Dr. Milan Zver: Pravice manjšine imajo formalno enak status kot človekove pravice

0

(11. maj 2023) Evropski poslanec dr. Milan Zver se je danes udeležil zasedanja Medskupine za tradicionalne manjšine, narodne skupnosti in jezike, ki je potekalo v Strasbourgu in na katerem so predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji podali strnjen pogled aktualnih izzivov pri varstvu slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Slovenski narodni skupnosti v Avstriji v osnovi pristojijo obsežne manjšinske pravice, ki so zasidrane v avstrijski zvezni ustavi in mednarodnopravnih sporazumih. Kljub temu pa ima slovenska narodna skupnost na Koroškem že desetletja izkušnje, da se te pravice v praksi izvajajo nezadostno ali z veliko zamudo. Poleg tega se v zadnjem času kopičijo primeri neupoštevanja tako ustavnih kot mednarodnopravnih določb v zakonodaji, ki neposredno prizadevajo manjšino, zlasti na področju izobraževanja. Ne nazadnje tudi zaradi dejstva, da avstrijska zvezna vlada ne obravnava ustrezno predlogov in v primeru novega učnega načrta za osnovne šole prezira manjšinski šolski zakon, želijo predstavniki slovenske narodne skupnosti to vprašanje izpostaviti na evropski ravni ter s poslanci in poslankami Evropskega parlamenta razpravljati o tem, kako bi lahko v prihodnje zagotovili upoštevanje pravic slovenske manjšine.

Dogodka se je udeležilo 10 evropskih poslancev iz Avstrije, Madžarske, Francije, Slovenije in Italije. Na sestanku so bile izpostavljene težave predvsem na področju rabe slovenskega jezika in šolstva.

Evropski poslanec dr. Milan Zver je v razpravi spomnil na zgodovino reševanja odprtih vprašanj manjšine na Koroškem v njegovih treh mandatih v Evropskem parlamentu. Vrhunec teh prizadevanj je bil dogovor vseh političnih skupin na Koroškem glede dvojezičnih tabel pred 10 leti. Poslanec je izrazil obžalovanje, da “velike evropske države zanemarjajo vprašanje izvajanja manjšinskih pravic, čeprav imajo manjšinske pravice v postmoderni družbi formalno enak status kot človekove pravice.”

Dr. Milan Zver je na zasedanju še poudaril, da so zaskrbljujoče predvsem težave na področju vzgoje in izobraževanja, kjer se zmanjšuje obseg ur pouka v slovenskem jeziku. »To pomanjkanje se mora odpraviti!« je odločen dr. Zver.

Evropski poslanec se je po zasedanju srečal še z Gabrielom Hribarjem, predsednikom Enotne liste in Valentinom Inzkom, predsednikom Narodnega sveta koroških Slovencev in Rudijem Voukom, odvetnikom in zagovornikom pravic Koroških Slovencev. Na srečanju so sogovorniki spregovorili o trenutnem položaju manjšinske politike v Avstriji.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen