Prihodnji teden v parlamentu: Poslanci o spremembah zakona o volitvah v DZ

0

DZ bo prihodnji teden obravnaval novelo zakona o volitvah v DZ, ki odpravlja omejitev pravice voliti osebam, ki so postavljene pod skrbništvo. Koalicija želi tem osebam po skrajšanem postopku omogočiti, da bi lahko glasovale že na letošnjih volitvah v Evropski parlament. DZ bo obravnaval tudi spremembe zakona o Prešernovi nagradi.

Poslanci v sredo o zakonu o volitvah v DZ

Cilj predloga novele zakona o volitvah, ki ga je v DZ vložila koalicija, je odpraviti omejitev pravice voliti osebam, ki so postavljene pod skrbništvo. Za te osebe se sicer skladno z zakonodajo v postopku pred sodiščem ob sodelovanju sodnega izvedenca medicinske stroke posebej ugotavlja, ali so sposobne razumeti pomen volitev. Sodišča bodo zanje tudi vnaprej vodila postopke ocene sposobnosti razumeti pomen volitev, vendar se bodo na podlagi predlagane novele omejitve v sodni odločbi nanašale le na sposobnost biti voljen oziroma kandidirati na volitvah. Za te osebe se ureja tudi pravica do pomočnika, ki si ga bodo lahko izbrale same, pogoj bo le, da bo pomočnik polnoleten.

S spremembami bo po podatkih ministrstva za notranje zadeve iz začetka leta 2023 pravico voliti pridobilo približno 3500 oseb, še vedno pa ne bodo imele pravice biti voljene. Glede na predlagano prehodno določbo bi lahko glasovale že na letošnjih volitvah poslancev v Evropski parlament.

Po podatkih, ki jih je ob pobudi za spremembo volilne zakonodaje posredoval Zagovornik načela enakosti, na evropskih volitvah maja 2019 ni smelo voliti 2035 državljanov. Toliko volivcev bi s svojimi glasovi lahko spremenilo izid volitev, so navedli pri Zagovorniku.

Preiskovalna komisija DZ pod novim vodstvom o vlogi medijskih agencij pri obvodnem financiranju strank

Komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, bo v petek zaslišala profesorja na katedri za novinarstvo fakultete za družbene vede (FDV) Marka Milosavljevića in Domna Saviča, ki preiskuje oglaševalske prakse državnih institucij in podjetij v državni lasti.

Nova predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta, ki je vodenje komisije prevzela po izključitvi dotedanje predsednice Mojce Šetinc Pašek iz Gibanja Svoboda, je sredi decembra napovedala, da bo komisija v nadaljevanju pod drobnogled vzela morebitno vlogo medijskih agencij pri obvodnem financiranju strank. Utemeljeno je namreč moč sklepati, da se preko agencij denar pretaka od državnih podjetij do izbranih medijev, je dejala.

Odbor za kulturo v četrtek o spremembah zakona o Prešernovi nagradi

Odbor za kulturo bo v četrtek obravnaval predlog sprememb zakona o Prešernovi nagradi, ki ga je vložilo ministrstvo za kulturo. Po njem bi se priprava in izvedba proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri podeljujejo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, prenesla na koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, ki usklajuje tudi vse druge državne proslave.

Omenjeni odbor bi po predlaganih spremembah usklajeval organizacijo proslave, vključno z izborom avtorjev. Odbor razpolaga s potrebnimi produkcijskimi zmogljivostmi in znanji za izvedbo proslave, s tem pa bi se odločanje o vseh državnih proslavah uredilo na primerljiv način, piše v predlogu.

Časovnica dogajanja v parlamentu

SREDA, 17. 1.

9.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o varstvu okolja in razpravljali o poslovni politika Javnega sklada RS za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qMMfcS

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank ter predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o spremembi uredb (EU) v zvezi z nekaterimi zahtevami glede poročanja na področju finančnih storitev in podpore za naložbe; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q3Iu5p

12.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo med drugim obravnavali dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qF4LsV

14.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ter predlog zakona o tržni inšpekciji; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qOfazo

15.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o volitvah v državni zbor; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qcbUso

ČETRTEK, 18. 1.

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali revizijski poročili Računskega sodišča RS Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v letu 2022; DZ, povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q79YsW

12.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog sprememb zakona o Prešernovi nagradi in letno poročilo Slovenske tiskovne agencije za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCxHax

PETEK, 19. 1.

9.00 seja preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, na kateri bodo zaslišali priči Marka Milosavljevića (ob 9.05) in Domna Saviča (ob 10. uri); povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q2ljRg

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim predstavili prednostne naloge predsedstva Belgije Svetu EU v času od 1. 1. do 30. 6. 2024; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qu7sVJ
15 minut po koncu seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga sklepa Sveta EU o podpisu, v imenu EU, protokola o spremembi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko, kar zadeva prost pretok podatkov; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/ql2FqU

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen