Statistika SURS-a: Slovenci v zakonski jarem najraje skočijo po 30. letu starosti

0

V Sloveniji prebiva več moških kot žensk, so tudi bolje plačani kot ženske, kažejo zadnji podatki Statističnega urad RS (Surs), ki so jih objavili ob današnjem mednarodnem dnevu moških. Podatki kažejo tudi, da največ moških skoči v zakon po 30. letu starosti, za ta korak se raje kot ženske odločajo tudi po 65. letu starosti.

Po podatkih Sursa je v začetku letošnjega leta v Sloveniji prebivalo 1.057.695 moških in 1.049.485 žensk. Povprečna starost moških je bila 42,4 leta, žensk pa 45,3 leta.

Povprečna starost očetov ob rojstvu otroka je bila v letu 2021 33,8 leta, matere pa 31,1 leta. Najpogostejše moško ime v Sloveniji je še vedno Franc, največ novorojenih dečkov, in sicer 264, pa je v letu 2021 dobilo ime Filip. Moški z imenom Franc so v povprečju stari 69 let.

Stopnja delovne aktivnosti je bila lani pri moških višja kot pri ženskah, stopnja brezposelnosti pa nižja. Stopnja delovne aktivnosti med moškimi je znašala 60,2 odstotka, med ženskami pa 51,2 odstotka. Stopnja brezposelnosti med moškimi je bila 4,3-odstotna, med ženskami pa 5,3-odstotna.

Med moškimi največ srednješolsko izobraženih

V letu 2021 je bilo največ moških v Sloveniji, starih najmanj 15 let, srednješolsko izobraženih. V primerjavi z ženskami je bil med moškimi manjši delež tistih s končano največ osnovno šolo, pa tudi s terciarno izobrazbo. Ob tem se delež terciarno izobraženih moških povečuje, medtem ko je bil leta 2011 15,3-odstoten, je bil lani 20,7-odstoten.

Skoraj 143.000 ali 28,2 odstotka vseh delovno aktivnih moških je leta 2021 delala v predelovalnih dejavnostih, 13 odstotkov jih je delalo v gradbeništvu, 11,1 odstotka pa v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Tudi med ženskami jih je največ delalo v predelovalnih dejavnosti, in sicer 66.771 oziroma 16,2 odstotka.

Plačna vrzel med spoloma lani 2,7-odstotna

Glede plačne vrzeli Surs navaja podatek, da so imeli zaposleni moški lani v povprečju za 2,7 odstotka višje plače kot ženske. Največje razlike so bile pri skupini poklicev storitve in prodajalci, in sicer so imeli moški za 21,1 odstotka višje plače od žensk. Samo v poklicni skupini uradniki so bile plače žensk višje, in sicer za 1,4 odstotka. Za 6,2 odstotka so od žensk bolje plačani tudi moški, ki delajo kot zakonodajalci, visoki uradniki in menedžerji.

V letu 2020 pa je bila plačna vrzel med spoloma v Sloveniji po podatkih Eurostata 3,1 odstotna. S tem se je Slovenija med državami članicami EU s plačno vrzeljo med spoloma uvrstila na tretje mesto. Pred dvema letoma je Eurostat najmanjšo razliko med bruto plačami moških in žensk zabeležil v Luksemburgu, kjer je znašala 0,7 odstotka, najvišjo pa v Latviji, kje je znašala 22,3 odstotka.

Največ moških skoči v zakonski jarem po 30 letu starosti

Lani je bilo v Sloveniji sklenjenih 5916 zakonskih zvez. Največ ženinov, in sicer dobra četrtina, se je poročilo v starosti od 30 do 35 let, medtem ko je bila večina nevest nekoliko mlajših, 27,4 odstotka nevest je v zakonski jarem vstopilo v starosti od 25 do 29 let. Moški se za vstop v zakon odločajo tudi v starejših letih, in sicer je bilo lani 135 ženinov starih 65 let ali več. Toliko starih nevest pa je bilo precej manj, in sicer 57.

V 2021 je bilo v Sloveniji 2322 ločitev. Največ žensk se je ločilo, ko so bile stare od 40 in 44 let, za ta korak se jih je odločilo 19 odstotkov, sledile so ženske v starostni skupini od 45 do 49 let, ko se je ločilo 18,6 odstotka.

Podobno je bilo med ločenimi moškimi: največ, to je 19,2 odstotka, se jih je ločilo v starostni skupini od 40 do 44 let, sledila je skupina 45-49 let, kjer se jih je za ta korak odločilo 17,5 odstotka.

Mednarodni dan moških je vsakoletni dogodek, ki se od leta 1999 vsako leto praznuje 19. novembra v več kot 70 državah sveta. Letos ga praznujemo pod geslom Pomoč moškim in fantom.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen