Po vodovodu nekaterim vasem na Mirnopeškem prvič voda

0

Po novozgrajenem vodovodnem sistemu v vaseh Gornji Podboršt in Golobinjek na Mirnopeškem je te dni prvič stekla voda, tamkajšnjih približno 40 prvih priključkov pa naj bi vodo dobilo do konca leta. Na omenjenem vodovodnem odseku so izvajalci zadnje dni opravili razkuževanje, tlačne preizkuse, prevzem in druge potrebne postopke.

Svetovalec za komunalno, cestno, gospodarsko in investicijsko dejavnost mirnopeške občine Andrej Kastelic je za STA povedal, da je to, kdaj bodo gospodinjstva Gornjega Podboršta in Golobinjeka dobila vodo, sicer odvisno od hitrosti prijave za priključitev in da nameravajo vodo najhitreje prijavljenim odjemalcem priključiti do novega leta.

V Občini Mirna Peč, ki sodeluje pri kohezijskem medobčinskem projektu oskrbe Suhe krajine s pitno vodo, sicer z zadnjimi deli končujejo posodobitev in nadgradnjo tamkajšnjega vodovoda. Voda pa je po novozgrajenem vodovodu pritekla tudi v kraje, ki do zdaj niso imeli urejene zanesljive vodooskrbe.

Mirnopeški župan Andrej Kastelic je nedavno napovedal, da bosta območji Gornjega Podboršta in Golobinjeka ter približno 80 tamkajšnjih občanov po novih ceveh prvič dobili vodo, preostali občani pa po prenovljenem in posodobljenem vodovodnem sistemu.

Omenjeni projekt s pridobitvijo vseh dovoljenj in poplačilom obveznosti morajo sicer končati do konca leta, je dodal župan.

Ta mirnopeška naložba bo po županovih podatkih dosegla približno 4,3 milijona evrov. Približno milijon evrov bo zanjo prispevala občina, preostanek bodo pokrili s kohezijskim vložkom.

Terenska dela so sicer začeli leta 2016. Po podatkih mirnopeške občinske uprave so najprej zgradili črpališče PG 1 na vrtini na mejnem območju z Občino Mokronog-Trebelno in nato nadaljevali s preostalimi deli.

Projekt je obsegal prenovo in dograditev nekaj več kot 18,5 kilometra vodovodnega omrežja, gradnjo več manjših objektov in črpališč ter vodohranov, nekaj navedenih objektov so prenovili.

Dela so zajela tudi gradnjo vodovodov na Hmeljčiču, od Postaje preko Češenc do vodohrana Malenska vas ter od Biške vasi prek občinskega središča do Rogovile. Gradnjo razvoda od Malenske vasi preko Šrange do Jablana, povezave od Rogovile preko Malenske vasi do Gorenjega Podboršta ter od tam do Golobinjeka.

Z izgradnjo vodovoda med Vrhpečjo in Jordankalom so medsebojno povezali vse občinske vodovodne sisteme ter poenotili vodooskrbo na območju Globodola, z vodovodom med Dolenjim Globodolom in Brezovo Rebrijo pa so celoten občinski vodovod povezali s suhokrajnskim.

Na nekaterih vodovodnih trasah so opravili rekonstrukcijska dela, kot na primer na vodohranu Malenska vas in črpališču Postaja, z vsemi omenjenimi deli pa je ta dolenjska občina prišla do enega najmodernejših vodovodnih sistemov v državi, je še ocenil župan. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen