Koalicija v DZ potrdila rebalans z najvišjo porabo doslej, v SDS proti razsipništvu na račun davkoplačevalcev

2

DZ je danes sprejel rebalans državnega proračuna, s katerim se odhodki zvišujejo za 640 milijonov evrov na najvišji znesek doslej. Predvsem zaradi rasti potrošnje so višji od lani jeseni načrtovani tudi prihodki. Primanjkljaj se bo nekoliko znižal, a ostal nekaj nad dvema milijardama evrov.

Predsednik vlade Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič sta rebalans poslancem predstavila v torek. Oba sta spomnila na zaostrene razmere na energetskih trgih in povedala, da je vlada v rebalans vključila tudi že sprejete in načrtovane ukrepe za blaženje posledic draginje. Rebalans je dobra popotnica za zaključek tega leta in za to, da bo Slovenija skozi energetsko krizo prešla s čim manj praskami, je dejal Golob.

Spremembe proračuna dobre tri mesece pred koncem leta so potrebne tudi zato, ker je prejšnja vlada po potrditvi proračuna novembra lani sprejela še vrsto dodatnih obveznosti. Rebalans zagotavlja plačilo že sprejetih obveznosti, ki niso imele zadostnega kritja, in predvideva pravice porabe za ukrepe do konca leta, je povzel Boštjančič.

Samo zaradi podaljšanja veljavnosti turističnih bonov je bilo v proračunu načrtovanih za 60 milijonov evrov premalo sredstev, je povedal minister. Naštel je še pocenjena vplačila v proračun EU, novo obveznost dodatnega zagotavljanja sredstev za izvajanje zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti ter sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi brez finančnega vira. “Poleg tega je bila tik pred volitvami sprejeta novela zakona o dohodnini, vlada je hitela tudi z zaposlovanjem, kar se je vse odrazilo na odhodkovni strani proračuna,” je dejal.

Po novem so odhodki načrtovani v višini 14,6 milijarde evrov, kar je največ doslej. Prihodki naj bi predvsem zaradi višje domače potrošnje v prvi polovici leta in višjih prilivov od davka na dodano vrednost znašali 12,5 milijarde evrov oz. 1,1 milijarde evrov več. Državna blagajna bo tako leto končala s nekaj več kot dvema milijardama evrov primanjkljaja.

Največja rast odhodkov je med posameznimi politikami predvidena za intervencijske programe in ukrepe, plačila v proračun EU, varovanje okolja in okoljsko infrastrukturo, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, podjetništvo in konkurenčnost, obrambo in zaščito, trg dela in izobraževanje.

Med posameznimi proračunskimi uporabniki pa se z namenom financiranja dodatnih covidnih ukrepov povečujejo sredstva za ministrstvo za zdravje, več bodo prejela tudi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za okolje in prostor, za obrambo, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za finance.

Proračunskim porabnikom, ki so ocenili, da do konca leta ne bodo mogli izvesti načrtovanih investicij, se sredstva znižujejo, med njimi je Boštjančič omenil ministrstvi za infrastrukturo in pravosodje. Investicije so bile sicer po njegovih besedah v osnovnem proračunu precenjene in z rebalansom se znižujejo na višine, ki so jih porabniki sami popravili v skladu z oceno zmožnosti porabe do konca leta, je zavrnil očitke o zniževanju sredstev za investicije.

V proračunski rezervi, ki je bila po Boštjančičevih besedah ob prevzemu mandata prazna, je po novem predvideno za 430 milijonov evrov sredstev, pretežno za soočanje z energetsko draginjo. Od tega je 340 milijonov evrov namenjenih za ukrepe za prebivalstvo in gospodarstvo, preostanek bo šel za uskladitev plač in regresov v javnem sektorju.

Vlada je z rebalansom predvidela tudi 750 milijonov evrov za dokapitalizacijo energetskega sektorja, če se bo za to pokazala potreba. Golob je v torek pojasnil, da energetska kriza prinaša s seboj tudi posebnosti na evropski ravni, ki jih nihče ni mogel predvideti. Pri tem je omenil nedavno nacionalizacijo največjega nemškega uvoznika plina Uniper.

Medtem ko so v koaliciji menili, da se vlada z rebalansom ustrezno odziva na aktualne zahtevne in negotove razmere, so bili poslanci opozicije v torkovi razpravi kritični. Rebalansu so očitali predvsem pomanjkanje razvojne naravnanosti, opozarjali so na primanjkljaj in slabo črpanje evropskih sredstev, hkrati pa nasprotovali načrtom vlade, da razveljavi spomladi sprejete razbremenitve pri dohodnini.

Današnjega glasovanja so se poslanci NSi vzdržali, kot je v torek dejal Jožef Horvat, bodo bolj pozorno spremljali sprejemanje proračuna za naslednje leto. DZ je tako rebalans sprejel z 52 glasovi poslancev koalicije in narodnosti, proti je glasovalo 17 poslancev SDS.

Kljub rasti proračunskih izdatkov se potrebni obseg zadolževanja zmanjšuje. Namesto za nekaj več kot pet milijard evrov se bo tako lahko letos državni proračun zadolžil za nekaj več kot štiri milijarde evrov, piše v noveli zakona o izvrševanju proračuna, ki ga je DZ potrdil skupaj z rebalansom. Prav tako so poslanci sprejeli spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za tekoče triletno obdobje v delu, ki se nanaša na leto 2022.

Vlada je v okviru predloga sprememb državnega proračuna za leto 2023 in proračuna za leto 2024 določila razrez odhodkov po posameznih uporabnikih. Cilj je, da upoštevajoč negotovost in nepredvidljivost nadaljnjega razvoja energetske krize zagotovi stabilne javne finance za blaginjo državljanov in ohrani normalno delovanje gospodarstva.

V predlogu sprememb proračuna za leto 2023 vlada načrtuje 16,7 milijarde evrov odhodkov, kar je 25 odstotkov več, kot je zapisano v proračunu za prihodnje leto, ki ga je DZ sprejel novembra lani. Leta 2024 se bodo odhodki po teh načrtih znižali za 7,1 odstotka in vsi proračunski porabniki bodo imeli na voljo 15,5 milijarde evrov.

Med ministrstvi se v primerjavi z veljavnim proračunom najbolj povečujejo sredstva za ministrstvo za zdravje, in sicer za 77 odstotkov. Visoko povečanje proračunskih sredstev je predvideno tudi za ministrstva za finance (+ 49 odstotkov), gospodarski razvoj in tehnologijo (+ 44,3 odstotka), okolje in prostor (+ 34,4 odstotka), zunanje zadeve (+ 25 odstotkov) ter delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (+ 22,9 odstotka).

Preostalim ministrstvom se sredstva povečujejo za po nekaj odstotkov, izjema sta ministrstvi za javno upravo in pravosodje, ki bosta po predlogu sprememb prihodnje leto prejeli 5,7 oz. 1,8 odstotka manj denarja, kot je določeno zdaj.

proračunski uporabnik   rebalans 2022  proračun 2023  nov predlog 2023  predlog 2024
              v 1000 evrov  v 1000 evrov   v 1000 evrov  v 1000 evrov
________________________________________________________________________________________
min. za finance        3.944.506   3.445.395    5.136.473    4.729.832
min. za notranje zadeve     533.429    542.196     574.565     569.175
min. za zunanje zadeve     135.304    109.156     136.479     123.043
min. za obrambo         840.270    896.101     976.668    1.064.307
min. za pravosodje        91.612    120.414     118.290     125.987
min. za gosp. razvoj in teh.  357.015    215.333     310.701     196.012
min. za kmet., gozd. in prehr. 598.936    578.783     602.124     589.579
min. za infrastrukturo    1.127.574   1.291.692    1.372.965    1.075.500
min. za okolje in prostor    592.535    431.988     580.555     398.678
min. za delo, družino, soc.  2.013.152   1.746.383    2.146.630    2.119.941
min. za zdravje         894.240    523.917     927.152     734.177
min. za javno upravo      254.961    276.563     260.778     221.009
min. za izobr., znanost in šp.2.465.366   2.466.818    2.659.119    2.769.708
min. za kulturo         237.155    244.014     248.496     244.267
________________________________________________________________________________________
vladni pror. uporabniki   14.249.713   13.041.374    16.340.347    15.156.855
nevladni pror. uporabniki    84.279     68.152      75.437      78.335
pravosodni pror. uporabniki 14.249.713   13.041.374    16.340.347    15.156.855
_________________________________________________________________________________________
SKUPAJ ODHODKI        14.580.039   13.360.372    16.691.246    15.506.812

Rebalans državnega proračuna, ki letošnje izdatke zvišuje za 640 milijonov evrov, precej višji od doslej načrtovanih pa bodo tudi prihodki, je v današnjem glasovanju v DZ podprlo 52 poslancev – poleg koalicijskih tudi oba poslanca narodnosti. Proti je glasovalo 17 navzočih poslancev SDS, medtem ko so se v poslanski skupini NSi glasovanja vzdržali.

STA objavlja tabelo s podatki o glasovanju o rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022.

Glasovanje po poslancih:

Svoboda
------------------------------------
AVŠIČ BOGOVIČ NATAŠA    Za
BON KLANJŠČEK MIRJAM    Odsotna
ČALUŠIĆ MATEJA       Za
ČEBELA BOJAN        Za
DERGANC JOŽICA       Za
GAZINKOVSKI SANDRA     Za
GRANFOL VERA        Za
GREGORIČ MIROSLAV      Za
GRGUREVIČ LENA       Za
INTIHAR ALMA        Za
JANEV ROBERT        Za
KERT ANDREJA        Za
KLAKOČAR ZUPANČIČ URŠKA   Odsotna
KOZLOVIČ TAMARA       Odsotna
KRAJNC DARKO        Za
LAH TOMAŽ          Za
LAMUT MIHA         Za
MARZIDOVŠEK MARTIN     Za
NOVAK TEREZA        Za
NOVAK TINE         Za
OVNIK GAŠPER        Za
PEKOŠAK MONIKA       Za
PREMIK DEAN         Za
PREMK MARTIN        Za
PROPS FRANC         Za
PROSEN KRALJ ALEKSANDER   Za
RAJBENŠU ANDREJA      Za
REZAR ALEŠ         Za
SAJOVIC BORUT        Za
SLUGA JANJA         Za
STOJANOVIČ DUŠAN      Za
ŠETINC PAŠEK MOJCA     Za
ŠTRAVS KATARINA       Za
TACER LUCIJA        Za
URANIČ TEODOR        Za
VONTA TAMARA        Za
VREČKO RASTISLAV      Za
ZAVEC DEJAN         Za
ŽAVBI LENART        Za
ŽIBRAT SARA         Za
ŽIVIC ANDREJA        Za

SDS
------------------------------------
BAH ŽIBERT ANJA       Odsotna
BREZNIK FRANC        Odsoten
ČERNAČ ZVONKO        Proti
FURMAN KARMEN        Odsotna
GLADEK RADO         Odsoten
GODEC JELKA         Proti
GRIMS BRANKO        Proti
HELBL ALENKA        Proti
HOIVIK ANDREJ        Proti
IRGL EVA          Proti
JANŠA JANEZ (IVAN)     Odsoten
JELEN JOŽEF         Proti
JERAJ ALENKA        Proti
KALOH DEJAN         Proti
KEPA FRANCI         Odsoten
KRIVEC DANIJEL       Odsoten
LENART JOŽEF        Proti
LEP ŠIMENKO SUZANA     Proti
LISEC TOMAŽ         Odsoten
LOGAR ANŽE         Proti
MAGYAR JANEZ        Proti
MAHNIČ ŽAN         Proti
MOJŠKERC ZORAN       Proti
PODKRAJŠEK BOJAN      Odsoten
ROSEC FRANC         Odsoten
ŠTURBEJ ANTON        Proti
TANKO JOŽE         Proti

NSi
------------------------------------
CIGLER KRALJ JANEZ     Odsoten
ČADONIČ ŠPELIČ VIDA     Vzdržana
DIMIC IVA          Vzdržana
HORVAT JOŽEF        Vzdržan
REBERŠEK ALEKSANDER     Vzdržan
TONIN MATEJ         Vzdržan
VRTOVEC JERNEJ       Vzdržan
ŽAKELJ JANEZ        Vzdržan

SD
------------------------------------
BAKOVIĆ PREDRAG       Za
HOT MEIRA          Za
KNEŽAK SONIBOJ       Za
MURŠIČ BOJANA        Za
PREDNIK JANI        Za
ZRIM DAMIJAN        Za
ŽNIDARŠIČ JONAS       Za

Levica
------------------------------------
GREIF TATJANA        Za
JAKOPOVIČ MILAN       Za
KORDIŠ MIHA         Za
SUKIČ NATAŠA        Za
T. VATOVEC MATEJ      Za

IMNS
------------------------------------
HORVÁTH FERENC       Za
ŽIŽA FELICE         Za
stranka   za   proti  vzdržani odsotni skupaj
-------------------------------------------------------
Svoboda   38    0    0    3    41
SDS      0    17    0    10    27
NSi      0    0    7    1    8
SD      7    0    0    0    7
Levica    5    0    0    0    5
IMNS     2    0    0    0    2

Vir: DZ

Št. komentarjev: 2
 1. mirror pravi

  V ozadju čaka nesojena komisarka na ministrsko funkcijo. Ne razumem, zakaj je Golob sprejel vse tiste, ki jim ljudstvo ni dalo mandata. Samo zaradi hudobije in maščevanja?

 2. mirror pravi

  Kranjski most na Savskem otoku, s katerega je padel tovornjak so obnovili predlani. Takrat se je na njem slikala Alenka kot najboljša ministrica, ki skrbi za infrastrukturo domačega kraja. Ta most že propada, ima globoke kolesnice in se dviguje tudi asfalt. Tudi pod mostom so že popravljali napake. Glede na slabo izdelavo pričakujemo odgovornost izvajalcev pa tudi odgovornost naročnikov pri izbiri izvajalca. Tudi na Delavskem mostu se že kažejo napake izvajalca. Tudi na tem mostu se je kameram nastavljala Alenka.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen