Kako Evropska komisija pristopa do transspolnih oseb v športu?

0

(4. avgust 2023) Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede vključevanja trans-spolnih žensk v ženske ekipe. Evropska komisija namreč spodbuja vključevanje trans-spolnih oseb v šport prek pobud, ki jih med drugimi financira tudi Erasmus+, kot je na primer “Sport for all genders & Sexualities”. Odločitev o tem, ali se omogoči vstop v ekipo trans-spolni osebi sprejmejo športni klubi. Evropska komisija sicer trdi, da spoštuje avtonomijo športnih zvez, a hkrati financira izmenjavo najboljših praks o vključevanju moških, ki se identificirajo kot ženske, v ženski šport.

Kot je poudaril poslanec, obstajajo velike fiziološke razlike med moškimi in ženskami, ki povprečnemu moškemu dajejo pomembno prednost pred povprečno žensko. Te razlike lahko tudi pomenijo, da so v kontaktnih športih ženske izpostavljene večjemu tveganju za poškodbe, ko tekmujejo proti moškim. Na mednarodni ravni, tudi s strani Športnega arbitražnega sodišča, je zato splošno priznano, da morajo imeti športnice možnost tekmovati ločeno od športnikov. S tem se priznava, da med moškimi in ženskami obstajajo pomembne fiziološke razlike, ki omogočajo moškim športnikom tekmovalno prednost, pri ženskim športnicam pa lahko pomenijo večje tveganje za poškodbe. Čeprav so odločitve o organizaciji in dostopnosti športnih tekmovanj v pristojnosti športnih zvez, pa Evropska komisija spodbuja vključevanje trans-spolnih oseb v šport prek pobud, ki jih financira program Erasmus+.

Poslanca je na podlagi navedenega zanimalo, ali je Evropska komisija prepričana, da projekti kot je, na primer, »Sport for all genders & Sexualities« upoštevajo potrebo po uravnoteženju varnosti, pravičnosti in vključenosti športnic z zahtevami trans-spolnih oseb. Poslanec je prav tako želel vedeti, katere so tiste pobude, ki jih sprejema in podpira Evropska komisija, ki obravnavajo posebne potrebe ženskih športnic.  Dr. Milan Zver je na komisijo naslovil tudi vprašanje, ali razmišlja o kakršnih koli smernicah za športne zveze, morda po vzoru Smernic za vključevanje trans-spolnih oseb v domačem športu, ki jih je pripravil Svet za šport Združenega kraljestva, da bi jim pomagala pri usklajevanju pravic žensk na podlagi spola in vključevanje trans-spolnih oseb?

Podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Shinas je v odgovoru na poslansko vprašanje navedel, da Komisija spodbuja enakost za vse. V skladu s tem ciljem, opredeljenim v strategijah EU za enakost[1], je ena od horizontalnih prednostnih nalog programa Erasmus+[2] vključevanje. Posebna prednostna naloga na področju športa je „spodbujanje enakosti in evropskih vrednot v športu in prek njega“[3], s poudarkom na vrednotah nediskriminacije na vseh področjih, enakosti spolov, boja proti rasizmu, odprtosti in strpnosti do drugih[4].

Projekti na tem področju lahko vključujejo pobude v zvezi z varnim športom, pravičnostjo in vključevanjem transspolnih oseb v športu. Komisija kakovost projektov oceni glede na merila iz zadevnih razpisov za zbiranje predlogov.

Evropski komisar Shinas tudi odgovarja, da je projekt Šport za vse spole in spolne usmerjenosti[5] v skladu z navedenimi načeli ter obravnava cilj boja proti nasilju, rasizmu, diskriminaciji in nestrpnosti v športu. Cilj projekta je povečati vključevanje in udeležbo vseh spolov in spolnih usmerjenosti v evropskem množičnem športu, in sicer z bojem proti diskriminaciji spolno drugačnih in istospolno usmerjenih oseb in žensk v športu, z bojem proti stereotipom v zvezi z njimi in z vzpostavljanjem kulture vključujočega športa.

Komisija v odgovoru priznava, da bi moral vsak šport in njegov upravni organ razmisliti o smernicah za pravice na podlagi spola in vključevanje transspolnosti. V zvezi s tem Komisija opozarja na okvir Mednarodnega olimpijskega komiteja za pravičnost, vključevanje in nediskriminacijo na podlagi spolne identitete in variacij spolnih karakteristik[6], ki športnim organom, zlasti tistim, ki so zadolženi za organizacijo elitnih tekmovanj, ponuja pristop desetih načel za pomoč pri razvoju meril za njihov šport.

Dr. Milan Zver je sicer že izpostavil, da se z naraščajočim vključevanjem transspolnih posameznikov v družbo  povečuje verjetnost, da bo v športu tekmovalo več transspolnih športnikov. “To že povzroča težave in sproža pomembna vprašanja glede varnosti ženskih športnic, spoštovanja njihove telesne integritete, lastne identitete in zasebnosti. V športu je potrebno ohranjati pravične konkurenčne pogoje za vse udeležence,” je še prepričan evropski poslanec. 

*** Opombe:

[1] Strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025, akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025, strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov za obdobje 2020–2030, strategija za enakost LGBTIQ oseb, strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030 ter strategija EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja (2021–2030).

[2] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl

[3] Glej strani 7 in 225 Vodnika za prijavitelje Erasmus+ (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-04/Erasmusplu…).

[4] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-organi… in stran 225 Vodnika za prijavitelje Erasmus+ (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-04/Erasmusplu…).

[5] https://archiv.csit.tv/en/eu-projects/sport-for-all-genders-and-sexualities

[6] https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Beyond-the-Games/Human-Rig…

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen