Prihodnji teden v parlamentu: Na zagovor pred poslanci še ministrica Bobnar

1

Pred poslanci se bo prihodnji teden zagovarjala še notranja ministrica Tatjana Bobnar, proti kateri so v SDS vložili interpelacijo. Odbor za finance bo imel na mizi proračunske dokumente, ustavna komisija in Knovs pa začenjata delo. Pred preiskovalno komisijo o domnevnem nezakonitem financiranju političnih strank bodo stopile prve priče.

Na zagovor v DZ še notranja ministrica Bobnar

Potem ko je zunanja ministrica Tanja Fajon minuli teden uspešno prestala interpelacijo o svojem delu, se bo v ponedeljek na izredni seji pred poslanci zagovarjala še ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Interpelacijo so vložili v SDS, kjer ji med drugim očitajo zlorabo funkcije, zavajanje javnosti in opustitev dolžnostnih ravnanj. Zmotilo jih je odstranjevanje ograje na meji, ravnanje policije ob nedavni aferi o domnevnih spolnih zlorabah ter dopis glede podpor za predsedniške kandidature. Ministrica očitke zavrača in meni, da interpelacija ni podkrepljena z dejstvi ali pa so ta izkrivljena.

Zato poslancem predlaga, naj interpelacijo v celoti zavrnejo. Glede na razmerja moči v državnem zboru sicer interpelacija nima realnih možnosti za uspeh, saj ministrica Bobnar uživa podporo strank koalicije in se bo tako najverjetneje obdržala na ministrskem položaju. Koalicijske Gibanje Svoboda, SD in Levica so sicer že ob vložitvi obeh interpelacij očitke zoper ministrico označile za prazne, neresne in brez utemeljitve.

Pred odborom za finance proračunski dokumenti

Potem ko je vlada v DZ posredovala dopolnjen predlog proračuna za leto 2024, bo proračunske dokumente prihodnji teden pretresal matični odbor za finance. Predlog proračuna za 2024 bo imel na mizi na petkovi seji, ko se bodo člani odbora opredelili do vloženih dopolnil. Te lahko še do srede vložijo poslanske skupine ali najmanj četrtina poslancev.

Isti dan se izteče tudi rok za vlaganje dopolnil k predlaganim spremembam proračuna za prihodnje leto. Te lahko vložijo poslanci, poslanske skupine, zainteresirana delovna telesa in vlada. Do teh dopolnil pa se bo odbor za finance opredelil v soboto. DZ bo sicer proračunske dokumente, med njimi rebalans proračuna za 2023 in predlog proračuna za 2024 sprejemal na redni seji, ki se bo začela 21. novembra.

Predlog proračuna za leto 2024 sicer predvideva 13,79 milijarde evrov prihodkov ter 15,51 milijarde evrov odhodkov. Tudi v dopolnjenem predlogu skupni prihodki in odhodki ostajajo nespremenjeni, je pa vlada zagotovila dodatnih 21 milijonov evrov sredstev za investicije v cestno in športno infrastrukturo.

Delo začenjata Knovs in ustavna komisija, pred preiskovalno komisijo prve priče

V prihodnjem tednu delo začenjata dve delovni telesi, ki sta bili ustanovljeni šele pred kratkim. V sredo se bodo na ustanovni seji sestali člani ustavne komisije, ki se bodo najprej seznanili z ustavnorevizijskim postopkom, nato pa se lotili predlaganih ustavnih sprememb, s katerimi v koaliciji predlagajo prenos pristojnosti imenovanja sodnikov na predlog Sodnega sveta z DZ na predsednika republike.

Prvič v tem mandatu bo zasedala tudi komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki je bila ustanovljena šele pol leta po začetku aktualnega sklica DZ. Tedaj namreč v SDS zaradi nestrinjanja s sprejetim razrezom mest v delovnih telesih vanjo niso imenovali svojih članov. Da bi Knovs postal operativen, je DZ konec oktobra mesta SDS začasno dodelil poslancem NSi. Novoustanovljena komisija se bo v četrtek sešla na dveh sejah: na eni se bodo dogovorili o delu, na drugi pa se seznanili s poročili o delu policije, obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo ter Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Z vsebinskim delom prihodnji teden začenja tudi preiskovalna komisija DZ glede sumov nezakonitega financiranja političnih strank, saj bo v četrtek zaslišala prve priče. Pred komisijo je med drugim vabljen poslanec SDS in nekdanji lendavski župan Janez Magyar, ki mu je sicer zaradi imenovanja za pričo prenehalo članstvo v preiskovalni komisiji. Kot priče so povabili tudi Bojana Kekca, Domna Ranta in Jožeta Biščaka.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 14. 11.

9.00 nadaljevanje izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar; povezava na sklic: sta.si/qlULb9

TOREK, 15. 11.

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2021 in poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2021; povezava na sklic: sta.si/qBaHAk
        15 minut po zaključku seja odbora, na kateri bodo obravnavali ukrepe zaradi načrtnega stopnjevanja sovražnosti, spodbujanja nasilja ter napadov proti posameznikom na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora; povezava na sklic: sta.si/q3tq9f

14.00 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, direktive o energetski učinkovitosti stavb in direktive o energetski učinkovitost ter poročilo o delu komisije za leto 2022; povezava na sklic: sta.si/qKyXpk

SREDA, 16. 11.

9.00 zaprta seja preiskovalne komisije DZ glede sumov nezakonitega financiranja strank, na kateri se bodo dogovorili o delu; povezava na sklic: sta.si/qeQATW

9.00 delno zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva ministrstva za zunanje zadeve, pobudo za sklenitev sporazuma med Svetom ministrov BiH in vladami Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Črne Gore, Srbije, Slovaške in Slovenije o sodelovanju pri iskanju in reševanju zrakoplovov, pobudo za sklenitev sporazuma med ministrstvom za obrambo in ciprskim ministrstvom za obrambo o sodelovanju na obrambnem področju ter mednarodno dejavnost DZ; povezava na sklic: sta.si/qMTOk0

11.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri se bodo med drugim seznanili s poročilom o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2021 v Sloveniji ter obravnavali letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2021; povezava na sklic: sta.si/qbeVzo

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2023, dopolnjen predlog proračuna RS za leto 2024, predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024, predlog o spremembah odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, predlog sklepa k zaključkom posveta o ureditvi statusa in pravic oseb z gluhoslepoto ter spremembo sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana DS; povezava na sklic: sta.si/qEXZSi

14.00 prva seja ustavne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona; povezava na sklic: sta.si/qnNyYs

17.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali izbris 5977 veljavnih napotnic pacientov iz sistema eNaročanje, povezava na sklic: sta.si/qJ01B0

ČETRTEK, 17. 11.

8.30 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za izvolitev kandidatke za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu ter razpravljali o prenehanju mandata sodnika porotnika Delovnega sodišča v Mariboru; povezava na sklic: sta.si/qFEXVf

9.00 seja preiskovalne komisije DZ glede sumov nezakonitega financiranja strank, na kateri bodo kot priče zaslišali Janeza Magyara (ob 9. uri), Daniela Cukjatija (ob 10. uri), Bojana Kekca (ob 11. uri), Domna Ranta (ob 12. uri) in Jožeta Biščaka (ob 13. uri); povezava na sklic: sta.si/qM6JdN

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, letno poročilo o delu policije za leto 2021 in poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019-2023 za leto 2021; povezava na sklic: sta.si/qbgccy

15.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali poročilo policije o delu in porabi finančnih sredstev na področju izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2021, program dela uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov, obveščevalne varnostne službe ministrstva za obrambo in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije za leto 2022 ter poročilo o delu obveščevalne varnostne službe ministrstva za obrambo in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije v letu 2021; povezava na sklic: sta.si/qWRM7c
        15 minut po končani seji bo nujna zaprta seja odbora, na kateri bodo imenovali pooblaščene skupine in se dogovorili o delu; povezava na sklic: sta.si/q1rWJO

PETEK, 18. 11.

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali dopolnjen predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic: sta.si/qbicXZ

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 21. 11. v Bruslju, za zasedanje Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo, ki bo 24. 11. v Bruslju, ter za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo 25. 11. v Bruslju; povezava na sklic: sta.si/qyE8Kz

SOBOTA, 19.11.

11.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2023 in predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024; povezava na sklic: sta.si/qBTWeW

Število komentarjev: 1
  1. gorvel pravi

    Najmanj kredibilna in najbolj škodljiva policajka do sedaj.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen