Prihodnji teden v parlamentu: Na redni seji DZ proračunski dokumenti, prvič bo zasedal tudi Knovs 

0

Poslanke in poslanci bodo prihodnji teden začeli redno novembrsko zasedanje. V ospredju tokratne redne seje DZ bo sicer obravnava proračunskih dokumentov za prihodnje dve leti, za katere je predvidenih več kot 20 ur razprave. Prvič v tem sklicu parlamenta se bo sestala tudi Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs).

Na poslanskih klopeh proračunski dokumenti za prihodnji dve leti

Poslanke in poslanci bodo večji del novembrske redne seje DZ namenili obravnavi proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti.

Proračun za leto 2023 je DZ sicer sprejel že novembra lani, z zdaj predlaganimi spremembami pa se prihodki zvišujejo za 13 odstotkov na 13,38 milijarde evrov, medtem ko naj bi se odhodki povečali za 25 odstotkov na 16,69 milijarde evrov. V letu 2024 naj bi se prihodki povečali na 13,79 milijarde evrov, odhodki pa znižali na 15,51 milijarde evrov. Primanjkljaj naj bi tako znašal 1,72 milijarde evrov.

S predlogom so se v preteklih tednih seznanila že delovna telesa, nato pa se je gradivo predloga proračuna za leto 2024 vrnilo v obravnavo vladi. V dopolnjenem predlogu sicer prihodki in odhodki sicer ostajajo nespremenjeni, je pa vlada zagotovila dodatnih 21 milijonov evrov sredstev za investicije v cestno in športno infrastrukturo.

Poslanci bodo z obravnavo proračunskih dokumentov začeli v torek, prvi dan redne seje bo namreč namenjen poslanskim vprašanjem premierju Robertu Golobu in njegovi ministrski ekipi.

V ponedeljek prvo zasedanje Knovsa v aktualnem sklicu DZ

V ponedeljek se bo prvič v tem sklicu parlamenta sestala Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs).

Ta namreč še vedno ni začela z delom, saj v SDS ob začetku mandata aktualnega sklica DZ ni imenovala svojih članov in predlagala kandidatov za vodenje komisije.

Niso se namreč strinjali s sprejetim razrezom mest v delovnih telesih, po katerem je mesto predsednika komisije za nadzor javnih financ pripadlo NSi, in ne njim. Prepričani so, da jim glede na velikost poslanske skupine pripada šest, in ne pet predsedniških mest. Ker so v poslanski skupini pri tej odločitvi vztrajali, komisija v tem mandatu sploh še ni bil ustanovljena.

Da bi Knovs postal operativen, so se vodje poslanskih skupin na delovnem posvetu pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič dogovorili, da mesta SDS začasno prevzamejo poslanci NSi. V skladu s poslovnikom mora namreč v nadzornih komisijah imeti večino opozicija, prav tako ji pripada njihovo vodenje.

Knovs se bo tako ta teden sestal na prvi seji, ta bo sicer zaprta za javnost. Člani se bodo dogovorili o delu, med drugim pa bodo obravnavali poročilo o delu policije in porabi finančnih sredstev na področju izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2021, poročilo o delu obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo za zadnji dve leti, poročilo o delu in finančnem poslovanju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) v letu 2021 in program dela Sove za leto 2022.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 21. 11.

8.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali poročilo policije o delu in porabi finančnih sredstev na področju izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2021, program dela uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov, obveščevalne varnostne službe ministrstva za obrambo in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije za leto 2022 ter poročilo o delu obveščevalne varnostne službe ministrstva za obrambo in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije v letu 2021; povezava na sklic: sta.si/qQW6IX
15 minut po končani seji bo nujna zaprta seja komisije, na kateri bodo imenovali pooblaščene skupine in se dogovorili o delu; povezava na sklicna portalu DZ: sta.si/qehXge

11.00 skupna seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor in odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in zakona o vodah; povezava na sklic portalu DZ: sta.si/qbynPI

12.00 začetek redne seje DZ s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrski ekipi; povezava na sklic portalu DZ: sta.si/qBtm20

TOREK, 22. 11.

9.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o vzpostavitvi skupnega okvira za medijske storitve na notranjem trgu; povezava na sklic portalu DZ: sta.si/qG0PXQ

10.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo predvidoma obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2023 in dopolnjen predlog proračuna RS za leto 2024; povezava na sklic portalu DZ: sta.si/qBtm20

SREDA, 23. 11.

10.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo predvidoma obravnavali predlog o spremembah odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 in predlog zaključnega računa proračuna RS za leto 2021; povezava na sklic portalu DZ: sta.si/qBtm20

ČETRTEK, 24. 11.

9.00 zadnji dan seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog sklepa o soglasju k programu dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2023, novelo zakona o državni upravi, predlog zakona o državnih simbolih, novelo zakona o voznikih, novelo zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, predlog zakona o zaščiti prijaviteljev ter novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih; povezava na sklic portalu DZ: sta.si/qBtm20

PETEK, 25. 11.

8.00 skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradivo za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve (razvoj), ki bo 28. 11. v Bruslju; povezava na sklic portalu DZ: sta.si/qwrBxI

odbor za zadeve EU bo nato obravnaval še predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za medijske storitve na notranjem trgu, gradiva za zasedanje Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki bo 28. in 29. 11. v Bruslju, in za zasedanje Sveta EU za konkurenčnost, ki bo 1. in 2. 12. v Bruslju ter informacijo o stanju prenosa direktiv v pravni red RS in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU; povezava na sklic portalu DZ: sta.si/q6wuYj

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen