(Ne)razvitost slovenskih občin: Najslabši koeficient med mestnimi občinami imata ponovno Maribor in Ptuj

0

Ministrstvo za finance je določilo koeficiente razvitosti občin, ki veljajo za leti 2024 in 2025 in so podlaga za določanje obsega sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. Najvišji koeficient je bil znova izračunan občinama Komenda in Trzin, sledijo Domžale, Novo mesto, Šoštanj, Cerklje na Gorenjskem, Horjul, Žiri, Grosuplje in Šenčur.

Občine z višjim koeficientom so upravičene do manjšega deleža državnega sofinanciranja, občine z nižjim koeficientom do višjega.

Kot izhaja iz objavljenega dokumenta ministrstva za finance, bosta Komenda s koeficientom 1,34 in Trzin z 1,32 upravičena do le 50-odstotnega sofinanciranja. Omenjeni občini sta že vrsto let na vrhu lestvice.

Do 60-odstotnega sofinanciranja imajo pravico občine Domžale (1,25), Novo mesto (1,24), Šoštanj (1,24), Cerklje na Gorenjskem (1,23), Horjul (1,23), Žiri (1,23), Grosuplje (1,22), Šenčur (1,22), Mengeš (1,21), Trebnje (1,21) in Ljubljana (1,20). Tudi te občine večinoma ohranjajo svoje pozicije, le Šoštanj je imel dve leti prej občutneje nižji koeficient (1,17).

Najslabši koeficient med mestnimi občinami imata ponovno Maribor (0,99) in Ptuj (0,99), ki jima s tem pripada 90-odstotno sofinanciranje. Sledijo Murska Sobota (1,05), Nova Gorica (1,08), Koper (1,09) in Slovenj Gradec (1,09) z 80-odstotnim sofinanciranjem ter Krško (1,13), Kranj (1,14), Velenje (1,14) in Celje (1,16) s 70-odstotnim sofinanciranjem investicij.

Daleč najnižji koeficient med vsemi občinami ima še vedno Hodoš (0,31), sledijo Osilnica (0,53), Gornji Petrovci (0,55), Rogašovci (0,56), Šalovci (0,58) in Kostel (0,59), ki jim pripada 100-odstotno sofinanciranje investicij iz državnega proračuna.

S polnim obsegom državnega sofinanciranja je skupno 34 občin, poleg omenjenih so to še občine Kuzma (0,62), Bistrica ob Sotli (0,68), Kobilje (0,70), Grad (0,72), Solčava (0,72), Kozje (0,75), Komen (0,76), Ribnica na Pohorju (0,77), Poljčane (0,79), Sveti Jurij ob Ščavnici (0,79), Cankova (0,80), Žetale (0,80), Cerkvenjak (0,81), Loški Potok (0,81), Apače (0,82), Dobrovnik (0,83), Sveta Ana (0,84), Puconci (0,85), Velika Polana (0,85), Kočevje (0,86), Moravske Toplice (0,86), Črenšovci (0,87), Lendava (0,87), Bovec (0,88), Luče (0,88), Podvelka (0,88), Cirkulane (0,89) in Videm (0,89).

Največ (76) občin je upravičenih do sofinanciranja investicij iz državnega proračuna v 80-odstotnem deležu. 53 občin lahko računa na 90-odstotno sofinanciranje, 36 na 70-odstotno in 34 na 100-odstotno. Enajstim pripada 60-odstotno sofinanciranje in dvema 50-odstotno.

Koeficiente je ministrstvo za finance izračunalo na podlagi več kazalnikov, ki se nanašajo na razvitost, ogroženost in razvojne možnosti občine. To stori vsaki dve leti.

Pri izračunu med drugim upošteva bruto dodano vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, število delovnih mest, število delovno aktivnega prebivalstva, indeks staranja prebivalstva, stopnjo registrirane brezposelnosti in delovne aktivnosti, oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb, opremljenost s kulturno infrastrukturo, delež območij Natura 2000 in poseljenost posamezne občine.

Vlada je Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025 sprejela 21. decembra 2023 in jo dan kasneje objavila v Uradnem listu RS.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen