Skupina evropskih poslancev za vzpostavitev vseevropskega mehanizma za obnovo pogorišč

0

Evropski poslanec dr. Milan Zver je poleg 28 poslank in poslancev Evropskega parlamenta sopodpisal pobudo za vzpostavitev vseevropskega mehanizma za upravljanje in obnovo pogorišč po uničujočih požarih. Pobudo so poslanke in poslanci naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in premierja predsedujoče Svetu EU Češke Petra Fialo.  

Poslanke in poslanci v pobudi predlagajo, naj vseevropski mehanizem za upravljanje in obnovo pogorišč zaveže EU k vzpostavitvi operativnega programa – s preventivnimi ukrepi za preprečevanje požarne ogroženosti na eni strani ter z ukrepi požarne obnove in odstranjevanja posledic požarov s pogozdovanjem požarišč z ustrezno finančno podporo EU na drugi strani. 

“Uničujoči gozdni požari ne poznajo meja, zato jih lahko učinkovito naslavljamo le z vseevropskimi mehanizmi preprečevanja, kriznega upravljanja ter odpravljanja posledic požarov, so prepričani pobudniki. Požarno najbolj ogrožene države EU se ob obsežnejših požarih opirajo na solidarnost med državami članicami EU, ki si med seboj pomagajo z letali in helikopterji za gašenje, dobrodošla je tudi pomoč civilne zaščite EU ter njenega mehanizma rescEU,” opozarjajo pobudniki. Kot so še opozorili podpisniki pobude, v času dolgotrajnih vročinskih valov in suše uničujoči požari po državah pogosto divjajo istočasno, tako da je solidarnostna pomoč lahko okrnjena. Zato pozdravljajo napoved evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča za nakup novih letal za gašenje požarov v okviru rescEU. Dr. Milan Zver skupaj z ostalimi pobudniki poziva k preventivnim ukrepom; najprej s preprečevanjem požarov, vključno z ustrezno politiko urejanja gozdov, sečnje, v določenih primerih tudi z odstranitvijo neeksplodiranih ubojnih sredstev ter izgradnjo ustreznega vodovodnega omrežja. “Po stihiji pa se mora delo osredotočiti na obnovo, ki vključuje ukrepe za omilitev posledic požarov, čiščenje pogorišč ter njihovo pripravo za trajno sanacijo, med drugim z ukrepi pogozdovanja,” so dodali pobudniki. 

“Prepričani smo, da nam prav zadnja nadpovprečno vroča poletja in uničujoči požari kažejo, da moramo še v večji meri ter z več skupnih naporov nasloviti področje upravljanja in obnove pogorišč, zato na vas naslavljamo pobudo za ustanovitev vseevropskega mehanizma za upravljanje in obnovo pogorišč po uničujočih požarih v državah članicah EU ter državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah za članstvo v EU,” so zapisali pobudniki, med njimi tudi evropski poslanec dr. Milan Zver. 

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen