Krška nuklearka si obeta presežek načrtovane letne proizvodnje

0

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) bo ob stabilnem obratovanju in brez varnostnih težav konec leta za odstotek ali dva presegla načrtovanih 5,43 milijarde kilovatnih ur proizvedene električne energije. Njeno delovanje je stabilno in zanesljivo, cilj prihodnjega leta pa celoletno obratovanje s polno močjo, je dejal predsednik uprave Neka Stane Rožman.

Rožman je na današnji novinarski konferenci ob koncu leta napovedal, da obratovalni cilji krške nuklearke ostajajo ambiciozni, prihodnje leto, ki bo brez remonta, pa načrtujejo proizvodnjo 5,95 milijarde kilovatnih ur, kar pomeni stabilno obratovanje elektrarne prav vsak dan prihodnjega leta.

“Verjamemo, da bodo ob visoki strokovnosti in zavzetosti naših sodelavcev ter podpori lastnikov in poslovnih partnerjev ti cilji tudi doseženi,” je dodal.

Nadaljeval je, da so v Neku v načrtovanih 28 dneh letos izvedli zahteven remont, v elektrarni pa potekajo tehnološke posodobitve, ki podpirajo njeno dolgoročno obratovanje.

Kot pomemben dosežek iztekajočega leta je navedel uvrstitev Neka v najvišji razred obratujočih evropskih jedrskih elektrarn po koncu obsežnega varnostnega pregleda, ki ga je opravilo Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn WANO. “Letos prejeti zlati certifikat bonitetne odličnosti, ki temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalcih, potrjuje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje Neka,” je poudaril.

Rožman je nadaljeval, da so izidi poslovanja Neka v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom in da so njeni nadzorniki potrdili ključna dokumenta za njeno poslovanje prihodnje leto in sicer gospodarski in dolgoročni načrt naložb do leta 2024. Te bodo financirale tako iz lastnih sredstev kot tudi iz naknadnih vplačil kapitala in z najemom dolgoročnega posojila.

V okviru dolgoročnega desetletnega programa varnostne nadgradnje Neka so do zdaj izvedli več kot tri petine dodatnih varnostnih ukrepov za primere izrednih zunanjih dogodkov, za katere elektrarna prvotno ni bila projektirana. Program, ki izhaja iz strokovnih spoznanj in upravnih zahtev, pa je tudi pogoj za dolgoročno obratovanje Neka, je opozoril predsednik uprave.

Novinarske konference se je udeležil tudi novi član uprave Neka Saša Medaković, ki je na tem mestu 2. novembra nadomestil Hrvoja Perharića, ki se je po preteku svojega mandata upokojil.

Medaković je navedel, da so v Neku letos uskladiščili 62 kubičnih metrov nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, pri čemer so uskladiščili tudi del
odpadkov, ki so nastali lani, ko je bila prednostna naloga premestitev tehnološke opreme iz začasnega skladišča v novo zgradbo za rokovanje z radioaktivnimi tovori in zagotovitev njene polne funkcionalnosti.

Poudaril je, da je količina omenjenih odpadkov v primerjavi s preostalimi nevarnimi odpadki majhna in da ima jedrska energetika razdelano strategijo za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in visoke standarde, ki zagotavljajo, da so ti izolirani od okolja in da nanj ne vplivajo. Medaković je še opozoril na Nekovo okoljsko sprejemljivost.

Sicer pa je Rožman ob razmišljanju o jedrski energiji povedal, da v ZDA razmišljajo, da bi lahko tovrstne elektrarne delovale tudi do 80 let. Opozoril je tudi na novo tehnologijo oz. na t. i. modularne nuklearke, ki lahko delujejo brez zunanjega električnega vira, so tudi varnejše in cenejše. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen