“Prehranski” varuh Hrovatič za enakomerno porazdelitev tveganj v prehranski verigi

0

Veriga preskrbe s hrano v kriznih razmerah ne deluje, ravnovesje v verigi pa se je lani poslabšalo, v poročilu za leto 2021 med drugim ugotavlja varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič. Veriga naj deluje tako, da so vsa tveganja enakomerno porazdeljena, med drugim priporoča varuh.

Med poglavitnimi ugotovitvami poročila za leto 2021, ki je pripravljeno za obravnavo na vladi, so pri varuhu izpostavili, da veriga preskrbe s hrano v kriznih razmerah ne deluje ter da so najšibkejši členi v verigi dobavitelji oz. pridelovalci. Kot so poudarili, je epidemija covida-19 lani značilno vplivala na verigo preskrbe s hrano, še vedno opažajo tudi različno razumevanje deležnikov nedovoljenih ravnanj po zakonu za isto nedovoljeno ravnanje.

Spletna stran varuha je bila dobro obiskana, težave pri delovanju varuha pa se s predlogom sprememb zakona o kmetijstvu ne zmanjšujejo. Po mnenju varuha predlog sprememb upošteva zahteve direktive Evropske komisije glede nepoštenih praks, ne prilagaja pa se dovolj razmeram in stanju v Sloveniji. Oblikovanje dveh institucij na področju odnosov v verigi preskrbe s hrano je za Slovenijo negospodarno tako z vsebinskega kot tudi organizacijskega in finančnega vidika, opozarja varuh.

Na podlagi raziskave o tržnih močeh deležnikov v verigi preskrbe s hrano so pri varuhu pripravili priporočila za izboljšanje odnosov v prehranski verigi.

Veriga naj deluje tako, da so vsa tveganja enakomerno porazdeljena. Vzpostavljeni naj bodo pošteni in pregledni odnosi. “K preprečevanju zvišanja cen živil pripomorejo neposredni nakupi predvsem pri pridelovalcih, upoštevanja vreden dejavnik pri tem je tudi samooskrba,” je navedeno v gradivu na spletnih straneh vlade.

Ravnovesje v verigi se je v letu 2021 poslabšalo, poslabšal se je tudi pogajalski položaj deležnikov, opozarjajo.

Na ravni pridelovalcev je treba aktivnosti usmerjati k povezovanju. V ta namen varuh predlaga večjo vlogo predvsem zadružnega sistema in politiko države, ki bo spodbudna za povezovanje pridelovalcev.

Po ugotovitvah varuha so ukrepi protikoronskih zakonov koristili deležnikom v prehranski verigi. “Velja varuhovo priporočilo, predvsem državi, naj preveri možnost uveljavitve ukrepov tudi kot sistemskega načina reševanja težav v verigi preskrbe s hrano,” je zapisano.

Nedovoljena ravnanja se sicer zmanjšujejo, a še vedno prinašajo težave pri poslovanju med deležniki. Varuh poziva k preglednim poslovnim odnosom med deležniki, povečanju stopnje zaupanja, zagotavljanju pričakovane in dogovorjene kakovosti ter spoštovanju dogovorov. Sankcije naj bodo sorazmerne glede na obseg tako količinskega kot finančnega poslovanja.

Varuh je opozoril še na nespoštovanje plačilnih rokov. V samem poslovnem procesu je bo navedbah varuha treba zagotoviti, da dobi končni dobavitelj, torej pridelovalec, plačilo v zakonsko določenem času ne glede na to, ali s kupcem sodeluje neposredno ali prek drugega dobavitelja kupcu.

Podobno poslovanje prek dobavitelja kupcu je tudi pri vračilu blaga: pridelovalec dobi zavrnjeno blago tudi po desetih ali več dneh, ko to ni več primerno za kakršno koli drugo oz. nadaljnjo uporabo, še opozarjajo pri varuhu.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen