Golob-Poklukarjeva “welcome” politika: Po štirih mesecih številka nezakonitih prehodov meje presegla 11.000, kar je 3x več kot lani v enakem obdobju!

0

Policija je v prvih štirih mesecih letos obravnavala kar 11.632 nezakonitih prehodov državne meje, kar je trikrat več kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 3648. Daleč največ med njimi je bilo državljanov Afganistana, ki predstavljajo skoraj petino vseh nezakonitih prebežnikov, še naprej pa narašča tudi število državljanov Maroka, Rusije in Kube.

V prvih štirih mesecih so na območju novomeške policijske uprave zabeležili kar dve tretjini vseh nedovoljenih prehodov meje, medtem ko je bila na območju koprske uprave v tem obdobju četrtina vseh primerov.

Veliko višje kot lani je bilo v tem času tudi število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. Skupaj jih je bilo v prvem štirimesečju 10.992, v enakem obdobju leta 2022 pa jih je bilo evidentiranih 2738. V petini primerov gre za državljane Afganistana, v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko jih skoraj ni bilo, pa je letos precej primerov prosilcev iz Maroka, Rusije, Kube in Indije.

STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov meje v prvih štirih mesecih leta 2023 in primerjavo z enakim obdobjem lani glede na državljanstvo, po policijskih upravah ter o številu izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito, pa tudi tabelo o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 12. maj 2023.

Število nezakonitih prehodov meje v prvih štirih mesecih 2023 in 2022 glede na državljanstvo

državljanstvo     število prehodov
            2023    2022
---------------------------------------
Afganistan       2034     854
Maroko         1645     55
Rusija         1222      6
Kuba          1107     164
Pakistan        753     264
Bangladeš        674     129
Indija         615     188
Nepal          543     154
Turčija         402     227
Sirija         219      8
ostali         1099    1599
---------------------------------------
skupaj        11.632    3648

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v prvih štirih mesecih 2023 in 2022 po policijskih upravah

PU           število prehodov
            2023    2022
---------------------------------------
Novo mesto       7607     984
Koper         2951    1606
Ljubljana        418     135
Maribor         200     546
Murska Sobota      160     168
Nova Gorica       143     79
Celje          102     113
Kranj          51     17

Število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito v prvih štirih mesecih 2023 in 2022

državljanstvo  število izraženih namer
            2023    2022
---------------------------------------
Afganistan       1965     837
Maroko         1637     47
Rusija         1207     16
Kuba          1107     155
Pakistan        744     207
Bangladeš        653     81
Indija         601     124
Nepal          523     60
Turčija         390     158
Sirija         299     38
ostali         1866    1015
---------------------------------------
skupaj        10.992    2738

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih štirih mesecih 2023 in 2022

          vrnjeni          vrnjeni
       slovenskim policistom   tujim varnostnim organom
država      2023   2022       2023   2022
---------------------------------------------------------------
Italija       48    22         7    15
Avstrija      14    23         5    7
Hrvaška       1    4        103   563
Madžarska      1    3         2    9
letališče      78   106         9    21
---------------------------------------------------------------
skupaj       142   158        126   615

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v prvih štirih mesecih 2023 in 2022

                   število
status              2023   2022
-----------------------------------------------
skupaj prejetih prošenj      1917   2288
-----------------------------------------------
zahteva za ponovni postopek     10    12
ponovni postopek          13    13
rešene zadeve           1483   2017
priznan status           31    18
zavrnjene prošnje          95    32
ustavitev postopka         826   1011
zavržene prošnje          531   956
preselitev              0    0
relokacija              0    0

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 12. 5. 2023

nastanitev          število
------------------------------------
azilni dom            376
Kotnikova ulica, Ljubljana    77
Logatec              36
Postojna              0
razseljeni            17
ostalo              25
------------------------------------
skupaj              531
------------------------------------
čakajoči na podajo prošnje    271

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 12. 5. 2023

nastanitev                    število
---------------------------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana              4
integracijska hiša Maribor               14
stanovanja, ki jih določi vlada             6
azilni dom                       0
zmogljivosti urada za oskrbo in integracijo migrantov  4
Kotnikova ulica, Ljubljana               0
Logatec                         0
dijaški domovi                     5
krizni center za mlade                 1
zasebna nastanitev                  823
tujina                        159
---------------------------------------------------------
skupaj                        1016

Število ilegalnih prebežnikov po posameznih letih v zadnjem desetletju

leto       število
------------------------
2013         914
2014         768
2015       360.213
2016        1148
2017        1930
2018        9149
2019       16.099
2020       14.592
2021       10.198
2022       32.042
2023       11.632 (podatek je za prve štiri mesece)

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen