V SDS predlagajo znižanje stopnje DDV (na 5%) za dobave zemeljskega plina, električne energije in daljinskega ogrevanja

1

Poslanska skupina SDS je v petek v parlamentarni postopek vložila predlog sprememb zakona o davku na dodano vrednost, katerega glavni cilj je, da se za dobave električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja uporablja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 odstotkov. Z znižanjem stopenj DDV za omenjene energente se bo spodbudila potrošnja, kar bo ugodno vplivalo na gospodarsko rast ter konkurenčnost in v končni fazi tudi na prihodke v državnem proračunu.

V SDS takole o predlogu: “Razmere na energetskih trgih so neobičajne in zaostrene. Sprva so nastale kot posledice oživitve gospodarstev po pandemiji, ki se je v veliki meri odrazilo v povečanem povpraševanju po energiji, ob hkratnem zmanjšanju njene ponudbe, kar je bilo odraz manjših dobave energentov v EU zaradi tehničnih težav, nezadostnih rezervacij in nepolnih skladišč energentov v EU. Svoj delež k zaostrenim razmeram na trgu električne energije in zemeljskega plina je dodala tudi nizka proizvodnje energije iz alternativnih virov v Evropski uniji, zaradi česar se je manko električne energije zagotavljal s proizvodnjo iz plinskih elektrarn, kar je dodatno zvišalo ceno zemeljskega plina in znižalo njegove zaloge v evropskih skladiščih. Razmere na energetskem trgu vplivajo tudi na vsa ostala področja gospodarskega razvoja in blaginje vseh prebivalcev. Vojna v Ukrajini je razmere na energetskih trgih dodatno zaostrila, zato je potrebno, da se država dodatno prilagodi ter nadgradi ukrepe tretje Janševe vlade, ki so v sedanjem poteku energetske krize že uspešno omilili njene posledice.

Tretja Janševa vlada in koalicija po vodstvom SDS sta v začetku leta sprejeli dva zakona, s katerima se je omililo posledice energetske draginje tako za prebivalstvo, kot tudi za gospodarstvo in kmetijstvo. Z zakonom o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu ter kmetijstvu se je namenilo 70 milijonov EUR za pomoč gospodarstvu in 25 milijonov EUR za pomoč kmetijstvu, z Zakonom o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov pa se je z ukrepi, kot je bil solidarnostni dodatek za najranljivejše skupine prebivalcev v višini 150 EUR, oprostitve plačila omrežnine, znižanja zneska trošarine za električno energijo in energente ter izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina, namenilo preko 100 mio EUR. Vlada je ustrezno in uspešno omejila tudi zvišanje cen naftnih derivatov, saj je omejila tako maloprodajne kot tudi veleprodajne cene najbolj prodajanega 95. oktanskega bencina, dizelskega goriva ter cen kurilnega olja.

S pravočasnimi ukrepi tretje Janševe vlade na področju energetske draginje je slovensko gospodarstvo in družba kot celota v dobri kondiciji in pripravljeno na naslednje izzive, ki nedvomno prihajajo. Ker je delujoče in močno gospodarstvo edini garant za blaginjo v državi, je pomembno, da država še naprej sprejema ukrepe, ki spodbujajo njegovo rast in ki bodo omogočili tudi blažitev posledic energetske draginje za vse prebivalce in prebivalke Slovenije, kar je mogoče zagotoviti tudi s spremembo zakona o davku na dodano vrednost. Predlog zakona ne posega v obstoječa temeljna načela veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost, saj zasleduje načelo pravične in zmerne obdavčitve, ki se kaže v tem, da zavezanci niso prekomerno obremenjeni z davki, predvsem, da niso obremenjeni tisti zavezanci oziroma državljani, ki imajo najnižje prihodke.

V poslanski skupini SDS ob tem izpostavljamo, da je bila v Sloveniji leta 2019 na podlagi novele Zakona o davku na dodano vrednost, uvedena nova 5 odstotna davčna stopnja davka na dodano vrednost, pri tem pa je bila za dobave blaga in storitev, za katere se uporablja posebna nižja stopnja DDV, oblikovana Priloga IV. Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v 102. členu določa, da lahko po posvetovanju z Odborom za DDV, vsaka država članica uporablja nižjo stopnjo za dobave zemeljskega plina, električne energije ali daljinskega ogrevanja. Na podlagi navedenih določb Direktive in smernic Evropske komisije z dne 13. oktobra 2021 o omilitvi energetske draginje s predlaganim zakonom ponujamo rešitev, da se za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja določi nižja stopnja DDV v višini 5 %.”

Število komentarjev: 1
  1. mirror pravi

    Naša sodišča so nad vsemi sodišči sveta. Lahko obravnavajo dejanja, ki so se zgodila v drugih državah.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen