Po anketah naj bi bili Slovenci zadovoljni s kakovostjo življenja

0

Slovenci smo po izsledkih ankete Vox populi, ki jo je za Dnevnik izvedla Ninamedia, s kakovostjo življenja dokaj zadovoljni. Primerjava s preteklim letom je tudi pokazala, da se je zmanjšal delež nezadovoljnih. Najbolj zadovoljni so anketiranci stari do 30 let, še kaže anketa.

V merjenju javnega mnenja so anketirance med drugim zaprosili, da z ocenami od 1 do 5 ovrednotijo zadovoljstvo s kakovostjo svojega življenja. Skoraj polovica vprašanih se je odločila za oceno 4 ali 5: da so zadovoljni, jih je odgovorilo 41,3 odstotka, da so zelo zadovoljni, pa šest odstotkov.

Oceno 3, kar pomeni, da so s kakovostjo življenja srednje zadovoljni, je izbralo 39,6 odstotka vprašanih. Nezadovoljnih je precej manj, 13,1 odstotka anketirancev, pri čemer se jih je 11,1 odstotka odločilo za oceno 2, le dva odstotka pa za oceno 1. Povprečna ocena zadovoljstva s kakovostjo življenja je 3,38, danes poroča Dnevnik.

Križanje rezultatov s sociodemografskimi podatki pokaže, da so najbolj zadovoljni anketiranci mlajši od 30 let, da je zadovoljstvo premo sorazmerno s stopnjo izobrazbe in da je med moškimi nekaj več zadovoljnih kot med ženskami. Glede na križanje rezultatov s strankarsko preferenco pa so najbolj zadovoljni volivci NSi, Levice in LMŠ.

Ninamedia je anketirancem zastavila tudi vprašanje, kako ocenjujejo življenjske razmere v iztekajočem se letu v primerjavi z letom prej. Tokrat je 68 odstotkov vprašanih menilo, da so bile življenjske razmere v njihovem gospodinjstvu letos enake kot lani. Delež anketirancev, ki so odgovorili, da so bile te boljše kot prejšnje leto, je bil 15,4-odstoten, tistih, ki menijo, da so bile slabše, pa 15,8-odstoten.

Anketirani so odgovarjali tudi na vprašanje, kdo obdaruje njihove otroke oziroma vnuke. Slabih 32 odstotkov (31,9 odstotka) jih je navedlo, da je to Božiček, 14 odstotkov se jih je odločilo za dedka Mraza, 28 odstotkov pa jih je dejalo, da darila prineseta kar oba. Da njihovih otrok oziroma vnukov ne obdarita niti Božiček niti dedek Mraz, je odgovorilo 17,8 odstotka anketirancev.

Anketo je agencija Ninamedia opravila med 10. in 12. decembrom, in sicer na vzorcu 700 anketiranih. (sta/ured)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen