za parlamentarno preiskavo glede podjetij Gen-i in Star Solar

0

Državni svet bo moral dopolniti zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda, poroča Delo. Zakonodajno-pravna služba DZ je namreč presodila, da je zahteva presplošna, predsednica DZ pa je napovedala, da bo, če bo služba ugotovila pomanjkljivosti, zahtevala dopolnitev.

Zakonodajno-pravna služba je opozorila na nujnost več popravkov zadeve. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je že takrat, ko je službo prosila za mnenje, nakazala, da bo državnemu svetu poslala zahtevo nazaj v dopolnitev, v današnji izdaji poroča časnik.

Služba DZ v mnenju, ki je bilo v sredo objavljeno na spletni stani DZ, ugotavlja, da bi se preiskava nanašala tudi na zasebnopravne subjekte, ti pa da so lahko predmet parlamentarne preiskave, če je izkazan pravni interes. Presodila je, da je “opredelitev in obrazložitev javnega interesa preveč splošna, nedoločna in pomanjkljiva ter ne dosega zahtevanega standarda opredelitve javnega interesa”.

O preiskovanju domnevno nezakonitega financiranja politične stranke služba pravi, da so tudi politične stranke kot zasebnopravni subjekti lahko predmet preiskave, posebej velja to za njihovo finančno poslovanje, ker so glede tega podvržene omejitvam. “Politične stranke so lahko predmet parlamentarne preiskave glede tistih okoliščin, ki jih morajo v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, razkriti. Teorija poudarja, da pa mora biti glede na možnost zlorab s strani političnih nasprotnikov politični stranki zagotovljeno neko notranje polje zaupnosti, v katero preiskovalna komisija ne sme posegati,” dodaja služba.

Glede upoštevanja načela določnosti opredelitve preiskovalne naloge, ki je ključno za določitev meja parlamentarne preiskave, služba meni, da opredelitve predmeta, namena in obsega preiskave zahtevi po konkretnosti ne sledijo v zadostni meri, saj “so posamezne točke predmeta in namena ter posamezne alineje obsega presplošne in nedoločne, zato naloge parlamentarne komisije niso jasne oziroma so te definirane preohlapno”.

Glede upoštevanja načela delitve oblasti službe med drugim opozarja, da ugotavljanje domnevnih nezakonitih ravnanj in opustitve profesionalne skrbnosti članov uprave gospodarske družbe ni v pristojnosti DZ.

Presoja, ali je poslovanje posamezne politične stranke, ki prejema javna sredstva v določeni višini, skladno z zakonom oz. ali je bilo financiranje volilne kampanje posamezne politične stranke, ki ima pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje iz javnih sredstev, skladno z zakonom, pa je po veljavni zakonodaji v izključni pristojnosti računskega sodišča, navaja.

Državni svet je zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije DZ izglasoval 20. marca na tajnem glasovanju. Pobudo je dal državni svetnik iz vrst SDS Andrej Poglajen, predlog je vložila interesna skupina lokalnih interesov.

Glede na zahtevo bi komisija med drugim preiskovala domnevno finančno izčrpavanje podjetja Gen-I in domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje stranke Gibanje Svoboda za državnozborske volitve leta 2022, odgovornost nekdanjega predsednika uprave družbe Gen-I in aktualnega premierja Roberta Goloba v obdobju, ko je bilo to podjetje pod prevladujočim vplivom ali v lasti države, ter morebitno interesno ozadje ustanovitve družb KCA in Media partner agencija in njihovo domnevno zlorabo za financiranje omenjene volilne kampanje stranke Gibanje Svoboda.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen