Starši pozor: Digitalna zasvojenost lahko sproži tudi nasilno vedenje

0

Digitalne zasvojenosti je v naši družbi vse več, veliko je tudi prikrite. Na današnji konferenci Zavoda Pelikan – Karitas in Skupnost srečanje v Novi Gorici, so opozorili na pasti in možna ukrepanja ob digitalni zasvojenosti med mladimi. Digitalna zasvojenost lahko sproži tudi nasilje, so opozorili sodelujoči na simpoziju.

Pred dobrimi dvajsetimi leti, ko je na Kostanjevici nad Novo Gorico nastala skupnost Srečanje, je bila večina odvisnikov zasvojena s trdimi drogami, danes pa prevladujejo nekemične zasvojenosti. S takim trendom se srečujejo tudi zaposleni v skupnosti Srečanje, ki opažajo, da je zasvojenih s heroinom vse manj, več je uživalcev marihuane in kokaina, vedno bolj pa iščejo pomoč tudi digitalni zasvojenci.

Zato sta Zavod Pelikan – Karitas in Skupnost Srečanje danes v Novi Gorici pripravila simpozij o digitalni zasvojenosti med mladimi. Na njem so predavatelji Andrej Perko, Miha Kramli in Uroš Perko spregovorili o ustrezni obravnavi digitalnih zasvojenosti s poudarkom na mladi generaciji.

Simpozij je bil namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s tovrstno problematiko, tako šolskim svetovalnim delavkam, strokovnim delavkam na CSD-jih in strokovnim delavcem v nevladnih organizacijah. Pridobljeno znanje bo v prihodnje prispevalo k boljšemu razumevanju in prepoznavanju digitalne zasvojenosti med mladimi, predvsem kako ukrepati in kako učinkovito obravnavati problematiko digitalne zasvojenosti.

“Danes je med zasvojenci več kot polovica nekemičnih zasvojencev in to lahko na dolgi rok predstavlja velik problem. Mladi lahko ob igranju igric lahko prevzamejo določeno vlogo, do katere ne zmorejo vzpostaviti distance. Imamo torej vedno več otrok in mladostnikov, ki se v virtualnem svetu zelo dobro počutijo in tam tudi rešujejo svoje težave. Ta dobra izkušnja, ta potrditev v virtualnem svetu pa jim onemogoča, da bi se znašli v realnem svetu,” je v izjavi po konferenci povedal terapevt Miha Kramli iz Nove Gorice.

Ob tem Kramli opozarja, da lahko digitalna zasvojenost sproži tudi nasilno vedenje, med 100 digitalnimi zasvojenci je okrog 37 nasilnih. Med 100 kemičnimi zasvojenci so medtem nasilni le trije.

Odvisnost od novih tehnologij bo v prihodnje naraščala, je prepričan Kramli. “Tega se ne smemo bati, pač pa se moramo za to usposabljati. Vse bolj bomo odvisni od novih tehnologij, vendar moramo narediti vse, da se z njimi ne zasvojimo. In kaj lahko naredimo? Dovolj zgodaj je potrebno nanjo opozarjati, o tovrstni zasvojenosti moramo začeti govoriti že v materinskih šolah, še pred rojstvom otrok, ter že mlade starše usposobiti, da bodo znali oblikovati družinsko kulturo nove tehnologije,” je dodal.

Simpozij se je nadaljeval tudi v popoldanskem času, ko so sodelujoče na simpoziju popeljali v zaprti sistem komune Skupnosti Srečanje, kjer so predstavili način dela in razkazali prostore komune.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen