Roki za izvedbo opravil za volitve v Evropski parlament

0

11. 3. začetek volilnih opravil in zbiranja podpore listam kandidatov

24. 4. organizatorji volilne kampanje morajo odpreti posebne transakcijske račune za financiranje volilne kampanje

9. 5. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko DVK sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu

9. 5. začetek uradne volilne kampanje

10. 5. izteče se rok za vložitev kandidatnih list; zadnji dan, ko se lahko podpiše obrazec podpore listi kandidatov; kandidatne liste so DVK dolžne sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo

24. 5. DVK določi seznam potrjenih list kandidatov po vrstnem redu, ki se določi z žrebom; seznam se objavi na način, ki ga določi DVK

24. 5. volivci lahko vpogledajo v volilne imenike in zahtevajo vpis, če niso vpisani v evidenco volilne pravice, ali popravek, če so podatki napačni

29. 5. oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko zahtevajo glasovanje po pošti; na enak način lahko glasujejo tudi invalidi

4., 5. in 6. 6 predčasno glasovanje.

5. 6. volivci, ki želijo glasovati na volišču v drugem okraju, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik; volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, pa lahko sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na svojem domu; volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti DVK

7. 6. zaključek javne volilne kampanje in začetek volilnega molka

9. 6. splošno glasovanje

10. 6. okrajne volilne komisije ugotavljajo izid glasovanja po pošti iz Slovenije

17. 6. ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine

med 24. 6. in 5. 7. postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja, priprava in objava končnega izida volitev v uradnem listu

24. 6. DVK posreduje podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču; organizatorji kampanje morajo odstraniti plakate in druge oglaševalske vsebine

9. 10. organizatorji kampanje morajo zapreti transakcijske račune za volilno kampanjo

24. 10. organizatorji kampanje morajo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen