Sindikati glede zdravstvene reforme: Temeljna usmeritev mora biti krepitev javnega zdravstva

0

Temeljna usmeritev vlade in vseh odločevalcev mora biti krepitev in utrjevanje javnega zdravstva, so ob spremljanju napovedi vlade o zdravstveni reformi poudarili v sindikalnih centralah. Napovedi spremljajo “z veliko pozornostjo in zaskrbljenostjo”, so predsedniki sedmih sindikalnih central navedli v skupnem sporočilu za javnost.

“Kot eden od socialnih partnerjev v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) ter kot predstavniki aktivnih zavarovancev v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) že dolga leta opozarjamo, da je stanje v zdravstvu več kot samo resno in da so nekatere spremembe nujne,” so zapisali.

Poudarili so, da sta dostopnost do zdravnika na primarni ravni in skrajšanje čakalnih vrst predpogoj za pravočasno zdravstveno oskrbo. “Oboje je močno odvisno od javne mreže zdravstvenih storitev in učinkovitega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, vendar pa opozarjamo na dejstvo, da je za navedeno ključno tudi jasno in dosledno ločevanje javnega in zasebnega zdravstva, zato ocenjujemo, da je problematično dejstvo, da se slednje glede na časovnico postavlja na rep prioritet zdravstvene reforme,” so zapisali.

Sindikati odločno zavračajo ideje, da bo upravljanje vplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje bolj učinkovito, če bo prepuščeno trgu oz. konkurenci več zasebnih zavarovalnic. “Izkušnje ‘prostovoljnega’ dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kažejo, da tovrsten način zavarovanja in upravljanja ni niti učinkovit niti solidaren, še manj pa transparenten. Zato se že vseskozi zavzemamo za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,” so poudarili.

Pričakujejo tudi jasnejšo opredelitev do ohranitve obstoječe košarice pravic zdravstvenega zavarovanja, ki se po prepričanju sindikatov ne bi smela krčiti. Podpirajo napovedi ministra za zdravje o nujni digitalizaciji ter večji transparentnosti delovanja ZZZS in celotnega zdravstvenega sistema v Sloveniji, hkrati pa se sprašujejo, kaj pomenijo napovedane “strukturne spremembe ZZZS”.

“Aktivni zavarovanci (zaposleni) vplačujejo daleč največji delež prispevkov za zdravstveno zavarovanje v zdravstveno blagajno, zato bomo sindikati kot njihovi predstavniki vztrajali, da morajo imeti aktivni zavarovanci tudi možnost odločanja na vseh nivojih upravljanja,” so poudarili v sindikatih. Od vlade pričakujejo, da jih seznani s konkretnimi načrti glede napovedanih strukturnih sprememb ZZZS.

Vlado tudi pozivajo, da v najkrajšem možnem času predvideno zdravstveno reformo predstavi ESS ter da v skladu s pravili o delovanju ESS začnejo usklajevanje predvidenih rešitev.

Na ta način bo po navedbah sindikatov dosežen potreben širok družbeni konsenz glede vsebine zdravstvene reforme in prava transparentnost ter možnost zagovarjanja interesa ljudi, torej tistih, ki jim je javni zdravstveni sistem namenjen, so v sporočilu za javnost še zapisali predsedniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, KNSS-Neodvisnost, Slovenske zveze sindikatov Alternativa in Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen