Prihodnji teden v parlamentu: Poslanci na izredni seji o inflaciji in energetski draginji

0

Tudi v prihodnjem tednu se bodo poslanci sestali na izredni seji DZ. Na zahtevo SDS bodo obravnavali predlog priporočil v zvezi z omilitvijo posledic inflacije in energetske draginje. Zasedalo bo tudi več delovnih teles DZ, ki se bodo seznanjala s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna.

Na zahtevo SDS poslanci v petek o omilitvi posledic inflacije in energetske draginje

DZ bo na petkovem izrednem zasedanju na zahtevo SDS obravnaval predlog priporočil v zvezi z omilitvijo posledic inflacije in energetske draginje.

V SDS, kjer so sklic izredne seje zahtevali po stotih dneh dela vlade pod vodstvom premierja Roberta Goloba, ob tem predlagajo, da DZ vladi priporoči, da kot polnopravna članica Evropske unije zastopa interese Slovenije in takoj spodbudi Evropsko komisijo, da se na evropskem trgu spremeni formula izračuna cen električne energije.

Na predlog SDS naj bi na seji vladi priporočili tudi, da zakonsko določene dajatve na energente zniža na najnižjo možno davčno stopnjo pet odstotkov, energetski dodatek nameni vsem državljanom, poviša znesek pomoči gospodarstvu in kmetijstvu, ter odstopi od napovedanih sprememb zadnje novele zakona o dohodnini.

Po 100 dneh dela Golobove vlade namreč v SDS ob aktualnih gospodarskih kazalcih ocenjujejo, da se je ministrska ekipa do zdaj ukvarjala s problemi, ki jih ni, tiste, ki so, pa je zanemarjala. Vlada nasprotno zatrjuje, da se zaveda resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vpliva na razmere v domačem okolju, zato v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravlja oziroma je že pripravila celovit paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje tako za gospodinjstva kot gospodarstvo.

Na klopeh delovnih teles DZ predlog rebalansa letošnjega proračuna

V prihodnjem tednu bo zasedalo tudi več delovnih teles DZ, ki se bodo seznanjala s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna, kot zadnji pa ga bo v soboto obravnaval odbor DZ za finance. Predlog rebalansa bodo poslanci nato potrjevali na septembrskem rednem plenarnem zasedanju.

Vlada je sicer predlog rebalansa proračuna pripravila v začetku meseca. Prihodki so načrtovani v višini 12,54 milijarde evrov, kar je približno milijardo več kot v veljavnem proračunu, zgornja meja odhodkov pa je 14,60 milijarde evrov ali okoli 600 milijonov evrov več. Načrtovani primanjkljaj je nekaj nad dvema milijardama evrov.

Po predlogu rebalansa se sredstva v luči interventnih ukrepov v zdravstvenem sistemu relativno najbolj povečujejo ministrstvu za zdravje. Občutna je tudi rast pri ministrstvih za finance in delo. Največji absolutni padec glede na sprejeti proračun pa je predviden za ministrstvo za infrastrukturo.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 19. 9.

14.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali poročilo Računskega sodišča RS o delu za leto 2021, revizijsko poročilo računskega sodišča o učinkovitosti in uspešnosti vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblaka ter revizijsko poročilo računskega sodišča o učinkovitosti poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qQEcw2

14.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qv8lE2

17.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qaYKh1

TOREK, 20. 9.

8.30 kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, na katerem se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje DZ; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qguu97

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) v letu 2020 in 2021 ter letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS za leto 2021; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q2IVHu
        
15 minut po koncu seje nujna seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qHvNvB

14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q9RVWm

16.15 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo med drugim obravnavali 27. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2021 s poročilom varuha o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q6q1Jl

SREDA, 21. 9.

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim razpravljali o pobudi za sklenitev sporazuma o financiranju ponovne vzpostavitve skupne stalne razstave v bloku 17 Državnega muzeja Auschwitz-Birkenau ter o mednarodni dejavnosti DZ; 15 minut po končani seji nujna seja, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qVxpM7

9.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qpF0Tn

13.00 seja DS, na kateri se bodo med drugim seznanili z revizijskim poročilom Računskega sodišča RS o poslovanju DS in obravnavali predlog sprememb finančnega načrta DS za leto 2023 in predlog finančnega načrta DS za leto 2024, češki veleposlanik Juraj Chmiel pa bo predstavil prednostne naloge češkega predsedstva Svetu v EU v obdobju od 1. 7. do 31. 12. 2022; povezava do sklica na portalu DS: sta.si/q5aC3c

14.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter novelo zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qU5Lox

14.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qyRqKr

17.00 skupna seja odbora DZ za zdravstvo ter odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali poročilo glede skupnih evropskih ukrepov na področju oskrbe; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qRS265

15 minut po zaključku skupne seje seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qklpTv

ČETRTEK, 22. 9.

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predloge za izvolitev v sodniške funkcije na okrajnih sodiščih v Mariboru in Kranju ter na Upravnem sodišču RS, predloga sklepov o razrešitvi predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK ter o razrešitvi člana Sveta za elektronske komunikacije, pregledali pa bodo tudi prijave na Javni razpis za zbiranje kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije in določili kandidacijski postopek za imenovanje dveh članov Statističnega sveta RS; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qSrr1Q

9.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qeEXdn

12.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna republike Slovenije za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qGBtEB

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2021, letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh za leto 2021 in poročilo o okolju v Sloveniji 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qKA0vj

PETEK, 23. 9.

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 26. 9. v Bruslju, za zasedanje Sveta EU za konkurenčnost, ki bo 29. 9. v Bruslju, in za izredno zasedanje Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo, ki bo 30. 9. v Bruslju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCVxJb

11.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog priporočil v zvezi z omilitvijo posledic inflacije in energetske draginje; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qsFSYp

SOBOTA, 24. 9.

10.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, predlog rebalansa proračuna RS za leto 2022 ter novelo zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qAyODA

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen