Dr. Milan Zver: Mladi naj aktivno sodelujejo v programih EU za mlade in odkrivajo svoje potenciale

0

(12. avgust 2022) Letošnji mednarodni dan mladih, ki ga vsako leto obeležimo 12. avgusta in v okviru katerega mednarodna skupnost opozarja na vprašanja mladih in slavi potencial mladih kot partnerjev v današnji globalni družbi, bo poseben, saj bo prvič potekal v letu, ki je v celoti namenjeno mladim. Namreč EU je ob robu pandemije COVID-19 leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih. 
Zadnji dve leti sta bili tudi zaradi pandemije koronavirusa še posebej težavni za mlajše generacije. Odsotnost običajnega pouka v šolah, običajnih aktivnosti, druženj, običajnega socialnega življenja je vplivala tudi na višjo stopnjo depresije med mladimi, brezvoljnost, brezciljnost. In medtem ko družba po pandemiji počasi okreva ter države po Evropi in svetu že naslavljajo pomembne izzive za okrevanje in rast gospodarstva, ne smemo pozabiti na mlade in na to, da jim je treba prisluhniti, razumeti njihove stiske in skrbi ter jih aktivno vključiti v načrte okrevanja in odpornosti po pandemiji COVID-19. 

Evropski poslanec dr. Milan Zver, ki je tudi podpredsednik odbora CULT in glavni poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+, je že ob razpravah o evropskem letu mladih, ki so potekale v Evropskem parlamentu, poudaril, da so prav mladi žal vedno žrtev večjih družbenih kriz. Tudi v letu 2008, ko je finančna kriza vodila še v gospodarsko in socialno krizo, se je prav med mladimi zvišala stopnja brezposelnosti. “Toda z evropskimi mehanizmi, ki so na voljo, se stanje vendarle lahko popravi,” poudarja dr. Milan Zver. “Prav je, da tudi po krizi s koronavirusom, ki je negativno vplivala na mlade, pomagamo in se vsem tem vprašanjem v času evropskega leta mladih odločevalci posvetimo še bolj kot običajno,” še dodaja evropski poslanec. 

Evropsko leto mladih ima sicer štiri glavne cilje: opozoriti na priložnosti, ki jih zeleni in digitalni prehod prinašata mladim; pomagati mladim, da postanejo aktivni državljani in državljanke; promovirati priložnosti za mlade in vključiti mladinsko perspektivo v politike Unije. Tako se skladno s temi cilji,  v evropskem letu mladih odvijajo konference, dogodki ter informacijske in promocijske kampanje, pri čemer so za organizacijo dejavnosti v posamezni državi članici odgovorni nacionalni koordinatorji. EU ima na voljo več možnosti vključitve mladih v programe. Tako se mladi lahko vključijo v pobudo DiscoverEU, v evropsko solidarnostno enoto, vključijo se lahko v program Erasmus+, najbolj znan in uspešen program EU za podpiranje izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v Evropi. EU si, na primer, v okviru programa Ustvarjalna Evropa prizadeva tudi mladim evropskim umetnikom in ustvarjalcem zagotoviti več podpore ter tako prispevati k nadaljnjemu razvoju evropske kulture in identitete. Med najrazličnejšimi ukrepi za spodbujanje evropske umetnosti, kulture in medijev je tudi pobuda za spodbujanje mladih ustvarjalnih generacij. Za razvijanje ustvarjalnih, medkulturnih in komunikacijskih sposobnosti je namreč pomembno, da imajo mlade generacije dostop do kulture. 

“Naj spomnim, da so voditelji in voditeljice EU leta 2021 v Izjavi iz Porta potrdili zavezo, da si bodo prizadevali za bolj socialno Evropo. Dogovorili so se zlasti, da bi bilo treba prednostno podpreti mlade z odpravljanjem posledic krize zaradi COVID-19 za poklicno pot mladih ter njihove načrte za izobraževanje in usposabljanje in zagotoviti, da mladi postanejo gonilna sila vključujočega zelenega in digitalnega okrevanja,” poudarja dr. Milan Zver, ki v evropskem letu mladih poziva mlade k udeležbi v različnih programih, aktivni participaciji in raziskovanju vseh priložnosti, ki jih mladim ponujajo raznovrstni evropski programi za mlade.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen