Ustavno sodišče začasno zadržalo izvrševanje dela novele zakona o RTVS

0

Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvrševanje dela 23. ter 24. in 25. člena novele zakona o RTVS, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Postopki konstituiranja novih organov sicer lahko tečejo, zadržano je končno konstituiranje sveta, zavod vodi v. d. direktorja.

Ustavno sodišče je začasno zadržalo zgolj izvrševanje tistih prehodnih določb novele, ki urejajo končno konstituiranje sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in posledično drugih novih organov zavoda. S tem je ustavno sodišče zagotovilo, da so v času do končne odločitve urejeni vodenje, poslovanje in nadzor RTVS v obsegu in pod pogoji, ki so določeni v 22. in 26. členu novele, torej da zavod do imenovanja uprave kot vršilec dolžnosti vodi generalni direktor, prav tako direktorja radia in televizije opravljata funkcije vršilca dolžnosti, pri čemer lahko vsi trije opravljajo le tekoče posle.

Obenem lahko po odločitvi ustavnega sodišča tečejo postopki imenovanja (novih) članov sveta zavoda, pri čemer je ustavno sodišče hkrati zadržalo dokončno uveljavitev nove ureditve.

Ustavno sodišče je, kot so pojasnili v odločbi, tehtalo med možnostjo nastanka težko popravljivih škodljivih posledic v primeru izvrševanja prehodne in nove ureditve organov vodenja, upravljanja in nadzora RTVS, če bi nato v postopku presodilo, da ta ni skladna z ustavo, in možnostjo nastanka težko popravljivih škodljivih posledic, če bi izvrševanje nove in prehodne ureditve začasno zadržalo, a nato ugotovilo, da je zakon skladen z ustavo. Ugotovilo je, da bi v obeh primerih lahko nastale težko popravljive škodljive posledice, ki se v obeh primerih nanašajo tako na položaje konkretnih posameznikov kot na institucionalno raven.

Ob tem so pojasnili tudi, da novele v celoti ni mogoče zadržati, saj bi začasno zadržanje izvrševanja novele v celoti, torej tudi prehodnih ureditev, povzročilo, da bi bilo začasno ustavljeni vsi postopki konstituiranja novih organov RTVS, ustavljeni pa bi bili tudi vodenje, upravljanje in nadzor RTVS s prehodno ureditvijo, s čimer bi nastala protiustavna pravna praznina.

“Ugotovljeno stanje v vsakem primeru predvsem terja čim hitrejšo vsebinsko odločitev ustavnega sodišča, zato bo ustavno sodišče takoj nadaljevalo z vsebinsko presojo,” so zapisali in dodali, da bodo zadevo obravnavali absolutno prednostno.

Ustavno sodišče je sklep sprejelo s petimi glasovi za proti trem.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen