[STALIŠČE] Mag. Dejan Kaloh: Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije prinaša vrsto izboljšav za delo KPK

0

Na 21. redni seji državnega zbora so poslanke in poslanci razpravljali o noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Stališče poslanske skupine SDS je predstavil mag. Dejan Kaloh. Stališče objavljamo v celoti.

Deset let mineva od uveljavitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Gre za temeljni zakonski akt za delovanje Komisije za preprečevanje korupcije in sedaj je pred nami pomembna in obsežna novela tega zakona, že tretja po vrsti, ki čaka na potrditev v Državnem zboru RS. Novembra 2019 so na javni predstavitvi mnenj o noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) sodelovali tudi predstavniki KPK, kasneje po imenovanju novega predsednika, aprila letos, pa je komisija ves čas s svojimi predlogi konstruktivno sodelovala s predlagatelji novele v smeri izboljšanja njene preventivno-nadzorne funkcije. Predlagana novela ZIntPK-C spreminja in dopolnjuje tiste določbe ZIntPK, ki v določenem segmentu še povečujejo učinkovitost KPK, ohranja pa njeno vlogo neodvisnega in samostojnega državnega organa. Novela tako prinaša vrsto koristnih izboljšav za delo KPK pri preprečevanju korupcije in krepitvi integritete. Z novelo se torej ne spreminja koncept delovanja KPK, zato tudi ni bilo potrebe po pripravi povsem novega zakona. Verjamemo pa, da bo tudi in predvsem po zaslugi te sprejete novele prišlo do želenega nivoja profesionalizacije komisije – ta pa se bo kazala prvenstveno v luči zakonitosti, strokovnosti in etičnosti njenega delovanja. Amandmaji koalicije sprejeti na Odboru za pravosodje z dne 1. oktobra 2020 so novelo še izboljšali in v dobršni meri upoštevali tudi priporočila in rešitve zakonodajno-pravne službe. Prav tako so zajeta področja, na katera se nanašajo priporočila GRECO in OECD.

S predlaganimi rešitvami iz novele se tako naslavljajo tudi vsa odprta priporočila mednarodnih organizacij, ki so ocenjevale RS na področju preprečevanja korupcije, ki se nanašajo na pravni okvir in delovanje KPK. Med glavnimi rešitvami predloga novele lahko izpostavimo: predsedniku republike se daje več svobode pri izboru predsednika KPK in njegovih namestnikov, razmejitev pristojnosti med Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), policijo ter tožilstvom, ureja se pravna podlaga za delovanje aplikacije Erar, vključili se bodo še dodatni podatki, s tem pa delovanje javnega sektorja naredili še bolj transparentnega, širi se nadzor nad premoženjskim stanjem oseb, temu bodo sedaj podvrženi tudi nadzorniki v podjetjih v državni lasti, prihaja do poenotenja nadzora nad sprejemanjem daril v javnem sektorju, urejajo se procesna jamstva oseb v postopkih pred komisijo, bolj jasno se ureja področje sistemskih nadzorov KPK. Komisija bo tako lahko na lastno pobudo izdajala t.i. preventivna priporočila in tako naslavljala možna sistemska korupcijska tveganja. V predlogu zakona je dodatna pozornost namenjena objavi dokumentov po končanih postopkih pred KPK. Tako je objava, ob upoštevanju varstva osebnih podatkov drugih oseb in drugih varovanih podatkov, predvidena za ožji krog uradnih oseb in za pravne osebe, s čimer se upoštevaje naravo funkcije, položaja oziroma dela teh oseb in vrsto postopkov, ki jih vodi KPK, ustrezno zasleduje načelo sorazmernosti iz zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. S potrditvijo te novele bomo poslanci jasno pokazali, da obstaja zadostna politična volja za krepitev integritete v javnem sektorju kot tudi v celotni slovenski družbi in s tem bolj učinkovito preprečevanje korupcije.

V PS Slovenske demokratske stranke bomo novelo ZIntPK-C seveda podprli, je še povedal poslanec Dejan Kaloh.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen