Dr. Milan Zver: Vseživljenjsko učenje je pomembno tudi v luči digitalizacije in zelenega prehoda

0

Piše: dr. Milan Zver

Evropski poslanec dr. Milan Zver je danes sodeloval na konferenci slovenskega predsedstva Svetu Evropske unije in Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje o izobraževanju odraslih. Za ustvarjanje dostopne in cvetoče Evrope je ključnega pomena, da se prihodnosti lotimo pozitivno – z vzpostavljenimi sistemi izobraževanja in usposabljanja, ki so sposobni zagotoviti znanje, spretnosti in kompetence, ki so potrebne za reševanje izzivov našega časa in prilagajanje skozi vse življenje. Izobraževanje in izobraževanje odraslih vključuje formalne, neformalne in neformalne učne dejavnosti – tako splošne kot poklicne -, ki se izvajajo po zaključku prvotnega izobraževanja. 

Kot je poudaril evropski poslanec v svojem nagovoru, se ne more znebiti občutka, da je bilo področje izobraževanja odraslih v zadnjih letih zanemarjeno.  Prav zato je v teku pogajanj za novo finančno perspektivo, ki jih je dr. Zver vodil kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+, veliko poudarka dal tudi temu področju, predvsem v smislu zagotovitve potrebnih finančnih sredstev. “Vesel sem, da smo uspeli povečati sredstva za Erasmus+ program, prav tako pa tudi, da smo v program vključili mobilnost za odrasle. Vključenost starejših je namreč ključna za vse evropske družbe in tudi za kakovost življenja,” je poudaril evropski poslanec. 

Po njegovem mnenju je izobraževanje odraslih ključno tudi v prihodnje, predvsem v luči novih tehnologij in sprememb ter zaradi vse večje digitalizacije, ki smo jih priča že skorajda na dnevni ravni.  
Evropski poslanec tudi meni, da je ena od ključnih nalog izobraževanja odraslih pridobivanje in razvijanje novih kompetenc in veščin. Pri tem je poslanec postregel s podatki, da je na evropski ravni v letu 2019 odstotek zaposlenih odraslih s terciarno izobrazbo v višini 89.7 %, tistih s sekundarno izobrazbo ali manj pa 67,5%. “Seveda izobraževanje odraslih ni pomembno le zaradi statistik glede zaposljivosti. Mnoge raziskave so pokazale, da študij in izobraževanje v odrasli dobi pozitivno vplivata tako na psihično kot mentalno zdravje,” je nadaljeval evropski poslanec. “Udeleženci, vključeni v sistem izobraževanja za odrasle, so izpostavili vrsto pozitivnih učinkov na njihova življenja. Pridobili so večjo samozavest, večji optimizem, mnogi so opustili kajenje, zmanjšali pitje alkoholnih pijač in povečali telesno aktivnost,” je povzel evropski poslanec.

Dr. Milan Zver je nato poudaril, da je izobraževanje odraslih še kako pomembno tudi v okviru rehabilitacije zapornikov. “Podatki kažejo, da je tudi to eden od načinov, kako zmanjšati število povratnikov,” je ob tem dejal. 

Izobraženi posamezniki so po besedah dr. Zvera tudi bolj pogosto aktivni državljani, na kar kaže tudi evropska raziskava, ki je odkrila, da vsako dodatno leto izobrazbe pomeni 3% večjo verjetnost, da bo takšen posameznik šel na volitve. 

“Evropa v tem trenutku ogromno investira v digitalno preobrazbo. Ob tako hitrem tempu razvoja digitalizacije, pa lahko starejši delavci postanejo nekonkurenčni na trgu dela, s tem pa tudi bolj ranljivi. Prav zato novi Erasmus+ program daje poseben poudarek vseživljenjskemu učenju in podpira izobraževanje za odraslih tudi na način, da omogoča šestmesečno prebivanje v državi izven domovine,” je poudaril evropski poslanec. Po njegovih besedah bo program Erasmus+ pripomogel tudi k temu, da se bo lahko prav vsak posameznik, ne glede na starost, družbeno ozadje, življenjske veščine prilagodil na spremembe, ki jih prinašajo tako digitalni in zeleni prehod kot tudi kriza koronavirusa.

Dr. Milan Zver je na konferenci izrazil tudi zadovoljstvo, da je vseživljenjsko učenje ena od prioritet slovenskega predsedstva in da je prav Slovenija pričela strukturiran dialog na področju nove evropske agende za izobraževanje odrastlih. 

“Izobraževanje ne pozna starosti. Nikoli nismo ne premladi in niti ne prestari za nova znanja. Izobraževanje za nekatere pomeni tudi vseživljenjsko popotovanje. Nekateri tako najdejo pravi tip izobraževanja zase šele pozno v življenju,” je še navedel dr. Milan Zver, ki poudarja, da je vseživljenjsko učenje vitalnega pomena za Evropo. “Le z vseživljenjskim učenjem bomo na naši celini zmogli premagati vse gospodarske izzive in ob tem zagotoviti trajnostno rast produktivnosti v vedno bolj digitaliziranem svetovnem gospodarstvu,” je nagovor zaključil evropski poslanec dr. Milan Zver.  

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen