Prihodnji teden v parlamentu: Na redni seji DZ poslanska vprašanja, pred slavnostno predvidoma še dve izredni seji

0

Na decembrskem zasedanju DZ bodo v ponedeljek na vrsti poslanska vprašanja. Premier Robert Golob bo odgovoril tudi na tista z novembrske seje, ko ga zaradi operacije ni bilo. V torek in predvidoma tudi v petek poslance čaka še izredna seja. Parlamentarni teden se bo zaključil s petkovo slavnostno sejo DZ ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Golob bo odgovarjal tudi na novembra zastavljena poslanska vprašanja

Poslanci bodo v ponedeljek nadaljevali decembrsko redno sejo DZ, ki se je začela v sredo. Najprej bodo na vrsti poslanska vprašanja predsedniku vlade. Ker je bil Golob na novembrski seji zaradi zdravstvenih razlogov odsoten, bo najprej odgovoril na takrat zastavljena vprašanja, saj so vsi štirje poslanci takrat želeli njegov ustni odgovor na prihodnji seji DZ.

Branko Grims (SDS) tako pričakuje Golobov odgovor v zvezi z ukrepi zaradi povečanega števila nezakonitih migracij, Iva Dimic (NSi) pa glede zakonitega in nezakonitega priseljevanja v Slovenijo. Suzana Lep Šimenko (SDS) je predsedniku vlade zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Terezi Novak (Svoboda) pa bo premier odgovoril glede aktualnega dogajanja na območju Palestine in Izraela.

Na tokratni seji je Vida Čadonič Špelič (NSi) napovedala vprašanje predsedniku vlade “v zvezi z nevzdržnim stanjem v zdravstvu”. Zanimalo jo bo, kdaj se bo vlada “končno lotila celovite reforme, ki bo izboljšala dostopnost do zdravstvenih storitev”. Zvonko Černač (SDS) bo predsedniku vlade zastavil vprašanje v zvezi z različnim pristopom pri usklajevanju posameznih prejemkov. Janez Cigler Kralj (NSi) je najavil vprašanje v zvezi s produktivnostjo in nepotrebnim “štempljanjem”, v katerem je predsednika vlade spomnil tudi na njegovo obljubo pred dvema letoma o dvigu produktivnosti, ki da se ne izpolnjuje. Janija Prednika (SD) pa bo zanimalo, kako se namerava vlada soočiti s krizo visokih življenjskih stroškov.

Vprašanjem predsedniku vlade bodo sledila vprašanja ministrom. Decembrska redna seja pa se bo zaključila v torek, ko bodo poslanci obravnavali tudi predlog novele zakona o osnovni šoli, ki ga je znova vložila NSi. V njem predlagajo uvedbo pripravljalnic, ki bi jih pred vstopom v šolo obiskovali otroci, katerih materni jezik ni slovenščina.

Na predlog SDS predvidoma še dve izredni seji

Po koncu redne seje se bodo poslanci v torek sestali tudi na izredni seji DZ, na kateri jih čaka predlog spremembe zakona o nevladnih organizacijah, ki so ga pripravili v SDS. Po predlogu bi sredstva, ki jih davčni zavezanci niso neposredno namenili za financiranje splošno koristnih namenov, financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih v skladu z dohodninsko zakonodajo lahko, v obdobju od 2024 in 2028 namenili obnovi po poletnih ujmah, in sicer s prenosom na Sklad za obnovo Slovenije.

Prav tako predlagajo spremembo načina financiranja Sklada za razvoj nevladnih organizacij, in sicer na način, da se sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili upravičencem, po letu 2028 prenesejo v državni proračun, in ne Skladu za razvoj nevladnih organizacij.

V SDS so prav tako zahtevali sklic izredne seje, na kateri bi znova obravnavali predlog sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. O sklicu izredne seje, ki je predvidena za petek, se bo kolegij predsednice DZ dogovoril na sredini seji.

V največji opozicijski poslanski skupini so vnovičen predlog vložili prejšnji teden, nemudoma za tem, ko je DZ na izredni seji sklenil, da takšen predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog namreč predvideva črtanje nedavno uveljavljenih novosti na področju evidentiranja delovnega časa, med katerimi so beleženje dodatnih podatkov o delovnem času, obveščanje delavca o podatkih iz evidence ter obvezne elektronske evidence za kršitelje.

Pristojni odbor DZ v sredo o rezultatih raziskave PISA 2022 in potrebnih ukrepih

Prav tako na zahtevo SDS bo v sredo nujna seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino o rezultatih raziskave PISA 2022, ki so po mnenju predlagateljev skrb vzbujajoči. Kot so navedli v zahtevi za sklic seje, je raziskava, ki jo izvajajo med 15-letniki, pokazala upad na vseh spremljanih področjih, torej pri matematični, naravoslovni in bralni pismenosti.

Rezultati omenjene raziskave so po mnenju predlagateljev neposredno povezani s šolskim sistemom oziroma celotnim področjem vzgoje in izobraževanja. V poslanski skupini SDS so glede na negativne trende pri vseh treh vrstah pismenosti prepričani, da je nujno, da tudi v DZ opravijo razpravo o tem. Od pristojnih pričakujejo, da bodo predstavili “poglavitne razloge za trend padanja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov ter podali predloge za kratkoročne in dolgoročne ukrepe, s katerimi bomo ta trend zaustavili in ga obrnili navzgor”.

V sprejem so predlagali sklepe, s katerimi bi odbor pozval ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, da takoj začne javno razpravo po vseh regijah s predstavitvijo akcijskega načrta za razvoj bralne pismenosti, da v treh mesecih pripravi konkreten nabor kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za zaustavitev trenda padanja vseh treh vrst pismenosti ter da v skladu z napovedanimi cilji kurikularne prenove prevetrijo vsebine učnih načrtov po vsej izobraževalni vertikali in o tem poročajo odboru v treh mesecih.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 18. 12.

10.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali zahtevo DS za oceno ustavnosti nekaterih členov zakona o zaščiti živali; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q7kQa3

10.30 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za imenovanje Marjete Švab Širok za podpredsednico Vrhovnega sodišča RS, predloge za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnic in okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani, predlog za imenovanje članov nadzornega sveta STA in administrativne zadeve; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qJtwst

12.00 nadaljevanje redne seje DZ s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrski ekipi; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qhrhHp

TOREK, 19. 12.

9.00 zadnji dan redne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o osnovni šoli, predlog sklepa o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča RS za leto 202 ter predlog spremembe zakona o čezmejnem izvajanju storitev; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qhrhHp

15 minut po zaključku izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog o spremembi zakona o nevladnih organizacijah; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qDBSla

SREDA, 20. 12.

9.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS med drugim razpravljali o rezultatih raziskave PISA 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q96Nww

10.00 seja kolegija predsednice DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje DZ, ki bo predvidoma 22. 12., na njej pa naj bi obravnavali novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qlRZFk

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen