DUTB mora za začetek prisilke nad Istrabenzom založiti predujem

0

DUTB, ki je vložila predlog za prisilno poravnavo holdinga Istrabenz, mora za začetek tega postopka Okrožnemu sodišču v Kopru nakazati začetni predujem. Sodišče je ob tem zavrnilo predlog odvetnice Mojce Breznik, naj je sodišče ne imenuje za upraviteljico v tem postopku, kažejo današnje objave na spletnih straneh Ajpesa.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je konec novembra vložila predlog za prisilno poravnavo holdinga Istrabenz. Plačala je sodno takso, ni pa založila začetnega predujma. Če tega ne bo storila v 15 dneh po prejemu tega sklepa, bo sodišče zavrglo njen predlog za začetek postopka prisilne poravnave.

Okrožno sodišče v Kopru je za upraviteljico v tem postopku imenovalo Breznikovo, ki je k temu podala odklonitev. A sodišče jo je zavrnilo, ker z navedbo, da obstaja konflikt interesov, ni opredelila konkretnih okoliščin, ki naj bi vzbujale dvom o njeni nepristranskosti pri opravljanju funkcije.

Da bi sodišče zamenjalo upraviteljico v postopku, je predlagala tudi DUTB, a brez obrazložitve. Sodišče je ocenilo, da predlagatelj in upnik ne more umakniti predloga, o katerem je sodišče že odločalo, zato ga je kot nedopustnega zavrglo.

Istrabenz je insolventen, odkar so 24. septembra zapadle finančne terjatve DUTB do te družbe v višini 73,9 milijona evrov. DUTB je predlagala, da bi družba insolventnost odpravila tako, da bi na DUTB prenesli njeno premoženje, preostale obveznosti pa bi DUTB v celoti odpisala, nakar bi šel lahko Istrabenz v likvidacijski postopek. A skupščina Istrabenza 26. novembra predloga ni podprla z zadostno večino. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen