Revizija poslov UKC Ljubljana: V dobaviteljskih podjetjih se pojavljajo tudi zaposleni v UKC

1

Revizija poslov Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je ob pogostem nespoštovanju predpisov pokazala tudi, da se med podjetji, ki dobavljajo kliničnemu centru, pojavljajo tudi zaposleni v UKC. Tako ministrstvo za zdravje kot vodstvo bolnišnice sta na današnji predstavitvi ključnih ugotovitev poročila napovedala ukrepanje.

Revizijo poslov UKC z dobavitelji zadnjih štirih let je izvedlo podjetje Ernest & Young. Revizorji so se v njej osredotočili na postopke izbora dobaviteljev, njihovo ustreznost, ustreznost obstoječega modela plačevanja in predvsem opredelitev tveganj v sodelovanju z dobavitelji.

Direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder je na današnji novinarski konferenci predstavil nekaj najpomembnejših ugotovitev, ki kažejo na več kritičnih neskladij ter lahko imajo pomembne posledice na poslovanje in tudi na ugled UKC.

Med njimi so, kot je dejal Šabeder, oddaja naročil brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja oziroma t. i. drobljenje naročil in nejasne metode izračuna vrednosti naročil. Revizorji so tudi ugotovili, da del javnih naročil nima končnega poročila, da je bilo nekaj naročil oddanih po objavljenem zakonskem roku, da manjkajo izjave o lastniških strukturah dobaviteljev ter da se pojavljajo nedoslednosti pri objavi elektronskih kopij sklenjenih pogodb.

Do odklonov prihaja pri ponudbah za evidenčna naročila, manjkajo zapisniki o odpiranju ponudb, pa tudi naročilnice. Revizorji so zaznali tudi “določeno neskladje pri prednostni obravnavi dobaviteljev pri plačilih”, manjkajo tudi pravilniki o prejemanju daril.

Prav tako se ugotovili nespoštovanje določb zakona o javnem naročanju za zagotavljanje konkurenčnosti med dobavitelji. “Seveda so lahko razlogi različni, lahko je samo en dobavitelj v določenem segmentu blagovnih skupin, vendar se ta vzorec ponavlja skozi naročila. Delež naročil s samo eno ponudbo je več kot 20-odstoten,” je izpostavil Šabeder.

Poglobljeno analizo in “nadaljnjo forenzično analizo” bo po njegovih besedah treba opraviti ob ugotovitvi, da se v dobaviteljskih podjetjih pojavljajo zaposleni iz UKC Ljubljana, teh podjetij je nekaj 10.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je poročilo, ki sicer nosi oznako poslovne skrivnosti, že predal Komisiji za preprečevanje korupcije, danes ga bodo predali tudi Nacionalnemu preiskovalnemu uradu. Po njegovi oceni poročilo pomeni pomemben mejnik, ne samo za bolnišnico, ampak verjetno za celotno zdravstvo.

Jug je ob tem napovedal pripravo in sprejem ukrepov za spremembo poslovanja, da bo v prihodnosti teh tveganj čim manj. “Na nas v UKC je, da damo jasna izhodišča, jasne pravilnike, jasne poti, kako bomo poslovali naprej, zato intenzivno delamo na zelo detajlnem akcijskem načrtu, ki bo predstavljen aprila,” je dejal.

Ob tem bodo, kot je izpostavil, gradili na treh stebrih, “ki jih je treba okrepiti v vsakem poslovanju”, in sicer na preprečevanju, odkrivanju in ukrepanju. Tako bodo med drugim modernizirali zastarele pravilnike o etičnem kodeksu in poslovanju, ponovno bodo vzpostavili notranjo revizijo, ki je bila ukinjena leta 2020, na osnovni zakona o žvižgačih pa so v kabinetu generalnega direktorja že določili zaupnika za prijave sumov nepravilnosti, je naštel Jug. Nova služba korporativne varnosti tudi integriteto bolnišnice. “Vsi moramo nadzorovati eden drugega, samo tako bomo verjetno vsi delovali pošteno,” je še dejal.

Glede morebitnega konflikta interesov ob ugotovitvah, da se v strukturah dobaviteljev pojavljajo zaposleni, je Jug povedal, da “bolj eklatantne primere seveda že zdaj raziskujemo naprej” in da z vsakim morebitno ugotovljenim okoriščanjem na račun teh povezav tudi obvestili javnost.

“Zaenkrat lahko govorimo samo o tveganjih,” je poudaril. Sicer pa pripravljajo pravilnik, ki bi zavezoval zaposlene, da bodo sami razkrili potencialen konflikt interesov. Tega interna pravila UKC do zdaj namreč niso zahtevala.

Po besedah Juga je eden od ciljev UKC zmanjševanje evidenčnih naročil. Doseči želijo razmerje 80 proti 20 odstotkov v prid javnih naročil proti evidenčnim naročilom, sedaj je to razmerje namreč 60 proti 40.

Komentiral je tudi poročanje POP TV, da so nekatera evidenčna naročila presegala predpisano vrednost. Farmacevtsko podjetje Salus je tako na primer dobavilo težko dostopno zdravilo za cistično fibrozo. Kot je pojasnil Jug, je bila Slovenija ena prvih, ki je zdravilo takoj po registraciji začelo uporabljati. “Tukaj je treba povedati, da je zdravilo proizvaja samo eno podjetje in da je cena regulirana. Prostora za neke velike napake verjetno ni bilo,” je dejal. Glede več evidenčnih naročil za robčke za razkuževanje v vrednosti 82.000 evrov pa je direktor pojasnil, da je sedaj izpeljan javni razpis. “Ali je bilo to pogojevano s čimerkoli, bomo pa raziskali,” je napovedal.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je poudaril, da revizija nastala, ker je vlada Roberta Goloba v svet UKC Ljubljana imenovala kompetentne člane, ki so takoj začeli sodelovati z vodstvom UKC in tudi odredili revizijo.

“Vse tisto, kar se je dogajalo v preteklosti, moramo razkriti, če bomo dokazali kaj spornega, pa je treba predati naprej,” je poudaril minister. Po njegovih besedah je naloga vlade, da uvede ustrezne zakonodajne spremembe na področjih, kjer gre za sistemske nepravilnosti.

Število komentarjev: 1
  1. Pubec pravi

    Verjetno je to praksa še iz prejšnje vlade

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen