Mariborska pravna fakulteta poziva k spoštovanju odločb ustavnega sodišča

0

Na mariborski pravni fakulteti so zaradi zaskrbljenosti ob nespoštovanju odločbe ustavnega sodišča glede uveljavljanja ustavnih načel pravne države, neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti podpisali izjavo, ki jo je v torek podprl tudi senat fakultete. V njej pozivajo odgovorne, da zagotovijo uveljavitev vseh ostalih odločb ustavnega sodišča.

Kot so pedagogi in raziskovalci zapisali v izjavi, z veliko zaskrbljenostjo spremljajo razmere, do katerih je prišlo po preteku roka za izvršitev odločbe ustavnega sodišča, v kateri je bilo ugotovljeno, da je dosedanja ureditev plač sodnikov neskladna z ustavnima načeloma neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

“Ugotavljamo, da je spoštovanje sodnih odločb najvišjih sodišč v državi ena od temeljnih zahtev za uveljavljanje ustavnega načela pravne države. Uveljavitev sodne odločbe, ki se nanaša na položaj nosilcev ene izmed vej oblasti, se nam zdi toliko bolj pomembna zaradi sporočilne vrednosti, ki jo ta položaj pomeni za ostale državljane in prebivalce Slovenije in raven zaščite njihovih pravic,” do dodali v izjavi, ki jo je v torek podprl tudi senat fakultete.

Po njihovem mnenju je izvršitev ustavne odločbe pomembna za uveljavljanje ustavnih načel neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti, prav dosledno uveljavljanje teh načel pa predstavlja nujni pogoj za uveljavljanje načela pravne države v Sloveniji. Ena temeljnih nalog sodišč je varovanje pravic posameznikov in zaposleni na Pravni fakulteti Univerze v Maribor so prepričani, da nespoštovanje teh načel ogroža splošno raven zaščite temeljnih pravic sleherne osebe v naši državi.

V skrbi za splošno raven varstva temeljnih pravic v Sloveniji so zato odgovorne v vseh vejah oblasti pozvali, da zagotovijo uveljavitev te in vseh ostalih odločb ustavnega sodišča, udeležence javnega diskurza pa k odgovorni in preudarni rabi javne besede, ki ne bo budila dvoma v zavezanost vseh institucij države k uveljavljanju vladavine prava.

Na mariborski pravni fakulteti so sicer v podporo omenjenim ciljem januarja pripravili okroglo mizo o sodstvu, ki je prav tako opozarjala na pomembnost uveljavljanja ustavnih načel neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti.

Ustavno sodišče je junija odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti. Zakonodajalcu je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.

Sodniki so zaradi neuresničitve ustavne odločbe izvedli dvotedenski opozorilni protest med 10. in 24. januarjem, ko so opravljali predvsem nujne zadeve. Tožilci pa so 31. januarja opozorilno stavkali, za tri ure so prekinili delo in s tem izrazili nasprotovanje vladi.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen