Prihodnji teden v parlamentu: Poslance bo na zadnjem letošnjem rednem zasedanju nagovorila predsednica Pirc Musar

0

Poslanci bodo v sredo začeli še zadnje redno plenarno zasedanje letos. Na dnevnem redu bo tudi tokrat več zakonskih predlogov, med drugim vladni predlog zakona o obnovi po ujmi in predlog interventnega zakona v zdravstvu. Ob začetku seje pa bo DZ na lastno pobudo prvič nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Pirc Musar se bo po pričakovanjih v nagovoru sprehodila čez dogajanje v slovenski notranji in zunanji politiki v iztekajočem se letu ter se dotaknila izzivov, ki Slovenijo čakajo v bodoče.

DZ tako tokrat redne seje ne bo začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in njegovi ministrski ekipi. Ta bodo na dnevnem redu predvidoma v ponedeljek, 18. decembra. Časovnico redne seje mora sicer najprej še potrditi kolegij predsednice DZ, ki se bo sestal v prvi polovici tedna.

Pred poslanci predlog interventnega zakona v zdravstvu

Poslanci bodo na redni seji DZ obravnavali predlog interventnega zakona v zdravstvu. Tega bo v ponedeljek obravnaval tudi matični odbor DZ za zdravstvo.

Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva so po besedah ministrice za zdravstvo Valentine Prevolnik Rupel med drugim pripravili zaradi zaradi skorajšnjega preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek. Predlog zakona tako vključuje tehnične rešitve za vpeljavo obveznega zdravstvenega prispevka.

Zakonski predlog ob tem vsebuje tudi številne druge ukrepe, med drugim možnost izrednega razpisa zdravniških specializacij, podaljšuje finančne stimulacije za izbiro specializacije iz družinske medicine, prav tako bi se morali po predlogu v neprekinjeno zdravstvo varstvo vključevati vsi zdravniki v javni mreži zdravstva, vključno s koncesionarji. Predlog interventnega zakona predvideva tudi vnovično uvedbo daljšega obdobja izplačevanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca, kar je nemalo razburjenja povzročilo v gospodarstvu.

Še bolj je zavrelo med deležniki v zdravstvu, ki jih je zmotil člen zakona, ki ministru za zdravje ob posebnih pogojih v zdravstveni dejavnosti, ki so posledica naravne ali druge nesreče ali podobnega izrednega dogodka, na primer nenadnega pomanjkanja zdravstvenih delavcev ali povečanega obsega dela, daje možnost odrediti enega ali več začasnih ukrepov. Med začasnimi ukrepi ta člen med drugim predvideva možnost začasne premestitve zdravstvenega delavca, prepoved ali omejitev izdaje soglasja za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, prepoved ali omejitev sklepanja podjemnih pogodb, prepoved ali omejitev izrabe letnega dopusta ali stavke in druge ukrepe.

Ministrica Prevolnik Rupel je sicer kmalu zatem napovedala, da bodo sporni 45. člen interventnega zakona v zdravstvu, premislili in na novo zapisali v nadaljnjem zakonodajnem postopku.

Na poslanskih klopeh tudi predlog zakona o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi

Vlada pa je v zakonodajni postopek poslala tudi predlog zakona o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi, ki naj bi omogočil hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče. Na klopeh odbora DZ za finance bo zakonski predlog v ponedeljek.

Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev v okoli 150 členih ureja področja, kot so pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, gradnja infrastrukture, obnova poškodovanih objektov in gradnje nadomestitvenih objektov, urejanje vodotokov, pospešitev administrativnih postopkov, hitrejše javno naročanje, kmetijstvo, varstvo okolja, varovanje kulturne dediščine, zdravje, psihosocialna pomoč, razvoj, socialne zadeve in pa viri za financiranje obnove ter ureditev zbiranja in porabe sredstev.

Kot dodatne vire zakonski predlog predvideva začasni petletni davek na bilančno vsoto bank v višini 0,2 odstotka, del dobička in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga ter petletno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke na 22 odstotkov. Namenski viri za financiranje obnove se bodo zbirali na posebnem proračunskem skladu, ločeno od ostalih proračunskih sredstev. Poleg prilivov od omenjenih dodatnih virov se bodo nanj stekali proračunsko financiranje, podprto tudi z evropskimi sredstvi, in prejemki od donacij ter solidarnostnih sobot.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 11. 12.

14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter predlog zakona o minimalnem davku; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qoWQNr

14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo med drugim obravnavali zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qj2VLO

TOREK, 12. 12.

14.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali potek obnove po avgustovskih poplavah v RS v povezavi s pravico do zasebne lastnine ter pravico do osebnega dostojanstva in varnosti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qJ0P33

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o embalaži in odpadni embalaži ter predlog o spremembah gradbenega zakona; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qX4T2L

SREDA, 13. 12.

9.00 zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja, na kateri bodo obravnavali osnutek zapisnika prejšnje seje ter se dogovorili o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qKzFsB

10.00 zaprta seja preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, na kateri se bodo dogovorili o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qlEPw6

11.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do delegirane direktive komisije (EU) o spremembi direktive Evropskega parlamenta in sveta v zvezi s prilagoditvijo meril velikosti mikro, malih, srednjih in velikih podjetij ali skupin; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qIUgM0

12.00 začetek seje DZ, na kateri bo predsednica republike Nataša Pirc Musar predstavila mnenja in stališča, povezana z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu, ter spregovorila o izzivih, ki jih predstavljajo podnebne spremembe; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qBw8n4

ČETRTEK, 14. 12.

9.00 nadaljevanje redne seje DZ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qBw8n4

PETEK, 15. 12.

8.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali poročilo o izvrševanju proračuna RS za leto 2023 v obdobju januar do junij; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qbHYZX

8.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradivo za zasedanje Sveta EU za okolje, ki bo 18. decembra v Bruslju in za zasedanje Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo, ki bo 19. decembra v Bruslju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qSbsHv

10.00 nadaljevanje redne seje DZ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qBw8n4

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen