Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov lani z 10,6 milijona evrov presežka

0

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je leto 2022 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini skoraj 10,6 milijona evrov. Namenil jih bo za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter nakupe zemljišč v 10-kilometrskem pasu ob meji, kot tudi za naložbe v skladu s finančnim načrtom.

Prihodki od gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči so bili realizirani v znesku osem milijonov evrov, je razvidno iz zaključnega računa in poročila o delu sklada v lanskem letu, s katerim je danes soglašala vlada. Odhodki od gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči so se medtem ustavili pri 591.000 evrov.

Sklad, katerega ključne dejavnosti so povečevanje deleža zemljišč v državni lasti ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč v lasti države, je imel konec leta 2022 v upravljanju 73.220 hektarjev zemljišč.

Po dejanski rabi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklad upravlja 61.394 hektarjev kmetijskih zemljišč oziroma devetodstotni delež vseh kmetijskih zemljišč v državi. V letu 2022 je imel sklenjenih 17.266 pogodb za 54.149 hektarjev kmetijskih zemljišč.

Na občine je sklad lani prenesel skupaj 161,94 hektarjev zemljišč, prodal pa je 31,3 hektarja zemljišč ter jih kupil 219,8 hektarja. Skupna vrednost kupljenih zemljišč je bila nekaj več kot 3,7 milijona evrov, med njimi pa je bilo 211,8 hektarja kmetijskih zemljišč, preostanek so bili gozdovi, pozidana zemljišča ter po eno vodno in neplodno zemljišče.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen