Prihodnji teden v parlamentu: Odbor za zdravstvo o kadru v zdravstveni negi in glede URI Soča, Knovs o kadrovanju na Sovi

0

V DZ bo prihodnji teden med drugim zasedal odbor za zdravstvo, ki bo na nujnih sejah razpravljal o pomanjkanju kadra v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah in o dogajanju okoli zemljišč pri URI Soča. Na odboru za pravosodje bo potekala javna razprava o spremembah kazenskega zakonika, Knovs pa bo ponovno razpravljal o zaposlovanju na Sovi.

Na nujni seji o pomanjkanju kadra v zdravstveni negi in zemljiščih pri URI Soča

Odbor bo glede pomanjkanja kadra v zdravstveni negi razpravljal na zahtevo SDS. V zadnjih mesecih namreč v javnosti odmeva kadrovska stiska na tem področju, nekatere bolnišnice se soočajo z odhodi delavcev v zdravstveni negi. V osrednji slovenski bolnišnici so morali zaradi kadrovskega primanjkljaja, ki ga kljub aktivnemu iskanju novih delavcev zdravstvene nege ne uspejo nadomestiti, na približno 40 posteljah od 2150 omejiti sprejem bolnikov.

Po razpravi o kadrih bo odbor na zahtevo NSi razpravljal še o dogajanju okoli zemljišč pri Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS (URI) Soča. V zadnjih dneh je namreč v javnosti odmevalo zaplet, ko je ljubljanska občina ministrstvu predlagala menjavo zemljišča ob URI Soča za stavbo na Ulici stare pravde na Poljanah, v kateri ima danes prostore Mestna otroška bolnišnica. Ker ta menjava ni sprejemljiva za ministrstvo, bo občina šla v dražbo funkcionalnih zemljišč okoli URI Soča, kamor se želi širiti inštitut.

Minister za zdravje Aleš Šabeder je v četrtek dejal, da z bolnišnicami, posebej z bolnišnicami za otroke, na ministrstvu za zdravje ne barantajo. Ministrstvu je po njegovih besedah v interesu, da URI Soča ohrani to zemljišče in se širi. Poleg ministra in odgovornih v URI Soča sta na sejo odbora vabljena tudi ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik protikorupcijske komisije Boris Štefanec.

Na odboru za pravosodje javna razprava o spremembah kazenskega zakonika

Na parlamentarnem odboru za pravosodje bo v sredo potekala javna predstavitev mnenj o predlogu dopolnitev kazenskega zakonika. NSi je poleti v parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitve kazenskega zakonika, s katerim predlagajo, da bi se med kazniva dejanja, za katera kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata, umestilo tudi kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. DZ je konec septembra po splošni razpravi sklenil, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo. Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je zavzela, da bi opravili širšo razpravo, kaj to pomeni v postopkih dokazovanja in pri različnih kaznivih dejanjih.

V javni predstavitvi mnenj želijo pridobiti med drugim informacije, kako kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost dolgoročno vplivajo na duševno stanje žrtev, kakšen je dolgoročen vpliv teh kaznivih dejanj na zmožnost žrtev, da storilca prijavijo pristojnim organom in kako starost žrtve vpliva na njeno soočanje s kaznivim dejanjem in na njeno zmožnost prijave dejanja v dolgoročnem smislu.

Knovs ponovno o zaposlovanju na Sovi

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo v torek ponovno razpravljala o nadzoru nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučković bo članom Knovsa predstavila ugotovitve inšpektorata, ki je opravil nadzor na Sovi. Kot je že pojasnila javnosti, so pri zaposlitvah štirih uslužbencev na Sovi ugotovili več kršitev. Preverili so “tudi dve zaposlitvi, glede katerih se je pojavljal dvom o tem, ali sta bili zakoniti”. Nepravilnosti, ki so se omenjale v javnosti, po njenih navedbah ni bilo.

Inšpektorat je nadzor opravil na podlagi pobude za nadzor zaposlitve uslužbenke na Sovi. To je oktobra nanje naslovila Sova sama po polemikah v javnosti in poizvedovanju Knovsa o zaposlitvi znanke premierja Marjana Šarca na agenciji. Kmalu zatem so mediji poročali tudi o zaposlitvi sorodnice nekdanje predsednice NSi, danes pa evropske poslanke Ljudmile Novak.

Na torkovo sejo Knovsa sta vabljena tudi direktor Sove Rajko Kozmelj in župan občine Škofljica Ivan Jordan. Šarčeva znanka je bila namreč po poročanju medijev pred zaposlitvijo na Sovi zaposlena na Občini Škofljica.

Prihodnji teden bodo zasedala še nekatera druga delovna telesa državnega zbora, sestali pa se bodo tudi državni svetniki.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 9.12.

11.00 zaprta seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali Predlog stališča Republike Slovenije za zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=090816EB7CE1AABBC12584C80023899D

14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo govorili o pomanjkanju kadra v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E3ED1D835F5232D6C12584BE002D417D 15 minut po koncu nujna seja, na kateri bodo obravnavali 15 minut po koncu seja, na kateri bodo obravnavali Onemogočenje širitve Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta – Soča https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=F49EAC9AF1AEB793C12584C800388FCA

14.00 nujna zaprta seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali Predlog stališča Republike Slovenije za zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=AD41B0797FB39061C12584C70051D528

17.00 skupna nujna zaprta seja odbora DZ za finance in odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog stališča Republike Slovenije za zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=3E6C48420A333143C12584C80034835C

TOREK, 10.12.

9.00 nujna zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E7C2D6C884A62849C12584C80041CEDB

14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo med drugim govorili o nadzoru nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja na SOVI https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=930B2A990E4439CAC12584AF0050D730

14.00 seja preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanije SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018, na kateri bodo zaslišali prof. dr. Denisa Čaleta https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=97C21341E4ACEFD0C12584B800364751

17.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo med drugim obravnavali aktualne dogodke v zvezi z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter ureditev institucionalnega varstva potrošnikov na področju varne hrane https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=ECD83CCC4FC3F373C12584B900472F3F

17.00 nujna zaprta seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali predlog stališča Republike Slovenije za zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=3390DDD1AC26AF9FC12584C7004F8B22

SREDA, 11.12.

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali mednarodno dejavnost Državnega zbora https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9D1C03B4A3DB0123C12584BE004A4A13 15 minut po koncu zaprta seja, na kateri bodo govorili o realizaciji normativnega programa Vlade za področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane za leti 2018 in 2019 – predpisi pristojnosti Državnega zbora https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=77B2489B29EC3E9DC12584BE004238EB

10.00 javna predstavitev mnenj odbora DZ za pravosodje o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=2436297629F72D44C12584B10046010A

10.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali problematiko neuspešnega in neučinkovitega upravljanja državne naložbe Telekom Slovenije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=25069BB3B999612AC12584C6003A81AE

12.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali mnenja k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper in za obveznosti družbe DARS iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi
http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/sklic_24._seje_ds.pdf

14.00 seja
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=77B2489B29EC3E9DC12584BE004238EB

ČETRTEK, 12.12.

9.00 seja komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo med drugim govorili o vključenosti tematike o slovenski skupnosti zunaj meja Republike Slovenije v programe osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=06C8D26DC8BC45BBC12584B3003E5E08

9.00 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo obravnavali pobudo poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke za spremembo Poslovnika državnega zbora https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=98B82CB165A2AC55C12584C0003C3708

11.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali določitev kandidacijskega postopka za imenovanje predsednice ali predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz elektrarne https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=5F85B6C3FDECB8BAC12584C000284884

12.00 nujna skupna seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora DZ za obrambo, na kateri bodo spregovorili o predlogu za izvajanje izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=1BBAD533023B6217C12584C70031216E

PETEK, 13.12.

9.00 nujna seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B) https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=6624C8B373472FCBC12584C800371A12

9.00 nujna seja odbora DZ za zadeve Evropske unije, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 16. 12. v Bruslju in Sveta EU za okolje, ki bo 19. 12. v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A37E9C127EFB91D8C12584C800404B2A

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen