Dr. Milan Zver: Mladi so ključni pri oblikovanju prihodnosti

0

Na današnji dan obeležujemo mednarodni dan mladih, v okviru katerega mednarodna skupnost opozarja na vprašanja mladih in slavi potencial mladih kot partnerjev v današnji globalni družbi. V letošnjem letu želi mednarodna skupnost opozoriti predvsem na vključenost mladih v prehod na okoljsko trajnostni in podnebju prijazen svet, pri čemer bo uspešen prehod odvisen tudi od razvoja  novih znanj in spretnosti prebivalstva. Današnji mladi so že sedaj izjemno tehnično podkovani, vendar pa bo v prihodnosti za učinkovito uporabo  okolju prijaznih ter trajnostnih tehnologij in procesov v poklicnem okolju treba imeti vrsto medsektorskih spretnostih. Zaradi interdisciplinarne narave se bistvo novih spretnosti včasih delno, če ne v celoti, izraža z drugimi povezanimi izrazi, kot sta »spretnosti za prihodnost« in »spretnosti za zelena delovna mesta.«

Naj obenem tudi spomnim, da so voditelji in voditeljice EU leta 2021 v Izjavi iz Porta potrdili zavezo, da bodo prednostno podprli mlade in da si bodo prizadevali, da mladi postanejo gonilna sila vključujočega zelenega in digitalnega okrevanja.
Tako kot smo v evropskem letu mladih (leto 2022) opozarjali na priložnosti, ki jih zeleni in digitalni prehod prinašata mladim, je pomembno tudi, da mladim pomagamo uresničevati aktivno državljanstvo. Promovirati moramo priložnosti za mlade in vključiti mladinsko perspektivo v politike Unije. Še posebej pa se mi zdi pomembno, da se mladi udeležujejo programov, ki jih EU pripravlja zanje. Tako se mladi lahko vključijo v pobudo DiscoverEU, v evropsko solidarnostno enoto, vključijo se lahko v program Erasmus+, najbolj znan in uspešen program EU za podpiranje izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v Evropi in še v mnoge druge programe, ki mladim omogočajo aktivno participacijo. 

Mladi so ključni pri oblikovanju prihodnosti. Njihove potrebe in perspektive je treba upoštevati pri odločanju o politikah, ki vplivajo na njihovo življenje. Izjemno pomembno je tudi zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in razvoja veščin, ki mladim omogočajo uspešen vstop na trg dela ter ustvarjanje boljše prihodnosti. 
 

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen