Mariborska razvojna agencija in zavod za turizem v preimenovanje

0

Mariborski mestni svetniki so danes potrdili sporazum o delitvi ustanoviteljskih deležev v Mariborski razvojni agenciji, ki ga je mestna uprava po več letih sporov dosegla z ostalimi občinami. Posledično se bo ta preimenovala v Regionalno razvojno agencijo Podravje Maribor. Spremembe bodo tudi v zavodu za turizem, ki je ostal brez Pohorja v imenu.

Spor glede ustanoviteljskih deležev v Mariborski razvojni agenciji (MRA) se je vlekel od razpada širše Občine Maribor oziroma odcepitve ostalih občin od nje. Po doseženem dogovoru ima Mestna občina Maribor (MOM) v agenciji 83,35-odstotni ustanoviteljski delež, Občina Hoče-Slivnica 5,48-odstotnega, Rače-Fram 3,55-odstotnega, Miklavž na Dravskem polju 3,01-odstotnega, Duplek 2,68-odstotnega in Starše 1,93-odstotnega.

Ostale občine so po besedah direktorja MRA Uroša Rozmana ta dogovor že potrdile, nazadnje Starše julija letos. S tem ko ga je potrdila tudi MOM, bodo ti deleži lahko vpisani v sodni register, na podlagi tega pa bo pripravljen nov odlok o ustanovitvi agencije, ki ga bodo mestni svetniki potrjevali predvidoma na naslednji seji. “S tem bo po več kot 20 letih rešena agonija MRA z vidika lastniških razmerij in odprta pot, da agencija izvede reorganizacijo in se pozicionira kot glavna in ključna agencija v Podravju,” je dejal.

Napovedane spremembe vključujejo tudi preimenovanje. “Maribor se zaveda svoje vpletenosti v regijo. Razvojna agencija Podravje želi tudi z imenom povedati, da ni samo mariborska, ampak vključuje 41 občin. S skupnimi projekti imamo bistveno več možnosti razvijati tako mesto kot regijo,” je dodal župan Saša Arsenovič.

Nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, ki ga je mestni svet sprejel danes, je po besedah podžupanje Alenke Iskra potreben zaradi uskladitve z zakonodajo, saj je bil prejšnji odlok sprejet že leta 2012, ter lanskega izstopa okoliških občin iz soustanoviteljstva. “Sedaj je edini ustanovitelj MOM, prehajamo pa tudi na projektno financiranje, torej po programskih sklopih. Svet zavoda bo po novem štel šest članov, medtem ko jih je imel doslej 12,” je povedala.

Omenjeni zavod trenutno čaka na novega vodjo, saj je direktorica Doris Urbančič Windisch podala odstop, ki stopi v veljavo 22. septembra. V mestni upravi računajo, da bo razpis za novega direktorja objavljen že po novem odloku. “To bo prispevalo tudi k hitrejšemu prehajanju na nov način financiranja, s katerim želimo doseči večjo transparentnost pri porabi sredstev in večjo učinkovitost zavoda pri razvoju turizma v mestu in okolici,” je dejala Iskra.

Med mestnimi svetniki se je razvnela razprava o ustreznosti poimenovanja zavoda, saj so bili nekateri mnenja, da je Pohorje v nazivu odveč. Arsenovič je predlog podprl, kasneje pa je za to glasovala tudi večina svetnikov.

Poročilo o izvrševanju občinskega proračuna v prvi polovici letošnjega leta kaže realizacijo prihodkov in prejemkov v višini nekaj več kot 49,5 milijona evrov, kar je dobrih 33 odstotkov vseh načrtovanih v letu. Po besedah vodje občinskega urada za finance Mateje Cekić je to primerljivo z lanskim letom in glede na epidemijo covida-19 uspešno.

Nekatere mestne svetnike, med drugim Miho Recka, ki je po novem samostojni svetnik, je zmotila podražitev obnove Glavnega trga. Župan je pojasnil, da so v ta strošek vključena še dodatna nujna dela, med drugim obnova Kužnega znamenja ter ureditev povezave z Gosposko ulico in tržnico.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen