Za programe varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 razpisanih skoraj 11 milijonov evrov

0

Ministrstvo za zdravje je v uradnem listu včeraj objavilo javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025. Gre za programe, ki prispevajo k izvajanju resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva med letoma 2015 in 2025 Skupaj za družbo zdravja. Razpisanih je dobrih 10,8 milijona evrov sredstev.

Programi morajo podpirati aktivnosti za uresničevanje zakonodajnih in strateških dokumentov na različnih področjih. To so zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost, preprečevanje nalezljivih bolezni s cepljenjem in obvladovanje okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih bolezni, prav tako pa tudi preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s tem povezane škode.

Druga področja so še krepitev duševnega zdravja, preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni ter zdrav življenjski slog mladih, so na ministrstvu zapisali na svoji spletni strani.

Javni razpis še zlasti naslavlja potrebe ranljivih skupin prebivalstva. Spodbuja pa tudi mreženje, sodelovanje in partnerstvo med organizacijami in institucijami, ki delujejo na vsebinskih področjih razpisa.

Od skupne višine razpisanih sredstev je dobre štiri milijone evrov za leto 2023, po 3,4 milijona evrov pa v letih 2024 in 2025.

Rok za oddajo prijav je do 30. junija do 12. ure. Vloge s potrebno dokumentacijo je mogoče oddati osebno v glavni pisarni ministrstva na Štefanovi 5 v Ljubljani ali poslati po pošti v zaprti pisemski ovojnici na naslov ministrstva.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen