(Po enajstih mesecih več kot 55.000 nezakonitih prehodov slovenske meje) PV Golob v DZ neprepričljivo: Vprašanje nezakonitih migracij je treba reševati skupaj z državami izvora

0

Policija je do konca novembra letos obravnavala 55.230 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je lani v enakem obdobju teh bilo skoraj pol manj oziroma 30.141. Največ je še naprej državljanov Afganistana, ki predstavljajo skoraj tretjino vseh, ki so nezakonito prestopili mejo, tem sledijo državljani Maroka in Pakistana.

Do konca novembra so na območju novomeške policijske uprave zabeležili več kot 78 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje (43.167), medtem ko so jih na območju koprske uprave obravnavali dobrih 15 odstotkov (8478).

Veliko višje kot lani je bilo v tem času tudi število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. Skupaj so jih v enajstih mesecih zabeležili 53.526, v enakem obdobju leta 2022 pa so jih evidentirali 26.818. Daleč največ je bilo državljanov Afganistana, precej prosilcev pa je tudi iz Maroka, Pakistana, Bangladeša in Rusije.

Policija je letos do konca novembra obravnavala 379 primerov nezakonitih migracij (v enakem obdobju lani 208), v katerih so policisti prijeli 431 tihotapcev ljudi (422 tujcev in devet slovenskih državljanov) z 2596 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo. Za 394 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.

STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov meje v prvih enajstih mesecih leta 2023 in primerjavo z enakim obdobjem lani glede na državljanstvo, po policijskih upravah ter o številu izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito, pa tudi tabelo o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 14. december 2023.

Število nezakonitih prehodov meje v prvih enajstih mesecih 2023 in 2022 glede na državljanstvodržavljanstvo število prehodov 2023 2022 ————————————— Afganistan 17.076 5151 Maroko 8153 340 Pakistan 5363 2223 Bangladeš 3746 2095 Rusija 3527 799 Turčija 2766 1189 Indija 1933 3324 Nepal 1676 683 Sirija 1405 582 Kuba 1310 1000 ostali 11.802 12.755 ————————————— skupaj 55.230 30.141

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v prvih enajstih mesecih 2023 in 2022 po policijskih upravahPU število prehodov 2023 2022 ————————————— Novo mesto 43.167 8629 Koper 8478 16.341 Ljubljana 1216 665 Murska Sobota 759 496 Maribor 683 2958 Nova Gorica 470 374 Celje 300 613 Kranj 157 65

Število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito v prvih enajstih mesecih 2023 in 2022državljanstvo število izraženih namer 2023 2022 ————————————— Afganistan 16.974 5062 Maroko 8149 317 Pakistan 5351 2074 Bangladeš 3667 1876 Rusija 3522 807 Turčija 2716 873 Indija 1912 3291 Nepal 1653 515 Sirija 1397 584 Kuba 1309 995 ostali 6976 10.424 ————————————— skupaj 53.526 26.818

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih enajstih mesecih 2023 in 2022 vrnjeni vrnjeni slovenskim policistom tujim varnostnim organom država 2023 2022 2023 2022 ————————————————————— Italija 96 56 22 55 Avstrija 48 57 14 18 Hrvaška 7 13 174 2122 Madžarska 7 8 14 56 letališča 188 265 26 53 ————————————————————— skupaj 346 399 250 2304

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v prvih enajstih mesecih 2023 in 2022 število status 2023 2022 ———————————————– skupaj prejetih prošenj 6594 6404 ———————————————– rešene zadeve 6081 6462 priznan status 98 190 zavrnjene prošnje 154 151 ustavitev postopka 1978 3445 zavržene prošnje 3851 1390 preselitev 0 0 relokacija 0 0

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 14. 12. 2023nastanitev število ———————————— azilni dom 324 Kotnikova ulica, Ljubljana 82 Logatec 86 Postojna 0 razseljeni 15 ostalo 37 ———————————— skupaj 544 ———————————— čakajoči na podajo prošnje 507

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 14. 12. 2023nastanitev število ——————————————————— integracijska hiša Ljubljana 6 integracijska hiša Maribor 19 stanovanja, ki jih določi vlada 6 azilni dom 1 zmogljivosti urada za oskrbo in integracijo migrantov 4 Kotnikova ulica, Ljubljana 6 Logatec 0 dijaški domovi 2 zasebna nastanitev 840 krizni center za mlade 1 tujina 161 ——————————————————— skupaj 1044

Število nezakonitih prehodov po posameznih letih v zadnjem desetletjuleto število ———————— 2013 914 2014 768 2015 360.213 2016 1148 2017 1930 2018 9149 2019 16.099 2020 14.592 2021 10.198 2022 32.042 2023 55.230 (podatek je za prvih enajst mesecev)

Število nezakonitih prehodov po mesecih v letu 2023mesec število ———————— januar 2492 februar 2670 marec 2971 april 3499 maj 3824 junij 4818 julij 6597 avgust 9266 september 8614 oktober 5871 november 4608 ———————— skupaj 55.230

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Premier Robert Golob je v nadaljevanju decembrske seje DZ v odgovoru na poslanska vprašanja, povezana z nezakonitimi migracijami, izpostavil, da je vprašanje nezakonitih migracij skupen evropski izziv, ki ga je treba reševati skupaj z državami izvora. Izpostavil je tudi vprašanje integracije in poznavanja jezika za vključevanje tujcev v družbo.

Golob je najprej odgovoril na vprašanje v zvezi z ukrepi zaradi povečanega števila nezakonitih migracij, ki ga je na prejšnji seji, ko je bil premier odsoten, zastavil Branko Grims (SDS). Po Grimsovih navedbah je v času vlade Roberta Goloba v Slovenijo nezakonito vstopilo že več kot 80.000 migrantov, kar je več kot v celotnem mandatu obeh vlad skupaj prej. Ob tem je navedel, da je Slovenija izgubila varnost, in predsednika vlade vprašal, kaj bo vlada storila, da zaščiti Slovenijo in povrne varnost.

Vprašanje nezakonitih migracij je težava, s katero se sooča ves svet, je Grimsu odgovoril Golob in dodal, da nobena evropska država te problematike ne more reševati samostojno. “Edina ustrezna in učinkovita obramba pred nezakonitimi migracijami je skupno delovanje EU,” je poudaril.

Strategijo skupnega delovanja na ravni EU je po besedah premierja najboljše opisala predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen v pismu Evropskemu svetu, v katerem je izpostavila, da je treba problem migracij reševati skupaj z državami izvora, zato da se migrante zajame, še preden zapustijo svojo državo in preden so prisiljeni, da pri tem sodelujejo s kriminalnimi združbami in tihotapci.

“Preden zapadejo v njihovo mrežo, jih je treba zajeti in tudi prilagoditi na evropsko kulturo in vrednote ter jim nato omogočiti legalno migracijo,” je povzel Golob.

Po navedbah Goloba je letos v Evropo zakonito vstopilo več kot tri milijone migrantov, ki iščejo delo v EU. Migrantov, ki so mejo prestopili nezakonito, pa je bilo 300.000, torej manj kot desetina. Število migrantov, ki nezakonito vstopajo v Slovenijo, se je letos podvojilo, med njimi pa prednjačijo migranti iz Afganistana, je navedel.

“In ravno to, da se z Afganistanom kot izvorno državo tudi na nivoju Evropske unije nihče ne ukvarja, je glavni razlog, da tretjina vseh migrantov, ki vstopajo nezakonito v Slovenijo, pride iz Afganistana. To dokazuje, da je treba delovati na tem področju sistematično in da tega področja ni mogoče urejati posamično,” je poudaril.

Spomnil je tudi, da je Slovenija oktobra skupaj z Italijo ponovno začela izvajati nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Med drugim Slovenija vzpostavlja temeljit nadzor nad tihotapskimi mrežami, je navedel in dodal, da je bila slovenska policija v letošnjem letu zelo uspešna.

Ivo Dimic (NSi) pa je zanimalo, kaj bo vlada storila za boljšo integracijo otrok brez znanja slovenščine v izobraževalnem sistemu, saj se s povečevanjem tujih državljanov povečuje tudi pritisk na izobraževalni sistem. Ob tem je spomnila, da so v NSi za boljšo integracijo v osnovnih šolah predlagali uvedbo pripravljalnic, v katerih bi se otroci brez predznanja slovenščine intenzivneje učili jezika, vendar so v koaliciji njihov predlog zavrnili.

Golob se je v odgovoru Dimic, kot je dejal, najprej osredotočil na zakonito priseljevanje. Kot je poudaril, se družba v Sloveniji stara, prav tako določena delovna mesta in opravila niso zanimiva za vse prebivalce Slovenije.

“Mogoče gre za manj zahtevna delovna mesta po izobrazbi, pa bolj zahtevna po težavnosti,” je izpostavil. Hkrati v Sloveniji danes živi skoraj 190.000 tujcev, ki v Sloveniji opravljajo tista dela, ki so na razpolago, posledično pa je brezposelnost v državi rekordno nizka.

Spomnil je tudi, da sta bila nedavno sprejeta strategija integracije tujcev in spremenjen zakon o tujcih, in sicer z namenom, da bi skozi specializirane jezikovne tečaje pospešili poznavanje slovenskega jezika tujcev. “Če želimo, da se bodo tujci znali in lahko vključevali v našo družbo, je predpogoj zadovoljivo znanje slovenskega jezika,” je poudaril.

Poudaril je tudi, da si v Sloveniji želimo integracije tujcev, ne pa njihovih spričeval, zato je prav, da država prilagodi standarde znanja slovenskega jezika tujcem. V preteklosti temu ni bilo tako, saj je bilo zahtevano znanje jezika slovenščine postavljeno tako visoko, da je bilo za tujce praktično nedosegljivo.

Golob meni še, da sta integracija in poznavanje jezika nujna za uspešno vključevanje tujcev v našo družbo. Glede uvedbe pripravljalnic v osnovnih šolah pa meni, da mora o tem predlogu presojati pedagoška stroka, ne pa politika.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen